کد خبر: 43465
ف
لاریجانی در کنفرانس امنیتی تهران:

راهبرد ایران نه امپراطوری‌گری و نه هژمون‌سازی بلکه همگرایی در غرب آسیاست

لاریجانی گفت: نگاه ما نه امپراطوری گری است، نه هژمون سازی براساس منافع بلکه گفتمانی براساس تفکر اسلامی و تقویت بنیه مسلمانان غرب آسیاست

 راهبرد ایران نه امپراطوری‌گری و نه هژمون‌سازی بلکه همگرایی در غرب آسیاست

به گزارش پایگاه خبری حامیان ولایت؛ علی لاریجانی در نخستین کنفرانس امنیتی تهران در سالن اجلاس سران گفت: از دیرباز به چند علت این منطقه مد نظر بوده نخست بخش قابل توجهی از انرژی در این منطقه است به نحوی که بیش از یک سوم نفت جهان و 15 درصد  صادرات گاز از این منطقه است دوم آنکه این منطقه محل تلاقی سه قاره مهم اروپا، آسیا و آفریقاست.

لاریجانی افزود : وجود آبراهه های مهم و دسترسی به آبهای آزاد و بزرگ و نیز وجود کانون های اصلی مد نظر مسلمانان در این منطقه از دیگر ویژگی های غرب آسیاست و از این نظر صاحبنظران این منطقه را قلب زمین می نامند.

رییس مجلس گفت: به این علت غرب آسیا محل کشمکش های بین المللی در ادوار مختلف بوده و جنگهای گوناگونی با رویه های مختلف در این منطقه رخ داده است و امروز نیز کشمکش هایی از جنس متفاوت در آن دیده می شود و  غرب آسیا  امروز در به هم ریختگی امنیتی نسبتا شدیدی به سر می برد.

لاریجانی افزود: قرارداد سایس - پیکو میان فرانسه و انگلیس برای تشکیل کشورها و مرزبندی های قراردادی براساس نظم وستفالیایی از حدود صد سال پیش تاکنون نتوانسته به انضباط امنیتی منجر شود و نه فقط آرامشی خلق نکرد که جنگهای پی در پی چه از جنس مبارزه با خلق دروغین رژیم صهیونیستی و چه جنگهای نیابتی کنونی و مهم تر از آن احساس نا امنی در منطقه و سرنوشت آن و بی اعتمادی به قدرتها را در برداشته است.

 

*ریشه های فرهنگی منطقه سلطه گری رژیم صهیونیستی را هضم نمی کند

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ریشه های فرهنگی منطقه ، سلطه گری رژیم صهیونیستی را نه تنها هضم نمی کند بلکه اصل وجود آن را نیز تحمیلی می داند.

 لاریجانی در ادامه سخنانش در کنفرانس امنیتی تهران افزود: در تحلیلی کلی ریشه این به هم ریختگی امنیتی را می توان در چند عامل مهم دسته بندی کرد.

وی گفت: تضاد راهبردی میان قدرت های بزرگ در تفوق قدرت رژیم صهیونیستی در منطقه با خواست ملت های مسلمان منطقه یکی از این عوامل است.

لاریجانی افزود: هر چند دولت ها بازیگری در این مسئله داشته باشند اما ریشه های فرهنگی منطقه برای مسلمانان نه تنها این سلطه گری رژیم دروغین را قابل هضم نمی کند بلکه وجود آن را تحمیلی و قابل پذیرش نمی داند.

وی گفت: استفاده استراتژیک قدرت های بزرگ و برخی قدرت های منطقه ای از تروریسم در جهت منافع یا حوزه نفوذ یا درگیرکردن حریف از عوامل دیگر است که از نحوه مبارزه با اشغال افغانستان توسط شوروی سابق این استراتژی دنبال شد تا اشغال عراق و لیبی و امروز در سوریه و یمن و عملاً این استراتژی به گسترش تروریسم دامن زد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: بی توجهی به پدیده هوشیاری سیاسی در مردم بخصوص جوانان و بهره جستن از روش های فرسوده قهرآمیز گذشته در ساماندهی نظم جدید از دیگر عوامل است و این نبود فهم هم در نسخه های درمانی قدرت های بزرگ دیده می شود و نظیر آن کاری بود که در افغانستان ، عراق و لیبی انجام دادند و هم در دولت های منطقه که بدون توجه به پدیده نوظهور هوشیاری سیاسی ، روش های کهنه را در برقراری امنیت دنبال می کنند.

وی گفت: جمعیت این منطقه از 170 میلیون نفر در سال 1970 به 500 میلیون نفر در سال 2015 رسیده و هرم سنی جمعیت منطقه ، جوان است و این نیروی جوان به دلیل تحصیلات و ارتباطات جدید در خصوص سرنوشت خود هوشیاری سیاسی دارد و قالب های نو را می طلبد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: البته علل دیگر نظیر نبود قدرت مسلط ، توسعه نیافتگی از بعد اقتصادی و گسترش فرهنگ افراطی گری نیز موثر هستند.

لاریجانی گفت: باید توجه کرد که انضباط و آرامشی که قرار بود در پناه قرارداد سایس - پیکو شکل گیرد از ابتدا دچار سقط جنین شد و هیچ گاه نتوانست ره آوردی برای امنیت پایدار منطقه داشته باشد و در درون خود تناقضات فرهنگی ، قومی و سیاسی زیادی داشت لذا نه در گذشته پایگاه امنیتی منطقه بود و نه امروز انرژی ساماندهی نظم امنیت زا را در بر دارد.


* متن سیاسی - امنیتی منطقه؛ آوردگاه کشمکش های چندبعدی

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: متن سیاسی- امنیتی منطقه امروز آوردگاه کشمکش های چندبعدی است و به خودی خود حامل نظمی نیست.

آقای لاریجانی در ادامه سخنانش در نخستین کنفرانس امنیتی تهران افزود: بنابراین سوال اینجاست که چه آینده ای برای این موضوع متصور است؟

وی گفت: نظم جدید یا باید توسط عوامل و قدرت های بیرون منطقه شکل گیرد نظیر آنچه در سایس-پیکو طراحی شد که امروز چنین ظرفیتی در قدرت ها دیده نمی شود.

رئیس مجلس افزود: البته تلاش هایی می کنند که عمدتا تبلیغاتی است و گاه سرکی می کشند که شاید بتوانند منافع خود را از این منطقه آشوب زا تا حدی به دست آورند و ضمنا خود را درگیر مستقیم نکنند.

آقای لاریجانی گفت: این میزان اهتمام، قدرت ساماندهی بحران را ندارد و می تواند در بحرانی تر کردن ماجرا موثر باشد ولی در درمان ماجرا نقش موثری نمی تواند داشته باشد.

وی افزود: علاوه بر اینکه شرایط اجتماعی - سیاسی مردم منطقه هم مثل گذشته نیست که اجازه دهد قدرت های بزرگ اما ناتوان از فهم تحولات منطقه حتی اگر بخواهند؛ توفیق زیادی در حل مسئله داشته باشند.

لاریجانی گفت: از طرفی در طول یکصد سال گذشته مخصوصا چهار دهه اخیر هرگاه قدرت ها دخالتی در منطقه کردند عملا به حمایت از یک طرف منازعه بوده است آن هم با تکیه بر منافع رژیم صهیونیستی و به همین دلیل از نظر واقعی مشروعیت تعیین کننده برای ساماندهی بحران فعلی منطقه را ندارند.

رئیس مجلس افزود: البته اگر قدرت ها استراتژی خود را تغییر دهند می توانند بخشی از راه حل باشند اما امروز بخشی از مشکل هستند.

لاریجانی گفت: امام (ره) در وصیتنامه خود می فرمایند "وصیت من به ملت ها و کشورهای اسلامی این است که انتظار نداشته باشید کسی از خارج به شما در رسیدن به هدف که همان اسلام و پیاده کردن احکام اسلام است؛ کمک کند بلکه خود باید به امر حیاتی که آزادی و استقلال را تحول می بخشد؛ قیام کنید".

وی افزود: علمای اعلام و خطبای کشورهای اسلامی دولت ها را دعوت کنند که از وابستگی قدرت های بزرگ خارجی خود را رها کنند و با ملت خود تفاهم کنند.

رئیس مجلس گفت: در این صورت پیروزی را در آغوش خواهند کشید و نیز ملت ها را دعوت به وحدت کرده اند و از نژادپرستی که مخالف دستور اسلام است باید بپرهیزند زیرا اسلام بزرگ آنان را برادر خوانده و اگر این برادری ایمانی با همت دولت ها و ملت ها و با تایید خداوند متعال ، روزی تحقق یابد خواهید دید که بزرگ ترین قدرت جهان را مسلمین تشکیل می دهند.

لاریجانی افزود: راه دیگر ایجاد نظم امنیتی با تمسک به ظرفیت های منطقه ای است و کشورهای مهم منطقه ظرفیت بالقوه برای حل بحران و ایجاد نظم را دارند؛ اما به علت رقابت های نارس و توهمات در هژمون سازی های پوشالی و خاطرات امپراتوری های گذشته خود در بحران عقلانیت سیاسی گرفتارند .

رئیس مجلس گفت: لذا اگر سوال این باشد که آیا امروز امیدی به یک راه حل منطقه ای در کوتاه مدت وجود دارد، باید گفت متاسفانه خیر.

وی افزود: لذا دورنمای به هم ریختگی امنیتی منطقه این نیست که در کوتاه مدت سر بر بالین آرامش بر مبنای نظم جدید بگذارد شاید احتیاج به زمان  بیشتر است تا پختگی سیاسی در منطقه حاصل شود و بعضی سیاست ها و راهبردها که نتیجه آن آشفته سازی منطقه بوده نتایج اسف آور خود را برای همگان نشان دهد.

لاریجانی گفت: البته این زمانبر بودن خود هزینه های زیادی بر منطقه بار می کند اما گاه ماهیت تحول آنقدر پیچیدگی دارد که جز با تحمل درد زیاد زایمان سیاسی - امنیتی درست به وقوع نمی پیوندد.

رئیس مجلس افزود: اما به چه سویی باید حرکت کرد با فرض زمانبر بودن؟ در این بخش البته ما دیدگاه خودمان را مطرح می کنیم ممکن است دیگر کشورها در هدفگذاری حرکت نیز اختلاف نظر داشته باشند .

لاریجانی گفت: در شرایط فعلی بهترین مجال تنفسی برای رژیم صهیونیستی فراهم شده است که بدون هزینه انرژی همه قدرت های منطقه را مستهلک کند و عملا به آرزوی قدرت بلامنازع منطقه برسد.

 

* راهبرد ایران؛ اتحاد کشورهای اسلامی و مبارزه با رژیم صهیونیستی

رییس مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایط فعلی بهترین مجال تنفسی برای رژیم صهیونیستی فراهم شده که بدون هزینه، انرژی همه قدرتهای منطقه را مستهلک کند و درعمل به آرزوی قدرت بلامنازع بودن منطقه برسد.

علی لاریجانی در ادامه سخنان خود در نخستین کنفرانس امنیتی تهران افزود: کشورهایی که فکر می کنند با هر تئوری توطئه که در سر می پرورانند می توانند با تمسک به رژیم صهیونیستی، جای تضادها را عوض کنند باید توجه نمایند که طغیان این رودخانه پرتلاطم سیاسی- امنیتی منطقه آنها را با هم می برد و کینه و تنفری که مسلمانان منطقه از مکر و حیله رژیم صهیونیستی در مددرسانی به تروریست ها دارند سرنوشت آنها را به ناکجا آباد محول می کند.

وی اضافه کرد: مسیر درست در همگرایی هر چه بیشتر مسلمانان منطقه است، راهبرد جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اتحاد کشورهای اسلامی و مبارزه با رژیم صهیونیستی است و با این راه، فکر می کنیم هم مسیری را انتخاب کردیم که حق است و هم با واقعیت های اجماعی ملل مسلمان همگراست.

لاریجانی گفت: نکته دوم تعدیل آرزوها و معقول سازی توقعات کشورها متناسب با شرایط است  که اگرچه احتیاج به زمان دارد اما راهی جز چنین مفاهمه ای نیست.

وی با بیان اینکه که باید پذیرفت امروز عصر امپراطوری گری نیست افزود : در گذشته یکی از صاحبنظران آمریکایی گفته بود بازگشت امپراطوری ایران نگران کننده تر از تروریست های داعش است این سخن هم کج فهمی است و هم با توجه به تعلقات صاحب این نظریه به رژیم صهیونیستی، به احتمال زیاد به بیراهه بردن مسیر عقلانیت سیاسی منطقه  برای منافع اسرائیل است.

رییس مجلس گفت: ایران نه تنها دنبال امپراطوری نیست بلکه مخالف این تئوری در منطقه است همچنین دوران هژمون سازی های تاکتیکی نیز نیست هژمون ها اگر بر پیکره تفکرات اعتقادی و راهبردی بنا شود تاب آوری سیاسی و امنیتی می تواند داشته باشد اما هژمون بر مبنای منافع تاکتیکی، نگاهی نارس به صحنه منازعات منطقه ای است.

لاریجانی افزود: نگاه ما نه امپراطوری گری است، نه هژمون سازی براساس منافع بلکه گفتمانی براساس تفکر اسلامی و تقویت بنیه مسلمانان غرب آسیاست و اختلاف شیعه و سنی که عده ای دستاویز قرار داده اند نوعی دستاویز دروغین است که تلاش می کنند بر پایه آن، هژمون بی سامانی را شکل دهند.

وی گفت: ما همه مسلمانان اعم از حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی، شیعه، زیدی، علوی و سایر فرق مهم، مسلمان هستیم کتاب و پیامبر واحدی داریم و به سوی یک قبله نماز می گزاریم اصول یکسانی از نظر اعتقادات داریم و در فروعات ضروری نیز یکسان هستیم لذا سنگرگیری برخی سیاستمداران و کشورها پشت هر یک از این مذاهب را  فریب کاری و خدعه نابکارانه می دانیم.

 

* 6 نشست تخصصی در کنفرانس امنیتی تهران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این کنفرانس یک روزه  6 نشست تخصصی دارد و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی سخنران افتتاحیه و دریابان شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز سخنران اختتامیه آن است.

قرار است در این کنفرانس وزرای خارجه، دفاع و اطلاعات و همچنین دکتر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی سخنرانی کنند.

سیدجلال دهقانی فیروزآبادی، دبیر کنفرانس امنیتی تهران نیز در این باره  گفت: موضوع نخستین کنفرانس امنیتی تهران ، نظم امنیتی منطقه ای در غرب آسیاست.

وی تصریح کرد: با توجه به تحولات اخیر منطقه و شرایط حساس کنونی ، نیاز به مشورت نخبگان و اندیشمندان منطقه در سطوح علمی و اجرایی احساس می شود.

دهقانی فیروزآبادی در خصوص میهمانان این همایش گفت: سطح کنفرانس امنیتی تهران، بین المللی است و اندیشمندان فعال در حوزه نظم امنیتی منطقه از میهمانان این کنفرانس خواهند بود.
 

منبع : نسیم آنلاین
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
 • لیدر جریان انحرافی در تور اطلاعات
 • دو گزینه جدید مدنظر شفر برای پیوستن به استقلال
 • جدایی ستاره خارجی سرخ پوشان قطعی شد
 • پرداخت سود سهام عدالت تا 48ساعت اینده
 • نصب تجهیزات نظارتی CTBT ترور دانشمندان
 • پشت پرده جریان رازآلود میان مشایی و بقایی
 • لژیونر تیم ملی در چند قدمی پرسپولیس
 • تیلرسون در «توالت» از حکم اخراج خود باخبر شد
 • افشای پشت پرده اغتشاشات دی‌ماه در ایران
 • فیلم/ گل دوم ایران به سیرالئون توسط قلی زاده
 • فیلم/ گل سوم ایران به سیرالئون توسط رضایی
 • هزینه جشنواره فیلم فجر چقدر است؟
 • دلار و یورو طی یک هفته چقدر گران شد؟
 • میزان واردات بنزین در سال ۹۶
 • متن حکم محکومیت بقایی منتشر شد +دانلود
 • افزایش قیمت خودرو در سال آینده
 • نگرانی‌ ایران، روسیه و ترکیه از اوضاع سوریه
 • بن سلمان به هالیوود می رود
 • ناوگروه پنجاهم ارتش به کشور بازگشت
 • جدیدترین قیمت سکه و ارز در بازار
 • ستاره جنجالی سرخ پوشان نیمکت نشین شد
 • مهریه منحصر به فرد شهید باکری به همسرش
 • بدعهدی‌های آمریکا در قبال برجام
 • راهنمای خرید دوربین عکاسی برای نوروز
 • دعوتنامه ترکیه به شبه نظامیان کُرد عفرین
 • دعوتنامه ترکیه به شبه نظامیان کُرد عفرین
 • عکس/ حادثه در پیست اسکی
 • بازگشت ستاره جنجالی ابی پوشان در چند روز اینده
 • عکس/ بارش برف شدید در چین
 • علت قطع دسترسی کاربران ایرانی به اپ استور
 • پیام تویتری صالحی درباره ورود سینما به بورس
 • جزئیات نشست امروز وزیر کار برای دستمزد ۹۷
 • قیمت مرغ و گوشت قرمز در آستانه سال نو
 • اخراج 23 دیپلمات انگلیسی از روسیه
 • عکس/ روسیه در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری
 • تکذیب توییت منتسب به وزیر ارتباطات
 • امشب یارانه اسفند واریز می‌شود
 • توصیه محسن رضایی به «سلمان کوچک»
 • خانه تکانی دراستقلال به سبک شفر
 • شریک غم و مشقت کشاورزان اصفهان هستیم
 • اخرین اطلاعات و کنترل ترایک تهران
 • لطفا اهداف و خباثت انگلیس را تقلیل ندهید
 • واژگونی ماشین عروس در گناباد
 • سیاهنمایی ضدایرانی در عید سال جدید
 • توئیتر و یوتیوب رفع فیلتر نمی‌شود
 • تخلفات برنامه تلویزیونی "حالا خورشید"
 • دلایل افت نسبی پرسپولیس
 • جزییات تحریم‌های اروپایی‌ها علیه ایران
 • ستاره جنجالی ابی پوشان درچند قدمی استقلال
 • رکوردهای عجیب تراکتور در لیگ قهرمانان
 • واکنش کد خدایی به انتخابات در ایران
 • نمونه برگزاری انتخابات در ایران
 • آیا آمریکا با موشک‌هایش به سوریه می‌آید؟
 • تهدیدهای هسته‌ای پوتین جدی است
 • تلگرام هم ایران را تحریم کرد
 • درگیری دو ستاره جنجالی با برانکو وکادر فنی
 • حداقل دستمزد کارگران
 • ماجرای لغو کنسرت فرزین
 • مردم وکیل‌الدوله‌ به مجلس نفرستند
 • توئیتر و یوتیوب رفع فیلتر نمی‌شود
 • اعلام برنامه‌های روز جهانی ام‌اس
 • توزیع ۱۱میلیون سبد کالا
 • قیمت نفت افزایش یافت
 • صفحه اول روزنامه های صبح امروز / شنبه 26 اسفند
 • هافبک استقلال پیشنهاد سپاهان را تایید کرد
 • خبرفوری/حقوق بازنشستگان درسال 97 مشخض شد
 • رونمایی از ستاره جنجالی ابی پوشان در پایان لیگ
 • همه مسئولان به فکر حل مشکلات مردم باشند/ایجاد ناامنی و فشار اقتصادی دو اقدام دشمنان علیه کشور است
 • نتانیاهو:ترامپ از برجام خارج می‌شود
 • گریم غیرقابل تحمل بازیگر سینما +عکس
 • «بن سلمان» پازل ضدایرانی غربی‌ها را تکمیل کرد
 • خروج افراد غیر نظامی ازغوطه شرقی
 • درخواست برای جمع‌آوری کمک مالی به آخوندی
 • ساعت واریز یارانه مشخص شد
 • شکایت جدید قطر علیه امارات به شورای امنیت