کد خبر: 97986
ف
اقدامات ضدایرانی کشورهمسایه

باکو؛ از تحریک قومیت گرایی ضدایرانی تا هم آغوشی با بقایای سلطنت پهلوی

جمهوری آذربایجان در یکی از جدیدترین اقدامات ضدایرانی نمادین خود، یکی از بازماندگان سلطنتی رژیم سابق را به مراسم رسمی سفارت این جمهوری در واشنگتن دعوت کرد.

باکو؛ از تحریک قومیت گرایی ضدایرانی تا هم آغوشی با بقایای سلطنت پهلوی

جمهوری آذربایجان در یکی از جدیدترین اقدامات ضدایرانی نمادین خود، رضا پهلوی را که هنوز در سودای عجیب تاج و تخت سلطنت بر ایران به سر می برد، به مراسم رسمی سفارت این جمهوری در واشنگتن به مناسبت یکصد سالگی اعلام موجودیت "جمهوری دموکراتیک آذربایجان" در سال 1918 و نیز سالروز تاسیس نیروهای مسلح جمهوری کنونی آذربایجان، دعوت کرد. مطابق رویه نادرست معمول، تهران به این اقدام ایران ستیزانه باکو نیز اعتنا و اعتراضی نکرد و ظاهرا باز هم تهران به شیطنت باکو به دیده اغماض نگریست. اما، یادآوری برخی نکات ضروری است:

 شیطنت باکو را نباید صرفا به خاطر حقیر و غیرقابل اعتنا بودن میهمان باکو، موضوع بی اهمیتی تلقی کرد و تصور نمود که دعوت از "ولیعهد سابق" ، صرفا ناشی از احساس قرابت ها میان خانواده علی اف و خانواده پهلوی است که مشابهت‌های آنها روز به روز بیشتر می شود. در واقع، حرکت باکو،  شیطنت و دهن کجی حساب شده‌ای است که ناشی از اشتباه یا حتی موذی گری شخصی الین سلیمان اف، سفیر جمهوری آذربایجان در واشنگتن نیست. باید توجه داشت که الین سلیمان اف، بیش از آنکه سفیر  جمهوری آذربایجان در واشنگتن باشد، عامل و آلت دست سازمان های صهیونیست آمریکا و از نوکران دست به سینه رژیم صهیونیستی است. کافی است به فهرست میهمانان مراسم ها و دیدارهایی که سفیر جمهوری آذربایجان در واشنگتن تدارک می بیند، توجه شود تا معلوم شود که آیا الین سلیمان اف، سفیر جمهوری آذربایجان است یا پادوی رژیم صهیونیستی و سازمان‌های یهودی – صهیونیست در آمریکا؟ تمامی فکر و ذکر این به اصطلاح سفیر جمهوری آذربایجان، برنامه ریزی سفرهای مکرر رهبران سازمان های یهودی – صهیونیست آمریکا از جمله «ایپک»، «سیمون ویزنتال»، «معبد سینای» ، «بنیاد تفاهم قومی» و سایر سازمان های صهیونیست آمریکا به جمهوری آذربایجان و دریافت اوامر و دستورات آنها برای به اصطلاح ترویج « چند فرهنگ گرایی و تساهل » و در واقع حرکت در چارچوب سیاست یهودی گرایی و تلاش برای دور کردن مردم جمهوری آذربایجان از اصالت ایرانی و شیعی خود است. بنابراین، به هیچ وجه نباید شک داشت که در دعوت از عنصری همچون رضا پهلوی به مراسم رسمی جمهوری آذربایجان در واشنگتن، عمد و حساب و کتابی درکار نبوده است. بلکه، این اقدام کاملا بطور نمادین و برای نمایش خصومت ورزی به ایران و به دستور مستقیم صهیونیست ها به سفارت جمهوری آذربایجان در واشنگتن صورت گرفته است و به همین علت، تهران نیز باید اقدام یا اعتراضی نمادین در خور این پادویی ضدایرانی سفارت جمهوری آذربایجان در آمریکا از خود بروز می داد، نه اینکه با سکوت به باکو بفهماند که می تواند این شیطنت های صهیونیستی و ضدایرانی را تا هرجا بخواهد ادامه دهد.

    دعوت از رضا پهلوی به مراسم یکصد سالگی اعلام موجودیت "جمهوری دموکراتیک آذربایجان" که اکنون باکو خود را وارث آن می داند و به استناد آن دولت مستعجل، عمر خود را دستکم به یکصد سال افزایش می دهد، حاوی این پیام نیز است که باکو به توصیه مستشاران صهیونیستی چنین القاء می کند که گویی به چنان سطحی از استقرار رسیده است که می تواند آشکارا از  تمامی عناصر دشمن نظام جمهوری اسلامی ایران حمایت کند. اگر باکو در گذشته  برای تجزیه طلبان  ضدایران و پان ترکیست های جیره خوار پول مصرف می کرد و به عناصر گروهک تروریستی منافقین در جمهوری آذربایجان پناهگاه داده بود و  به انحاء مختلف سعی در توجیه و پنهان کاری درباره حمایت از عناصر ضدایران داشت، اکنون باکو با دعوت آشکار از رضا پهلوی به مراسم رسمی خود، حمایت از هر عنصر ضدایرانی را علنی کرده و به آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز پیام می دهد که در هر ترامپی ضدایرانی مشارکت خواهد داشت.  اکنون باکو به این شیوه قصد دارد بگوید که برای ضربه زدن به ایران حتی حاضر است با بازماندگان رژیم سلطنتی محمدرضا پهلوی نیز همکاری کند.  حال آنکه باکو با این اقدام خود، حتی مطالب کتب درسی خود را  نادیده می گیرد. زیرا، مطالب کتب درسی جمهوری آذربایجان بخصوص در بخش هایی که به تمجید و تعریف از غائله فرقه دموکرات سید جعفر پیشه وری و هتاکی علیه  دولت وقت ایران بخاطر برچیدن این غائله در 21 آذر 1325 می پردازند، مملو از فحاشی به خاندان منحوس پهلوی نیز است. شاید  رهبران کنونی باکو بهتر از هرکس دیگری بدانند که  اگر فروپاشی شوروی و اعلام موجودیت جمهوری کنونی آذربایجان، مثلا پانزده سال زودتر و در زمان بقای سلطنت پهلوی در ایران روی می داد، اساسا حکومت پهلوی در ایران، جمهوری آذربایجان را به رسمیت نمی شناخت. پس چه شده است که باکو بافته های ذهنی خود درباره تاریخ و سابقه پهلوی ها را  کنار می گذارد و به منظور دهن کجی به ایران، از رضا پهلوی نیز در کنار عناصر قومیت گرا و تجزیه طلب ضدایرانی و منافقین، به عنوان میهمان افتخاری مهمترین مراسم رسمی خود در خارج از کشور به مناسبت به اصطلاح "سال جمهوری خلقی آذربایجان" دعوت به عمل می آورد؟  آیا جز این است که "تساهل" افراطی مقامات مسئول ایرانی در قبال باکو در سال های اخیر، چنین امکانی را برای دهن کجی آشکار باکو نشینان به ایران فراهم کرده است؟ چنانکه چندی پیش، روزنامه «ینی مساوات» ، ارگان غیررسمی علی حسن اف، سخنگوی ریاست جمهوری آذربایجان نیز بی مهابا نوشت : " زمان احترام گذاشتن باکو به ایران سپری شده است!"

     باید توجه داشت که این قبیل اقدامات ضدایرانی که باکو با عمدی خاص آنها را نمایش گونه نیز اجرا می کند، به یک یا چند مورد خلاصه نمی شود. جالب است که توجه شود اخیرا اتحادیه نویسندگان جمهوری آذربایجان ، یعنی یکی از مراکز اصلی تولید افکار و جعلیات ذهنی باکو ، مراسمی با عنوان « سلام به آذربایجان جنوبی» ( نام جعلی رایج در جمهوری ‌آذربایجان برای معرفی مناطق ‌آذری نشین ایران)  برای تجلیل از یکی از مبلغان قومیت گرایی و تجزیه طلبی ضدایرانی در آذربایجان برگزار کرد. مراسم «سلام به آذربایجان جنوبی» در شهر « نفتچاله» با همکاری اتحادیه نویسندگان جمهوری آذربایجان و فرمانداری «نفتچاله» و برای تجلیل از به اصطلاح خلاقیت ادبی "سایمانآروز"، عنصر تجزیه طلبی که هم اکنون رییس بخش به اصطلاح  "ادبیات آذربایجان جنوبی "در اتحادیه نویسندگان جمهوری آذربایجان است، برگزار شد.  در این مراسم، ضمن قرائت و نمایش جعلیاتی در ضدیت با ایران و تبلیغ و تحریک تجزیه طلبی و قومیت گرایی ضدایرانی ، روح انگیز اشرف قیزی، عضو اتحادیه نویسندگان جمهوری آذربایجان و مجری این مراسم، درباره رمان «یکصد سال انقلاب» اثر سایمانآروز گفت: «سید، قهرمان اصلی این رمان در زندان تبریز با معشوقه دوران کودکی خود، راضیه روبرو می شود. راضیه از مبارزان راه "آزادی ملی آذربایجان جنوبی" است. به علت اینکه سید مامور زندان است، شکنجه راضیه را در زندان به او محول کرده اند! پس از دیدار سید با راضیه، عشق دوران کودکی مجددا در او شعله ور می شود. قلب سید که براثر دروغ های نظام مذهبی سنگدل شده است، با دیدن راضیه نرم می شود. سید از قواعد نظام مذهبی و خواسته های رژیم تبعیت نمی کند. او فرمان قلب خود را اطاعت می کند و تصمیم می گیرد با انتخاب راضیه، در کنار انسان هایی باشد که برای آزادی ملی مبارزه می کنند!!» نکته جالب توجه این است که اتحادیه نویسندگان باکو این مراسم ضدایرانی را در شهر "نفتچاله" در جنوب جمهوری آذربایجان، یعنی همان محلی که جمهوری اسلامی ایران برای ژست گرفتن و عکس تبلیغاتی الهام علی اف در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان، کارخانه مونتاژ خودرو دایر کرد و علی اف نیز برای تکمیل بهره برداری خود از این خدمت "ایران خودرو"، خودروی تولید شده در آن را به نام "خزر" ، قومی یهودی شده که به ناحق نامش بر روی دریاچه شمال ایران نیز بخاطر تساهل و سهل انگاری های خودمان گذاشته شده است، نام گذاری کرد!

    از دیگر شیطنت های نمادین باکو در همین برهه اخیر، سفر احمد اوبالی، رییس شبکه ماهواره ای ضدایرانی «گون آذ تی وی» به باکو بود. این شبکه برای تبلیغ تجزیهطلبی و نفرت پراکنی میان آذری ها علیه ایران، پخش می شود  و در سفر گرداننده آن به باکو، از کتاب مجموعه جعلیاتی به نام «اورمو» (نام جعلی پان ترکیست ها برای ارومیه) رونمایی شد و این عنصر نفرت پراکن با شماری از دست اندرکاران رسانه های باکو به گفتگو نشست. پایگاه اینترنتی «ینی مساوات» در این باره خبر داد که احمد اوبالی میهمان گروه رسانه ای « ینی مساوات » شد و به همراه «آراز اوبالی» ، مدیر استودیوی شبکه «گون آذ تی وی» در باکو، به تحریریه گروه رسانه‌ای «ینی مساوات» آمد و درباره نحوه شکل گیری "افسانه گون آذ تی وی" و وضعیت آذربایجانی ها در آمریکا و سایر موضوعات سخن گفت  و از اینکه این شبکه معاند ایران در باکو استودیو دارد و برای نفرت پراکنی ضد ایران در جمهوری آذربایجان برنامه تلویزیونی تولید می کند و با نمایندگان مجلس و فعالان حزبی و سیاسی باکو ارتباط های زنده برقرار می کند، اظهار خوشحالی کرد. همین عنصر نفرت پراکن قومیت گرا در گفتگو با رسانه های باکو، برنامه های صداوسیمای ایران در استان های آذری نشین را به تمسخر گرفت و زبان آذری رایج در ایران را "فاذری" نامید و خواستار شد که لهجه باکویی در میان آذری های ایران نیز رایج شود!

    البته، در کنار شیطنت های نمادین باکو در خصومت ورزی علیه ایران، مسایل و موضوعات بنیادین و حساس و امنیتی در روابط جمهوری آذربایجان با ایران وجود دارد که در سال های اخیر، حساسیت‌ها در قبال ‌آنها به شدت به خشکی گراییده است. جمهوری آذربایجان در واقع به پایگاهی نظامی و انباری برای تسلیحات رژیم صهیونیستی تبدیل شده است که لاابالی گری سیاسی مانع از توجه به توجه به این خطر بزرگ برای امنیت ایران شده است. باکو با مشاهده این وضعیت، حتی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران را برای تماشا و تحسین تسلیحات خریداری شده از رژیم صهیونیستی در مراسم رژه به اصطلاح سالروز تاسیس نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان به باکو دعوت کرده است! در چارچوب همین فریبکاری هماهنگ شده با رژیم صهیونیستی، رسانه های باکو خبر داده اند که آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی که باکو همواره  از وی با عنوان "دوست آذربایجان" یاد می کند، سفر خود به باکو برای حضور در مراسم رژه 26 ژوئن را بخاطر احتمال حضور امیر  حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در این مراسم لغو کرده است. مقامات و رسانه های باکو به این ترتیب تلاش کرده اند مقام ایرانی دعوت شده به رژه معلوم الحال ارتش جمهوری آذربایجان به قطعی کردن حضور خود در این مراسم تشویق کنند.

    کوتاه سخن اینکه، اگر دست اندرکاران سیاست ایران در قبال جمهوری آذربایجان، به کرختی، سهل انگاری و "تساهل ورزی" خود در قبال باکو تداوم بخشند، باید منتظر روزی باشیم که صهیونیست‌های باکونشین ضربات سیاسی ناگهانی، پیش بینی نشده‌ای و زیانبارتری را به ایران وارد کنند که خدای ناکرده، امکان و فرصت جبران آنها بسیار محدود باشد یا اصلا امکانی برای جبران وجود نداشته باشد.

منبع : تسنیم
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
 • ستاره سرخ پوش رسما به استقلال پیوست
 • شلاق‌زدن دسته‌جمعی دانش آموزان! +عکس
 • تلخی حج خونین 94 همچنان باقی است!
 • سکه به دومیلیون و ۶۳۴ هزار تومان رسید
 • تبریک به ارتش سرخ پایتخت
 • ترامپ، تحریم و هر چه "ت" دارد مهم نیست
 • شعری که آقارابه گریه انداخت
 • افزایش بی‌عدالتی با پرداخت ارز مسافرتی
 • تیر خلاص مجمع تشخیص مصلحت نظام به FATF
 • بی‌قراری اصلاحات برای تحریم حاج قاسم سلیمانی
 • تمجید رهبر اازفوق ستاره تیم پرسپولیس
 • هشدار پلیس امنیت به اراذل و اوباشی
 • تابستان خشک ۹۷ هم بارانی شد+جدول
 • شرط طالبان برای مذاکرات مستقیم با آمریکا
 • فرمانده درتیم ارتش سرخ پایتخت ماندنی شد
 • نامه روحانی به آیت الله جنتی محرمانه است
 • نقش قوه قضائیه درتهیه مستند بیراهه
 • حضورمهاجم جنجالی دراستقلال قطعی شد
 • دیدار هیئت دولت با رهبری :پیام‌ها ونکات ناگفته
 • اعزام نخستین کاروان زائران حج تمتع 97
 • شاهزاده خانم‌هایی که تا به امروز ازدواج نکرده‌اند
 • آماده طولانی ترین ماه گرفتگی قرن۲۱ باشید
 • دونالد ترامپ با کلمات بازی می کند
 • پرداخت ارز دولتی متوقف نمی‌شود
 • جایزه سازمان بسیج به ترامپ
 • فیلم/ حضور فامیل "رامبد جوان" در تیم‌ ملی انگلیس!
 • هواداران پرسپولیس هوشیارباشند
 • مواد خوراکی حاوی منیزیم را بشناسید
 • خراسان شمالی لرزید
 • پوتین پایان یافتن برجام را اسفبار توصیف کرد
 • داعش مسئولیت انفجار انتحاری کابل راپذیرفت
 • دستگیری تیم تروریستی داعشی در جنوب غرب
 • علت جداشدن ستاره ای کلیدی تیم استقلال چیست
 • صفحه اول روزنامه های صبح امروز / سه شنبه 26 تير
 • پیشنهادهافبک تیم ملی فوتبال برای تمدید قرار دادبا پرسپولیس
 • آب پاکی ستاره آبی‌پوشان روی دست استقلال
 • اتفاقی در تلویزیون ایران که همه را غافلگیر کرد!
 • ظریف به آمریکاشکایت کرد
 • نامه زنگنه به وزیر نفت عربستان
 • احضار ۱۸ نفر از نوچه‌های سلطان سکه
 • ظریف از آمریکا شکایت کرد
 • تفاوت رفتار اوباما و ترامپ با ملکه انگلیس +عکس
 • فردا؛ ورود پیکر ۶۰ شهید دفاع مقدس به تهران
 • احتمال تغییر در باشگاه استقلال
 • «پژو ۲۰۷ اتوماتیک» ارزان شد +جدول قیمت
 • اندیشکده ای که به دنبال براندازی ایران است.
 • وثیقه ۴۰ هزار میلیاردی متهم ثامن الحجج
 • خفه کردن زن جوان با شال در پارک
 • فرصت 48 ساعته پرسپولیس به امیری
 • چرا جهانگیری درباره خبر استعفایش سکوت کرده
 • دلار رکورد زد
 • هواداران استقلال نباید از ابراهیمی ناراحت باشند
 • مستاجران در حال ترک تهران هستند
 • جلسه ۴ ساعته کی‌روش و تاج در مسکو
 • بازیکن جدید استقلال دیسک کمر دارد
 • جابری انصاری با میشل عون دیدار کرد
 • برخی مدیران وزارت صنعت بازجویی شدند
 • باد و باران در برخی مناطق کشور
 • فیلم/ گفتگو با برنده ۳۰۰ میلیونی جام جهانی
 • اتاق عملیات امریکایی سعودی علیه ایران در پاکستان
 • تکلیف بیرانوند و پرسپولیس مشخص شد
 • گلر ملی‌پوش خلف وعده کرد
 • عکس/ دیدار کارگزاران حج با رهبر انقلاب
 • ارتباط سری امیرانتظام با آمریکا
 • فیلم/ کنایه دیرین دیرین به وزارت راه
 • "معامله‌ قرن" هرگز تحقق پیدا نخواهد کرد
 • بازرسی یا بازجویی؟
 • حرب الجو/ توقع رأی از مردم هم داریم
 • مثال فوتبالی که رهبری در دیدار هیئت دولت زد
 • فیلم/ پشت صحنه آخرین اثر مسعود ده نمکی
 • بازداشت یک زن پیش از انجام عملیات انتحاری
 • جام جهانی تمام شد؛ ایجاد شغل چی شد؟
 • فرق ایران و آمریکا در توافقنامه پاریس +عکس
 • تیام برای استقلال سم است
 • حلقه مفقوده دولت و مجلس