کد خبر: 64677
ف
اخبار ویژه؛

درباره غیرقانونی بودن مجوز تاسیس «تادا» +سند

با توجه به این تبصره می توان گفت در جلسه روز گذشته تنها هفت نفر حق رای داشته فلذا 2 نماینده دانشگاه آزاد فاقد حق رأی بوده اند اما با توجه به بند 3-5 ماده 5، این آئین نامه که تصریح می کند "حضور سایر مدعوین در جلسات بدون حق رأی، عندالزوم است و منوط به موافقت رئیس هیأت نظارت مرکزی مشترک بلامانع است".

درباره غیرقانونی بودن مجوز تاسیس «تادا» +سند

روز گذشته خبر اخذ مجوز یک اتحادیه دانشجویی تحت عنوان «تادا» یا تشکل اسلامی دانشجویان ایران، بر روی سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفت. بر طبق خبری که همچنان بر روی این سایت قرار گرفته است طی  ششمین جلسه «هیأت مرکزی مشترک نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاهیان»، موضوع تقاضای تعدادی از تشکل‌های اسلامی دانشجویان در دانشگاه‌های وزارت علوم و وزارت بهداشت مبنی بر تشکیل این اتحادیه مورد بررسی قرار گرفت و با رای اکثریت اعضای حاضر در جلسه، رای مثبت به صدور مجوز برای تشکیل این اتحادیه صادر شد.

 مدتی از انتشار این خبر نگذشته بود که عباس شیراوژن قائم مقام معاونت فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها این ادعای وزارت علوم را تکذیب کرد و گفت: جلسه اخیر هیئت نظارت مرکزی مشترک بدون دستیابی به هرگونه مصوبه و رای گیری پایان پذیرفته است.

جزئیات ماجرا چیست؟
آنچه که طبق اظهارات عباس شیراوژن واضح است، این جلسه مغایر با دستورالعمل اجرایی هیات نظارت مرکزی مشترک بر اتحادیه تشکل های اسلامی دانشگاهیان است.

بر طبق این آیین نامه چنانچه، اتحادیه ای بخواهد در ارتباط با دستگاه های مختلف شروع به فعالیت کند، مراحل مختلف تشکیل آن همانطور که در مصوبه ی شورایعالی انقلاب فرهنگی، تحت عنوان آیین نامه اتحادیه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان، آمده است باید توسط شورایی تحت عنوان هیئت مرکزی مشترک نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاهیان، به تصویب برسد.

همچنین ماده 6 این مصوبه تصریح می‌کند: مرجع تصویب دستورالعمل‌های اجرایی این آیین نامه از قبیل مراحل اخذ مجوز، رسیدگی به تخلفات و... «هیات‏های نظارت مرکزی مشترک» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی می‏باشد.

حال چنانچه یک اتحادیه بخواهد در یکی از دو یا سه دستگاه مذکور فعالیت خود را آغاز کند، هیئت نظارت به صورت مشترک و تحت عنوان «هیئت مرکزی مشترک نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاهیان» فعالیت خود را آغاز می‌کند.

طبق ماده 1 دستورالعمل اجرایی هیات نظارت مرکزی مشترک بر اتحادیه تشکل های اسلامی دانشگاهیان ترکیب اعضای این هیات به شرح زیر است:
الف: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس هیات)
ب: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ج: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی
د: رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
ه: معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (دبیر هیات)
و: معاون فرهنگی و دانشجوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ز: معاون فرهنگی و دانشجویی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی
ح: معاون فرهنگی - سیاسی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
ط: نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی
ی: در مواردی که مسائل مربوط به بسیج دانشجویی مطرح شود فرماینده بسیج هم حق رای دارد

 

 اما در تبصره این ماده نیز آمده است، تنها اعضایی دارای حق رای می باشند که تشکل زیر مجموعه ان دستگاه عضو آن اتحادیه باشد و مابقی اعضا بدون حق رای در جلسه حضور دارند. این اصل در مورد رئیس هیات و نماینده نهاد مستثنی است.

با توجه به این تبصره می توان گفت در جلسه روز گذشته تنها هفت نفر حق رای داشته فلذا 2 نماینده دانشگاه آزاد فاقد حق رأی بوده اند اما با توجه به بند 3-5 ماده 5، این آئین نامه که تصریح می کند "حضور سایر مدعوین در جلسات بدون حق رأی، عندالزوم است و منوط به موافقت رئیس هیأت نظارت مرکزی مشترک بلامانع است". از دانشگاه آزاد اسلامی و عدم دعوت رئیس و معاون فرهنگی این دانشگاه به جلسه مذکور بنابراین تعداد اعضای این جلسه را می بایست بر مبنای هفت نفر محاسبه نمود که با توجه به بند 2-5 ماده 5 این آیین نامه "جلسات با حضور حداقل دو سوم اعضای هیات نظارت مرکزی مشترک رسمیت می یابد و تصمیمات نیز با رأی موافق اکثریت مطلق حاضران اتخاذ می شود". فلذا حضور 5 نفر از اعضا در هنگام رأی گیری الزامی بوده است.

 از دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه روز گذشته ضمن اینکه نماینده ای از این شورا حضور نداشته است، دو نماینده نهاد رهبری نیز در زمان آنچه به عنوان مصوبه این جلسه از سوی پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم منتشر گردیده حضور نداشته اند که با این احتساب مصوبه مذکور با حضور تعدادی کمتر از 5 نفر اصالتا فاقد وجاهت قانونی بوده تا بتواند مصوبه ای داشته باشد.

توضیحات معاونین وزارتین علوم و بهداشت


در این راستا، محمدرضا فراهانی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در درباره تکذیب خبر کسب مجوز اتحادیه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان(تادا) از سوی قائم‌مقام معاونت فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها می گوید: آقای شیراوژن که این موضوع را تکذیب کردند، در این زمینه هیچ مسئولیتی ندارند. شورا اعضایی دارد، رئیس، دبیرخانه و دبیر دارد؛ اینها باید اظهار نظر کنند.

فراهانی افزود: اظهارنظر رسمی را کسانی می‌کنند که در یک مجموعه‌ای مسئولیت قانونی دارند. دبیرخانه این شورا در وزارت علوم مستقر هست و روابط عمومی وزارت علوم این خبر(کسب مجوز اتحادیه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان) را منتشر کرده و خبر کاملا صحت دارد.

او ادامه داد: این مسئله مربوط به وزارت علوم و وزارت بهداشت بوده و بر همین اساس مسئولین وزارت علوم، بهداشت و نهاد رهبری در این جلسه حاضر بودند و بعد از چهار یا پنج جلسه که در رابطه با این قضیه صحبت شده بود، دیروز صحبت نهایی و رای‌گیری انجام شد و دوسوم اعضا به این درخواست مجوز رای مثبت دادند؛ بنابراین کاملا قانونی است.

معاون وزیر بهداشت درباره جزئیات جلسه مذکور گفت: کل اعضایی که مربوط به این جلسه بودند، حضور داشتند؛ وقتی موضوع دو وزارتخانه است، دو نفر از وزارت علوم، دو نفر از وزارت بهداشت و دو نفر از نهاد که جمعا 6 نفر می‌شوند و اعضای این جلسه نیز با 6 نفر کامل بوده است و رای‌گیری انجام شد که 4 نفر موافق بودند که دوسوم آرا هست.

فراهانی درباره عدم حضور نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در این جلسه می گوید: این شورا در هیأت نظارت مرکزی هر دستگاه می‌تواند یک عضو داشته باشد و در هیأت نظارت مرکزی مشترک هم یک عضو می‌تواند داشته باشد ولی تابحال در طول این دولتی که رو به اتمام است، شورای عالی انقلاب فرهنگی نه در سه دستگاه و نه در هیأت نظارت مرکزی مشترک، نماینده‌ای معرفی نکرده بوده است. البته اگر آن نماینده هم اگر معرفی می‌شد، ترکیب 7 نفر می‌شد و مصوبات این جلسات با 4 نفر قانونی است.

گفتنی است سیدضیاء هاشمی، معاون فرهنگی وزارت علوم نیز در این خصوص پاسخی  نداد و اقدام به قطع تلفن خود کرد.

منبع : خبرنامه دانشجویان ایران
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
 • اظهارات جدید اردوغان درباره خاشقچی
 • فیلم/ مداحی عربی میبرای جاماندگان اربعین
 • فیلم/دلیل بایکوت غرب دررابطه با اربعین
 • بازخوانی سخنان روحانی دردولت دوازدهم
 • فرار وزیر خارجه سعودی از کنفرانس خبری
 • دبیر ستاد تنظیم بازار هم رفت
 • اره‌ای که بدن خاشقچی را با آن تکه‌تکه کردند
 • واکنش کارشناس بی بی سی به جنجال اخیر آمریکا
 • جزئیات قتل خاشقچی فردا منتشر می شود
 • جهانگیری به احتمال زیاد از دولت می‌رود
 • اره‌ای که بدن خاشقچی را با آن تکه‌تکه کردند
 • قطار تشکیل دولت لبنان در جا زد
 • ایابن سلمان شبیه شاه سابق ایران است؟
 • اولین نوزاد IVF در زاهدان متولد شد
 • راز صندوق‌های که وارد کنسولگری سعودی شد
 • برای پیاده‌روی اربعین چه مواد غذایی ببریم؟
 • ماموریت جهانگیری به وزارت ارتباطات
 • لاوروف: آمریکا آمادگی حل بحران سوریه را ندارد
 • نماهنگ ویژه اربعین مجید بنی فاطمه
 • زائرانی که پس از اربعین به کربلا می‌رسند
 • مروری بر 7 روز پرتلاطم ربایش مدافعان امنیت
 • فیلم/ وضعیت عبور زائران از مرز مهران
 • افزایش همکاری های نظامی بین چین و آلمان
 • بیمه مسافرتی کشور عراق، ویژه زائران اربعین
 • خدمت‌رسانی۷۰موکب هیئت رزمندگان در عراق
 • اب پاکی شفر بردستان ستاره پرحاشیه
 • رشوه شرکت نفتی سوئدی به ارتش سودان
 • چندین هزار دلار تقلبی در دهلران کشف شد
 • امامی چهارمین حذف شده ایران
 • عکس/ ازدحام زائران پشت دروازه ورودی عراق
 • عکس/ راهپیمایی متفاوت زائر معلول عراقی
 • فیلم/ نتیجه 6 سال کار فرهنگی در هلند!
 • اعدام باقری درمنی نقض نشده است
 • ظلمی که به معلمان زائر اربعین می‌شود
 • مفسدان در انتظار شدیدترین مجازات‌ها باشند
 • نئولیبرالیزم به مثابه قُمپز
 • مظلوم نمایی «جهانگیری» را نمی‌پذیریم!
 • آیا جهان در این چند کشور خلاصه شده است؟!
 • قانون پایستگی مدیران از نظر مجری تلویزیون
 • خلیج فارس ایران به ثبت جهانی رسید
 • آخرین وضعیت نامزد «خاشقچی» در ترکیه
 • توصیه رهبرانقلاب به مسئولین درباره شفافیت
 • آیا بن‌سلمان رفتنی است؟
 • ناکامی اوپک در تامین بازار نفت
 • فیلم/ماجرای پیچیده "وزیرِ تا دیروز وزیرِ صمت"
 • برقراری امنیت کامل در مرز مهران
 • دستگیری یک زن مرتبط با حادثه تروریستی اهواز
 • فیلم/سوال‌های الجزیره از عربستان سعودی
 • ماهینی تحت جراحی قرار گرفت (عکس)
 • ستاره پرسپولیس از فهرست برانکو خط خورد
 • عکس/ حضور سردار سلامی در مرز مهران
 • شورش خاموش علیه بن‌سلمان
 • تلاش اروپا برای اتصال بانکی ایران به سوئیفت
 • فیلم نحوه برخورد پناهیان باکودکان
 • آخرین وضعیت مرزبانان ربوده شده ایرانی
 • پاسخ روزنامه جوان به یاداشت مطهری
 • نفت بازهم گران شد
 • ناکامی اوپک در تامین بازار نفت پس از تحریم ایران
 • فصل جدایی فرا رسیده است؟
 • ژاوی: هنوز به پنالتی علیپور بدبینم
 • مصرف برق ۸ برابر جمعیت رشد کرد
 • آخرین وضعیت نامزد «خاشقچی» در ترکیه
 • ژاوی: هنوز به پنالتی علیپور بدبینم
 • نماهنگ «الحسین یجمعنا» منتشر شد+ویدیو
 • گشت‌زنی مشترک آمریکا و ترکیه در شمال سوریه
 • ابهامات مجلس در پیشنهاد وزارت شریعتمداری
 • بزرگترین نقل وانتقالات ابی پوشان رقم خورد
 • ناکامی اوپک در تامین بازار نفت ایران
 • خودکفایی گندم در معرض خطر است
 • گشت‌زنی مشترک آمریکا و ترکیه
 • آیا درب خروج پاستور منتظر جهانگیری است؟
 • تصاویر منتشرشده نیروهای ربوده شده در میرجاوه
 • اجازه آقای "رئیس" !؟
 • فروش آثار هنری را ترویج می‌کنیم
 • راه حل های ملک سلمان برای رهایی از بحران