کد خبر: 64677
ف
اخبار ویژه؛

درباره غیرقانونی بودن مجوز تاسیس «تادا» +سند

با توجه به این تبصره می توان گفت در جلسه روز گذشته تنها هفت نفر حق رای داشته فلذا 2 نماینده دانشگاه آزاد فاقد حق رأی بوده اند اما با توجه به بند 3-5 ماده 5، این آئین نامه که تصریح می کند "حضور سایر مدعوین در جلسات بدون حق رأی، عندالزوم است و منوط به موافقت رئیس هیأت نظارت مرکزی مشترک بلامانع است".

درباره غیرقانونی بودن مجوز تاسیس «تادا» +سند

روز گذشته خبر اخذ مجوز یک اتحادیه دانشجویی تحت عنوان «تادا» یا تشکل اسلامی دانشجویان ایران، بر روی سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفت. بر طبق خبری که همچنان بر روی این سایت قرار گرفته است طی  ششمین جلسه «هیأت مرکزی مشترک نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاهیان»، موضوع تقاضای تعدادی از تشکل‌های اسلامی دانشجویان در دانشگاه‌های وزارت علوم و وزارت بهداشت مبنی بر تشکیل این اتحادیه مورد بررسی قرار گرفت و با رای اکثریت اعضای حاضر در جلسه، رای مثبت به صدور مجوز برای تشکیل این اتحادیه صادر شد.

 مدتی از انتشار این خبر نگذشته بود که عباس شیراوژن قائم مقام معاونت فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها این ادعای وزارت علوم را تکذیب کرد و گفت: جلسه اخیر هیئت نظارت مرکزی مشترک بدون دستیابی به هرگونه مصوبه و رای گیری پایان پذیرفته است.

جزئیات ماجرا چیست؟
آنچه که طبق اظهارات عباس شیراوژن واضح است، این جلسه مغایر با دستورالعمل اجرایی هیات نظارت مرکزی مشترک بر اتحادیه تشکل های اسلامی دانشگاهیان است.

بر طبق این آیین نامه چنانچه، اتحادیه ای بخواهد در ارتباط با دستگاه های مختلف شروع به فعالیت کند، مراحل مختلف تشکیل آن همانطور که در مصوبه ی شورایعالی انقلاب فرهنگی، تحت عنوان آیین نامه اتحادیه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان، آمده است باید توسط شورایی تحت عنوان هیئت مرکزی مشترک نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاهیان، به تصویب برسد.

همچنین ماده 6 این مصوبه تصریح می‌کند: مرجع تصویب دستورالعمل‌های اجرایی این آیین نامه از قبیل مراحل اخذ مجوز، رسیدگی به تخلفات و... «هیات‏های نظارت مرکزی مشترک» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی می‏باشد.

حال چنانچه یک اتحادیه بخواهد در یکی از دو یا سه دستگاه مذکور فعالیت خود را آغاز کند، هیئت نظارت به صورت مشترک و تحت عنوان «هیئت مرکزی مشترک نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاهیان» فعالیت خود را آغاز می‌کند.

طبق ماده 1 دستورالعمل اجرایی هیات نظارت مرکزی مشترک بر اتحادیه تشکل های اسلامی دانشگاهیان ترکیب اعضای این هیات به شرح زیر است:
الف: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس هیات)
ب: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ج: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی
د: رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
ه: معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (دبیر هیات)
و: معاون فرهنگی و دانشجوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ز: معاون فرهنگی و دانشجویی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی
ح: معاون فرهنگی - سیاسی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
ط: نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی
ی: در مواردی که مسائل مربوط به بسیج دانشجویی مطرح شود فرماینده بسیج هم حق رای دارد

 

 اما در تبصره این ماده نیز آمده است، تنها اعضایی دارای حق رای می باشند که تشکل زیر مجموعه ان دستگاه عضو آن اتحادیه باشد و مابقی اعضا بدون حق رای در جلسه حضور دارند. این اصل در مورد رئیس هیات و نماینده نهاد مستثنی است.

با توجه به این تبصره می توان گفت در جلسه روز گذشته تنها هفت نفر حق رای داشته فلذا 2 نماینده دانشگاه آزاد فاقد حق رأی بوده اند اما با توجه به بند 3-5 ماده 5، این آئین نامه که تصریح می کند "حضور سایر مدعوین در جلسات بدون حق رأی، عندالزوم است و منوط به موافقت رئیس هیأت نظارت مرکزی مشترک بلامانع است". از دانشگاه آزاد اسلامی و عدم دعوت رئیس و معاون فرهنگی این دانشگاه به جلسه مذکور بنابراین تعداد اعضای این جلسه را می بایست بر مبنای هفت نفر محاسبه نمود که با توجه به بند 2-5 ماده 5 این آیین نامه "جلسات با حضور حداقل دو سوم اعضای هیات نظارت مرکزی مشترک رسمیت می یابد و تصمیمات نیز با رأی موافق اکثریت مطلق حاضران اتخاذ می شود". فلذا حضور 5 نفر از اعضا در هنگام رأی گیری الزامی بوده است.

 از دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه روز گذشته ضمن اینکه نماینده ای از این شورا حضور نداشته است، دو نماینده نهاد رهبری نیز در زمان آنچه به عنوان مصوبه این جلسه از سوی پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم منتشر گردیده حضور نداشته اند که با این احتساب مصوبه مذکور با حضور تعدادی کمتر از 5 نفر اصالتا فاقد وجاهت قانونی بوده تا بتواند مصوبه ای داشته باشد.

توضیحات معاونین وزارتین علوم و بهداشت


در این راستا، محمدرضا فراهانی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در درباره تکذیب خبر کسب مجوز اتحادیه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان(تادا) از سوی قائم‌مقام معاونت فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها می گوید: آقای شیراوژن که این موضوع را تکذیب کردند، در این زمینه هیچ مسئولیتی ندارند. شورا اعضایی دارد، رئیس، دبیرخانه و دبیر دارد؛ اینها باید اظهار نظر کنند.

فراهانی افزود: اظهارنظر رسمی را کسانی می‌کنند که در یک مجموعه‌ای مسئولیت قانونی دارند. دبیرخانه این شورا در وزارت علوم مستقر هست و روابط عمومی وزارت علوم این خبر(کسب مجوز اتحادیه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان) را منتشر کرده و خبر کاملا صحت دارد.

او ادامه داد: این مسئله مربوط به وزارت علوم و وزارت بهداشت بوده و بر همین اساس مسئولین وزارت علوم، بهداشت و نهاد رهبری در این جلسه حاضر بودند و بعد از چهار یا پنج جلسه که در رابطه با این قضیه صحبت شده بود، دیروز صحبت نهایی و رای‌گیری انجام شد و دوسوم اعضا به این درخواست مجوز رای مثبت دادند؛ بنابراین کاملا قانونی است.

معاون وزیر بهداشت درباره جزئیات جلسه مذکور گفت: کل اعضایی که مربوط به این جلسه بودند، حضور داشتند؛ وقتی موضوع دو وزارتخانه است، دو نفر از وزارت علوم، دو نفر از وزارت بهداشت و دو نفر از نهاد که جمعا 6 نفر می‌شوند و اعضای این جلسه نیز با 6 نفر کامل بوده است و رای‌گیری انجام شد که 4 نفر موافق بودند که دوسوم آرا هست.

فراهانی درباره عدم حضور نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در این جلسه می گوید: این شورا در هیأت نظارت مرکزی هر دستگاه می‌تواند یک عضو داشته باشد و در هیأت نظارت مرکزی مشترک هم یک عضو می‌تواند داشته باشد ولی تابحال در طول این دولتی که رو به اتمام است، شورای عالی انقلاب فرهنگی نه در سه دستگاه و نه در هیأت نظارت مرکزی مشترک، نماینده‌ای معرفی نکرده بوده است. البته اگر آن نماینده هم اگر معرفی می‌شد، ترکیب 7 نفر می‌شد و مصوبات این جلسات با 4 نفر قانونی است.

گفتنی است سیدضیاء هاشمی، معاون فرهنگی وزارت علوم نیز در این خصوص پاسخی  نداد و اقدام به قطع تلفن خود کرد.

منبع : خبرنامه دانشجویان ایران
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
 • واریزی سود سهام عدالت کارمندان در سال۹۷
 • بازیگرزن سینماکشف حجاب کرد+عکس
 • اخطار برانکو به 2 ستاره پرسپولیس
 • دردسر جدی پرسپولیس در پایان لیگ برتر
 • شفر به دنبال دو بازیکن جدید برای استقلال
 • بررسی اتهامات سابق رحیم مشایی
 • حال و روز میدان مولوی شیراز
 • دستاورد جدید برجام؛ تحریم
 • مهم‌ترین مشکل در سالهای پس از پیروزی انقلاب
 • علی دایی:فوتبال شغل من نیست
 • مار‌های ۱۰ میلیونی در بازار ایران!
 • اظهارات ربیعی درباره دستمزد ۹۷
 • طلا را بفروشید، دلار بخرید
 • خواستگاری عجیب یک آقازاده از 5 دختر جوان!
 • 78 راس گوسفند در آتش سوختند
 • داوران در ایران امنیت ندارند
 • قیمت کالاهای اساسی تنظیم بازار
 • عربستان سعودی به زانو در آمد
 • احمد توکلی به دولت هشدار داد
 • حضور نجفی در جلسه هیات دولت
 • بر مرکز شهر «عفرین» به طور کامل مسلط شدیم
 • چراغ سبز شهردار شدن محسن هاشمی رفسنجانی
 • همسر نتانیاهو دست به دامن داماد ترامپ شد
 • عکس/ حمل تاکسی با نیسان!
 • جنگ جعلی آمریکا علیه ایران
 • واکنش فعالان توییتر به خشونت‌ورزی تاجزاده
 • لغو برنامه‌ها و دیدارها به دلیل کسالت ظریف
 • جریمه 145 میلیارد تومانی متخلفان
 • دلار ۴۸۵۰ تومان روی کاغذ؛ ۱۰ نرخی در بازار
 • اخطار برانکو به 2 ستاره پرسپولیس
 • کافی است کمی به عقب برگردیم
 • صدبار گزیدگی از یک سوراخ دوباره بی تدبیری مبارک باد
 • نامه‌نگاری دختر لبنانی با امام خامنه‌ای
 • عکس/ روستایی زیبا در آذربایجان شرقی
 • چرا مردها زودتر از زن‌ها می میرند؟
 • تست گریم مهران مدیری برای «ما همه با هم هستیم»
 • ستاره جنجالی سرخ پوشان در چند قدمی جدایی
 • پیشکسوت استقلال درگذشت +عکس
 • ترامپ از عربستان پول خواست
 • صفحه اول روزنامه های صبح امروز / یکشنبه 27 اسفند
 • لیدر جریان انحرافی در تور اطلاعات
 • دو گزینه جدید مدنظر شفر برای پیوستن به استقلال
 • جدایی ستاره خارجی سرخ پوشان قطعی شد
 • پرداخت سود سهام عدالت تا 48ساعت اینده
 • نصب تجهیزات نظارتی CTBT ترور دانشمندان
 • پشت پرده جریان رازآلود میان مشایی و بقایی
 • لژیونر تیم ملی در چند قدمی پرسپولیس
 • تیلرسون در «توالت» از حکم اخراج خود باخبر شد
 • افشای پشت پرده اغتشاشات دی‌ماه در ایران
 • فیلم/ گل دوم ایران به سیرالئون توسط قلی زاده
 • فیلم/ گل سوم ایران به سیرالئون توسط رضایی
 • هزینه جشنواره فیلم فجر چقدر است؟
 • دلار و یورو طی یک هفته چقدر گران شد؟
 • موافقت فیفا با برگزاری دیدار ایران - سیرالئون
 • میزان واردات بنزین در سال ۹۶
 • متن حکم محکومیت بقایی منتشر شد +دانلود
 • افزایش قیمت خودرو در سال آینده
 • نگرانی‌ ایران، روسیه و ترکیه از اوضاع سوریه
 • بن سلمان به هالیوود می رود
 • ناوگروه پنجاهم ارتش به کشور بازگشت
 • جدیدترین قیمت سکه و ارز در بازار
 • ستاره جنجالی سرخ پوشان نیمکت نشین شد
 • مهریه منحصر به فرد شهید باکری به همسرش
 • بدعهدی‌های آمریکا در قبال برجام
 • راهنمای خرید دوربین عکاسی برای نوروز
 • دعوتنامه ترکیه به شبه نظامیان کُرد عفرین
 • دعوتنامه ترکیه به شبه نظامیان کُرد عفرین
 • عکس/ حادثه در پیست اسکی
 • بازگشت ستاره جنجالی ابی پوشان در چند روز اینده
 • عکس/ بارش برف شدید در چین
 • علت قطع دسترسی کاربران ایرانی به اپ استور
 • پیام تویتری صالحی درباره ورود سینما به بورس
 • جزئیات نشست امروز وزیر کار برای دستمزد ۹۷
 • قیمت مرغ و گوشت قرمز در آستانه سال نو
 • اخراج 23 دیپلمات انگلیسی از روسیه