کد خبر: 84616
ف
فرهنگی

آیا غیرمسلمان می تواند اسلام شناس باشد؟

محمد فنایی اشکوری گفت: عالم امروزی لازم است با علوم و فرهنگ زمانه و نیازها و مقتضیات عصر آشنا باشد تا بتواند اسلام را به زبان قابل فهم و ناظر به چالشها و نیازهای روز عرضه کند.

آیا غیرمسلمان می تواند اسلام شناس باشد؟


 پرسش های بسیاری در زمینۀ اسلام شناسی مطرح و یا قابل طرح است که در یک بررسی جامع باید به همۀ آنها توجه کرد، پرسش هایی مانند: آیا شناخت اسلام یک تخصص است که افراد خاصی می توانند به آن دست یابند، یا برای همۀ افراد این شناخت ممکن است؟ آیا تنها راه شناخت اسلام تحصیل در حوزه های علمیۀ است؟ آیا شناخت اسلام در انحصار قشر و صنف خاصی است؟ آیا شرط شناخت اسلام پوشیدن لباس خاصی است؟ آیا اکثر مردم باید در شناخت اسلام مقلد باشند؟ آیا یک دانشگاهی که تحصیلات جدید دارد می تواند اسلام شناس باشد؟ آیا یک غیرمسلمان می تواند اسلام شناس باشد؟ اسلام شناسی مستشرقین چه جایگاهی دارد؟ اسلام شناسی روشنفکران مسلمان را چگونه باید ارزیابی کرد؟ آیا اسلام شناسی درست و غلط و معتبر و غیرمعتبر دارد؟ معیار تشخیص آن چیست؟

برای شناخت اسلام دانستن چه علومی لازم است؟ آیا برای شناخت اسلام تنها دانستن علوم اسلامی رایج در حوزه های علمیه کافی است یا آشنایی با علوم و معارف دیگر مثل علوم طبیعی، علوم انسانی، فلسفه و منطق هم لازم است؟ برای شناخت اسلام چند سال زمان لازم است؟ آیا می توان به شناخت کامل از اسلام دست یافت؟ برای یک مسلمان چه اندازه از شناخت اسلام لازم است؟ آیا شناخت اسلام در انحصار مردان است یا زنان هم می توانند اسلام شناس باشند؟ آیا می توانیم و لازم است اسلام شناسی سنتی را آسیب شناسی و نقد و اصلاح کنیم یا آنچه را که علمای گذشته به آن رسیده اند را باید بی چون چرا بپذیریم؟ و...

محمد فنایی اشکوری، استاد فلسفه و عرفان تطبیقی در پاسخ به این سوالات گفت: روشن است که پاسخ تفصیلی به همۀ این پرسش ها حداقل به یک مقاله مفصل نیاز دارد، اما در این مجال اندک فقط به چند نکتۀ مهم و کلیدی در این زمینه اشاره می کنیم.

شناخت اسلام مراتب و سطوح گوناگون دارد
وی گفت: شناخت اسلام مراتب و سطوح گوناگون دارد. سطحی از شناخت اسلام برای همۀ مردم ممکن است. هر انسان عادی با صرف بخشی از وقت خود می تواند آن حداقلی از معارف اسلام از اصول و فروع دین را که برای هر مسلمانی لازم است بیاموزد، یا با مراجعۀ مستقیم به قرآن و حدیث و یا آموختن از عالمان دین و مطالعۀ آثار آنها. در احکام فقهی که تکالیف روزانۀ یک مسلمان است نیز عامۀ مردم از مجتهدان تقلید می کنند. اگر مسلمانی به همین مقدار از  معرفت دینی اعتقاد و التزام داشته باشد اهل نجات و رستگاری خواهد بود، اما این شناخت حداقلی است و هرگز نباید به آن بسنده کرد.

حقیقت دین به دریای بیکران علم الاهی متصل است​
وی افزود: معارف اسلام دریای بیکرانی است که هیچگاه نمی توان به آن احاطۀ کامل پیدا کرد. اگر نابغه ای مثل ابن سینا هزار سال عمر کند و تمام عمرش را وقف شناخت اسلام کند، نمی تواند به آن احاطۀ کامل پیدا کند، چرا که حقیقت دین به دریای بیکران علم الاهی متصل است. در احادیث آمده است که قرآن غیر از معنای ظاهری، هفت و یا هفتاد بطن دارد. قرآن کتاب تدوینی و تشریعی خداوند است، همان گونه که عالم کتاب تکوینی اوست. بنابراین، قرآن مطابق و معادل کل عالم است و  شناخت آن همچون شناخت کل عالم هستی است. شناخت کامل اسلام در انحصار معصومان(علیهم السلام) است، چنانکه شناخت مصون از خطا نیز در انحصار آن حضرات است. شناخت غیر معصوم از اسلام هم محدود است و  هم مصون از خطا نیست؛ یعنی همان شناخت محدودی هم که از اسلام پیدا می کنیم امکان خطا در قسمت هایی از آن وجود دارد. بنابراین، یک شناخت حداقلی داریم که برای همه میسور است و یک شناخت حداکثری که مختص معصومین است. بین این دو طیف، بی نهایت مراتب وجود دارد و عالم دین در بین این دو طیف قرار دارد که خود دارای مراتب بی شمار است.

وی با تأکید بر اینکه اسلام شناسی مشروط به لباس خاص یا قشر خاص یا تحصیل در مکان خاص وابسته نیست، اظهارداشت: چنانکه جنسیت نیز در این میان نقشی ندارد و زنان نیز می توانند اسلام شناس باشند. آنچه شایان توجه است این است که شناخت عالمانه و اجتهادی از اسلام یک رشتۀ گستردۀ علمی است و نیازمند نظام آموزشی و پژوهشی خاص و صرف عمر در این راه است، چنانکه در همۀ ادیان بزرگ مانند مسیحیت و یهودیت نیز چنین است. این نظام در طول تاریخ اسلام و به ویژه تشیع (که مورد بحث ما است) تدریجا شکل گرفته است. این نظام در سیر تاریخی خود فراز و فرود های بسیاری داشته است، اما در کل می توان گفت حرکتی پیش رونده و دستارودهای درخشانی داشته است. لازمۀ این سخن این نیست که همه چیز به درستی پیش رفته و هیچ نقطۀ قابل نقدی وجود ندارد؛ بلکه یکی از بایسته ها در این موضوع مطالعه و بررسی این سیر و آسیب شناسی و نقد آن است تا زمینه برای رفع نواقص و کمبود ها و اصلاح و تصحیح این روند فراهم آید.

این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: عالمان دین زحمات بسیاری در این راه کشیده و تراث ارزشمندی از علوم و معارف اسلامی برجای گذاشته اند که می توان به گردآوری و حفظ احادیث، تأسیس و تدوین علوم اسلامی مثل تفسیر قرآن، علم حدیث و سیره، تاریخ، علم کلام، علم فقه و اصول فقه، و عرفان و فلسفه اشاره کرد. این میراث گنجینۀ گرانبهایی است که ما از آن بهرمند هستیم و بر سر سفرۀ ای که گذشتگان فراهم کرده اند نشسته ایم. البته این میراث آسان و ارزان بدست ما نرسیده است. بزرگان تاریخ ما در این زمینه رنج ها کشیده و مجاهدتها و ایثارها کرده اند، چنانکه  تاریخ ما از گذشته به امروز شاهد شهادت عالمان بسیار ی بوده است. می دانیم که بزرگترین متفکران اسلامی معاصر ما آیت الله صدر و  آیت الله مطهری در این راه به شهادت رسیدند. ما موظفیم با این میراث گرانبها آشنا شویم و آن را حفظ و اصلاح کنیم و به سهم خود آن را به پیش ببریم و توسعه دهیم و به دنیا معرفی نماییم.

وی با تأکید بر اینکه چون معارف اسلامی ابعاد گوناگون دارد، اسلام شناسی نیز شاخه های گوناگون دارد، گفت: بعد عقیدتی و عقلانی اسلام در کلام و  فلسفه، بعد باطنی و معنوی اسلام در عرفان، بعد تشریعی اسلام در  فقه، بعد تاریخی آن در علم تاریخ و بعد ارزشی آن در علم اخلاق کاوش می شود. یک عالم دین لازم است با همۀ ابعاد اسلام آشنا باشد تا بتواند در یک حوزه و شاخۀ آن اظهار نظر اجتهادی داشته باشد. برخی از علوم نیز جنبۀ مقدماتی و ابزاری دارند، مانند علوم ادبی و منطق.

فنایی بیان کرد: با توجه به گستردگی علوم، چون اجتهاد و احاطۀ به همۀ شعب علوم اسلامی برای یک نفر میسر نیست، لازم است عالم دین یک نگاه جامع به کلیت اسلام اعم از ابعاد اعتقادی، اخلاقی، معنوی، تاریخی و فقهی آن داشته و با آن معارف آشنا باشد و در کنار آن در یکی از شاخه های آن به صورت تخصصی و اجتهادی تمحض داشته باشد.

هر کسی از  هر رشته علمی می تواند وارد اسلام شناسی شود
وی با اشاره به اینکه عالم دین امروز اگر بخواهد تأثیرگذار و منشأ تغییر مثبتی در جهان اسلام باشد نمی تواند به علوم سنتی اکتفا کند؛ تصریح کرد: بلکه باید با مسائل و مباحث ناظر به علوم انسانی و اجتماعی و زیست جمعی در دنیای امروز مثل سیاست، اقتصاد، تعلیم و تربیت، حقوق، سبک زندگی، هنر، روابط بین الملل، جنگ و صلح و  انواع چالش ها و بحران های عصر آشنا باشد. عالم اسلامی مجتهد در یک رشتۀ اسلامی لازم است به رشته های علمی مرتبط با آن در دنیای امروز نیز آشنا باشد تا بتواند با پرسش ها و چالش ها و نیازها و ذهنیت معاصر آشنا شود و اندیشۀ اسلامی را ناظر به آن فضا ارائه کند. هر کسی از  هر رشته علمی می تواند وارد اسلام شناسی شود و از این نظر منعی نیست، اما باید با منابع و معارف اسلامی آشنا شود و به اتکای به آن رشته علمی و دانشگاهی نمی تواند در اسلام صاحب نظر شود؛ همان طور که یک عالم دینی با اجتهاد در علوم اسلامی نمی تواند در رشته ای مثل ریاضی و فیزیک و شیمی نظر دهد، مگر اینکه آن علوم را نیز آموخته باشد.

هیچ مانعی ندارد یک دانشمند ریاضی یا طبیعی یا علوم انسانی اسلام شناس هم باشد
وی تأکید کرد: هیچ مانعی ندارد یک دانشمند ریاضی یا طبیعی یا علوم انسانی اسلام شناس هم باشد، مانند ابن سینا که هم طبیب و ریاضیدان و فیلسوف بود و هم اسلام شناس؛ یا خواجه نصیر الدین طوسی که در علوم مختلف زمانش تخصص داشت و اسلام شناس برجسته ای هم بود. آنها علاوه بر سرآمدی در رشته های علمی زمان خود، به علوم و معارف اسلامی نیز احاطه داشتند و مجتهد بودند. دانشگاهی امروزی هم اگر این گونه باشد هیچ منعی از اظهار نظر کردن دربارۀ اسلام نخواهد داشت. اتفاقا خیلی خوب هم هست که عالم دین با یکی از رشته های علمی زمان نیز آشنا باشد. امروزه لازم است که فقیه ما در قسمت احکام حقوقی با علم حقوق آشنا باشد و در قسمت مباحث اقتصادی با علم اقتصاد آشنا باشد و فیلسوف و متکلم ما با علوم طبیعی زمان آشنا باشند. خوشبختانه امروزه هستند کسانی که همزمان در یک رشتۀ دانشگاهی و حوزوی مشغول تحصیل و پژوهش هستند که امیدواریم در آینده منشأ آثار خیر گردند. عالم امروزی لازم است علاوه بر منابع اسلامی و میراث تاریخی، با علوم و فرهنگ زمانه و همین طور نیازها و مقتضیات عصر آشنا باشد تا بتواند اسلام را در بافت امروزی و به زبان قابل فهم و ناظر به چالش ها و نیازهای روز عرضه کند.

فنایی با بیان اینکه مستشرقان نیز چندین قرن است که مطالعات گسترده ای درباره اسلام داشته اند، گفت: برخی از آنها به منظور مقابله با اسلام و برخی نیز از باب کنجکاوی و حقیقت جویی وارد این رشته شده اند. در کار برخی از آنها غرض ورزی ها و تعصب بسیار بوده است، اما تحقیقات ارزشمند هم در این باب کم نیست. ما نمی توانیم و نباید اسلام را از آنها بیاموزیم، اما از یافته های آنها و رویکرد آنها و حتی خطاهای آنها می توانیم نکات و درسهای خوبی بیاموزیم. عالم امروزی باید با این ادبیات آشنا باشد. عالم دین اگر عالم به زمان نباشد نمی تواند چندان مفید و مؤثر باشد. افزون بر این، ما ناچاریم با صاحبان اندیشه و مکتب ها و ادیان دیگر گفتگو و دیالوگ داشته باشیم. لازمۀ این کار آشنایی با آن اندیشه هاست.

هر اسلام شناسی با هر پیشینه و دیدگاهی باید نقدپذیر باشد
این استاد مؤسسه امام خمینی(ره) تصریح کرد: برای اینکه کسی امروزه بتواند به صورت موفق معارف اسلامی را تحقیق و تبلیغ کند راه بلند و دشواری را در  پیش دارد، البته حوزه های علمی ما تا رسیدن به این سطح راه درازی را باید طی کنند و بسیارند کسانی که به مطالب فوق اعتقادی ندارند و یا به آنها توجه ندارند. نکتۀ آخر اینکه هر اسلام شناسی با هر پیشینه و دیدگاهی باید نقدپذیر باشد و از نقد استقبال کند. یکی از وظایف یک اسلام شناس نقد و بررسی عالمانه و دور از تعصب و تنگ نظری دیدگاه ها است. در خلال این نقد و بررسی ها است که نقاط قوت و ضعف آشکار می شود و حقیقت خود را نشان می دهد.

منبع : مهر
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
 • طرح آلمان برای وضع تحریم های جدید علیه ایران
 • جا ماندن پنس 25 سانتی‌متری در شکم بیمار!
 • شناسایی پیکر یکی از دریانوردان سانچی
 • در دیدار بارزانی با علی لاریجانی چه گذشت؟
 • دیدار دوستانه ایران و تونس قبل از جام‌جهانی
 • ستاره جنجالی رسما به ابی پوشان پیوست
 • خانواده ۸ نفره‌ای که دل به دریا زدند
 • اعتراض وزیر دولت اصلاحات به بیانیه وزارت‌خارجه
 • بازار داغ فروش آب کنار دریا!
 • اقای نجفی کی قرار است کار را شروع کنید؟
 • واکنش بشار اسد به عملیات ارتش ترکیه
 • می‌خواهم چُرت بعضی‌ها را پاره کنم
 • از نتانیاهو چه می‌توان آموخت؟
 • پیام مرموز و جدید فوتبالیست مشهور
 • التهاب لثه زنگ خطر سرطان!
 • گوهر خیراندیش بر سر مزار همسرش +عکس
 • ۱۰ دروازه‌بان گران قیمت جهان چه کسانی هستند؟
 • عوارض وحشتناک خوابیدن در هنگام غروب!
 • وزارت خارجه به جای جوابیه کارشناس بفرستد
 • داور بازی استقلال خوزستان و ذوب‌آهن مشخص شد
 • هدف ترکیه از حمله به «عفرین» چیست؟
 • کارنامه حیات سیاسی اجتماعی مهدی بازرگان
 • تعریف رئیس جمهور فرانسه از ترامپ
 • تشدید کنترل نامحسوس بانک مرکزی در بازار ارز
 • دستگیری موتورسوار شیطان صفت
 • قاسمی: به حفظ تمامیت ارضی سوریه تاکید داریم
 • ITC طارمی صادر شد
 • آخرین تحولات میدانی از شرق استان ادلب
 • یک مربی سالم آمده تا تراکتور را قهرمان کند
 • تشکر «نتانیاهو» از داماد «ترامپ»
 • به حفظ تمامیت ارضی سوریه تاکید داریم
 • سهم ایران از صادرات آرد به عراق
 • عکس/تصاویرزیبا از یک روز برفی درهمدان
 • مساله اصلی در فیلم کار کثیف بیکاری جوانان است.
 • ستاره خارجی رسما از استقلال جدا شد
 • آغاز دهمین جشنواره هنرهای تجسمی از3 بهمن
 • آلودگی تهران ناشی از سوخت حاوی گوگرد نیست
 • تناقض‌گویی تعزیرات به عرضه گوشت‌های لاکچری
 • روحانی در دیدار نخست وزیر اقلیم کردستان عراق
 • روندحذف یارانه اقشار غیر نیازمند
 • پیش بینی ارزان شدن دلار با مصاحبه رییس جمهور
 • دریابان شمخانی امنیت را خط قرمز ایران دانست
 • سرافراشته نشان دهید که مومن و انقلابی هستید
 • اخراج ستاره جنجالی از پرسپولیس قطعی شد
 • شتاب قیمت طلا وسکه دربازار امروز
 • صوت/ پاکسازی دریا ازلکه های نفتی با ابتکار یک ایرانی
 • رقاص معروف فتنه ۸۸ در جشنواره فجر انقلاب می‌رقصد
 • تأمین مسکن برای خانوارهای ایتام تاسال1400
 • تلاش ترکیه برای بیرون راندن شبه‌نظامیان YPG
 • تسویه اقساط سهام عدالت با واریز 277 میلیارد ریال
 • ستاره لیگ برتر رسما به ابی پوشان پیوست
 • پشت پرده اعضاء حزب مشارکت واسرارنظامی
 • سقوط یک فروند بالگرد نظامی ارتش آمریکا
 • اعلام مخالفت فراکسیون امیدبا فزایش قیمت بنزین
 • گرانی ارز ،تحمیل گرانی به جامعه است
 • تحریم ایران برای راضی کردن آمریکا یا حفظ برجام
 • ترکیه از خاک سوریه هدف راکت قرار گفت
 • عدم پاسخگویی نجفی درباره نامه دادستان تهران
 • فیلم/مستند سریالی دوم شخص ،قسمت هفتم
 • رفع ابهام از فعالیت "قهوه‌خانه‌های سنتی
 • عثمانی: روحانی به مردم کردستان توهین کرد
 • افشای پشت پرده اغتشاشات درمستند خارج از دید
 • فیلم/ حمله تروریستی به هتل اینترکانتیننتال کابل
 • گزارش ناآرامی‌های اخیر به رئیس‌جمهور ارسال گردید
 • فیلم/ جاسازی 750 کیلو کوکائین در آناناس
 • فیلم/ مداحی سلحشور درخانه زلزله‌زدگان
 • عکس/ سنگ‌کاری اطراف ضریح شریف امام حسین (ع)
 • آخرین تلاش‌ شاه برای جلوگیری از سقوطش
 • کنترل بانک مرکزی در بازار ارز با گرانی دلار
 • خنثی شدن طرح تروریست ها دربغداد
 • عکس/ بغداد، ۱۰۰ سال پیش
 • بررسی علل افزایش نرخ ارز در برنامه پایش
 • عکس/ اجتماع بزرگ "تای چی" در چین
 • فیلم/تلاش برای فرار از هتل اینترکنتیننتال کابل
 • عکس/ تظاهرات کردهای ساکن ایتالیا