کد خبر: 188899
ف
در تبلیغ کالا‌ها در فضا‌ی مجازی:

استفاده غیراخلاقی از زن در تبلیغات به چه قیمتی؟!/چرا نهادهای نظارتی، همچنان بی توجه اند؟

استفاده ابزاری از زنان در تبلیغ کالا‌ها در فضا‌ی مجازی، موضوعی است که همچنان بدون نظارت به حال خود رها شده است.

استفاده غیراخلاقی از زن در تبلیغات به چه قیمتی؟!/چرا نهادهای نظارتی، همچنان بی توجه اند؟

آزادی، روشنفکری، تساوی حقوق زن و مرد و ... اصطلاح‌هایی هستند که در سال‌های اخیر بسیار استفاده می‌شوند. عمدتاً کسانی که دنبال راهی برای لاپوشانی‌ بی بند و باری‌ها هستند، از محدودیت‌هایی که اسلام جهت حفظ کرامت و وقار زن برای او مشخص کرده، گلایه می‌کنند و بعضاً آن‌ها را پوچ و بی‌اساس می‌دانند.

همین دیدگاه منجر به انتشار تصاویر و پیام‌هایی در صفحات مجازی می‌شود که هیچ توجیه اخلاقی و منطقی برای آن وجود ندارد و نه تنها باعث جذابیت و جلب توجه به سمت بانوان نمی‌شود؛ بلکه حریم خصوصی آنان را هم خدشه دار می‌کند.

شاید یکی از دلایلی که برخی شرکت‌ها و صاحبان برندهای تجاری اجازه استفاده ابزاری از زنان در تبلیغات کالا را به خود می‌دهند، نبود آگاهی  از سوی تعدادی از افراد جامعه باشد. این شرکت‌ها با تفکری از پیش تعیین شده و جهت‌دار، دست روی نقطه ضعف جامعه گذاشته و جذابیت‌های سیمایی و جنسی زنان را در تبلیغات خود برجسته می‌کنند تا پاکدامنی و عفت زن ایرانی بیش از پیش زیر سوال برود.

آزادی یا بی بند و باری؟ / استفاده ابزاری از زنان در تبلیغات همچنان ادامه دارد/ نهاد نظارتی که از خواب خرگوشی بیدار نمی‌شود

اما نکته مهم این است که چرا نهاد نظارت بر این تبلیغات، همچنان به این موضوع بی‌توجه است و بیش از ۵۰ درصد تبلیغات فعلی در سایت‌ها و صفحات مجازی بر پایه بازی با حجاب، عفاف و جایگاه زن ساخته می‌شوند و هدفی جز جلب رضایت از طریق خودنمایی و عشوه گری‌ زنان در تصاویر و کلیپ هایشان ندارند. با وجود اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بارها اعلام کرده با این نوع تیزرهای تبلیغاتی برخورد می‌کند؛ اما انگار برخوردها راه به جایی نمی برد. چراکه این وضعیت همچنان ادامه دارد. پیش از این گفت و گویی با حجت الاسلام سالک نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس دهم داشتیم که از بررسی تبلیغات نامتعارف در فضای مجازی، توسط کمیسیون متبوعش خبر داد. اما به نظر می‌رسد حالا که مجلس جدید چند ماهی است فعالیت خود را آغاز کرده، باید نظارتی  روی تبلیغات نامتعارف داشته باشد.

مگر نه اینکه در بنــد ١٠ الحاقــی مــاده ۶ قانــون مطبوعــات مصــوب ١٣٧٩ اســتفاده ابــزاری از افــراد (اعــم از زن و مــرد) در تصاویــر و محتــوا، تحقیــر و توهیــن بــه جنــس زن، تبلیــغ تشــریفات و تجمــلات نامشــروع و غیرقانونی مصداقی از تجــاوز بــه حریــم خانــواده و نادیــده گرفتــن منزلــت زن دانســته و در قانــون مطبوعــات ممنــوع شــده است!


بیشتر بخوانید


همچنین در دستورالعمل مطول تهیه آگهی‌های تبلیغاتی در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران بند‌های بسیاری به شیوه بازنمایی زنان در تبلیغات اختصاص پیدا کرده است. در اصــل ۵٨ این دستورالعمل آمده است: «حضــور خانم‌ها در آگهی‌هایی کــه وضعیــت کالا و مصــارف آن به نقــش خانم‌ها بســتگی نداشــته باشــد، مجــاز نیســت».

اصـل ۵٩ این دستورالعمل نیز اذعان داشته: «آگهی‌هـای رادیـو- تلویزیونـی نبایـد تداعـی‌کننده ایـن امـر باشـد که اشـتغال و تـلاش زن ایرانـی محـدود بـه امـور منـزل اسـت و در عرصه‌های علمـی و فرهنگـی حضـور نـدارد و به طـور کلـی زن مسـلمان ایرانـی نبایـد تحقیـر شـود». در اصل۶٠ نیز آمده است: «آگهی نباید تداعی‌کننده ترجیح بین جنس مذکر و مؤنث باشد».

در اصـل ۶٢ نیز مطرح شده: «آگهی‌ها نبایـد تداعـی‌کننده ایـن فکـر باشـند کـه زن‌ها از مردهـا ناتوان‌ترنـد و نقـش هـر کـدام بایـد کامـل و بی‌نقـص مشـخص شـود». در بخـش مقـررات خانـواده در بنـد ٣ نیز به مقوله مهمی اشاره شده و آمده اسـت: «بـرای حفـظ کرامـت زن، نمایـش تصاویـر او در آگهـی نبایـد هـدف تبلیـغ قـرار گیرد». همه این‌ها تنها بخشی از قواعد فراوان بازنمایی زن در تبلیغات است.

اما امروزه فضای مجازی و پلتفرم‌های نوین تحت اینترنت، بستری را فراهم کرده‌اند که شرکت‌های برجسته یا نوپا بتوانند بدون هیچ نظارتی، تمام هنجار‌های فرهنگی و ارزش‌های زنانگی را نادیده گرفته و تبلیغات خود را با همان نگاه شیءانگارانه و اتکا به جذابیت جنسی زنان به دست مخاطبان برسانند.

استفاده ابزاری از زن در تبلیغات نوعی برده داری است

مریم نیری جامعه شناس فرهنگی، درباره استفاده ابزاری از زنان در تبلیغات به خبرنگار ما گفت: با توجه به اینکه رسانه‌های ارتباط جمعی نقش بی‌بدیلی در معرفی و تعیین سبک زندگی ایفا می‌کنند و تأثیر انکار ناپذیری در ایجاد، تقویت و حتی تغییر نگرش مخاطبان دارند، استفاده از عناصر متنوع محتوایی و ابزار‌های مختلف برای جذب مخاطب و افزایش تأثیر آگهی‌های تبلیغاتی دغدغه اصلی برنامه سازان و مبلّغان تجاری است.

وی افزود: استفاده ابزاری از زن به عنوان یکی از عناصر مهم برای اثربخشی در تبلیغات تجاری، در هرجای دنیا و کشور خودمان مورد انتقاد بسیاری از اندیشمندان و نخبگان فرهنگی قرار گرفته است. با نگاه به مطالعاتی که در این زمینه انجام شده است، می‌بینیم که استفاده نامتعارف از زن  چه تبلیغات محیطی و چه آگهی‌های اینترنتی همیشه مورد نقد بوده است.

نیری عنوان کرد: با اینکه زن امروز ایرانی پا به پای یک مرد در جامعه ظاهر می‌شود، هنوز هم در تمام دنیا و حتی در کشورمان، بیشتر به زیبایی‌های ظاهری و بصری او توجه و از این ویژگی‌ها در نقش‌هایپ تبلیغات به تعبیری سوءاستفاده می‌شود.

آزادی یا بی بند و باری؟ / استفاده ابزاری از زنان در تبلیغات همچنان ادامه دارد/ نهاد نظارتی که از خواب خرگوشی بیدار نمی‌شود

وی با بیان اینکه نقش آگهی‌ها و تبلیغات صرفاً معرفی آن کالا یا برند مخصوص نیست، ادامه داد: تولیدکننده آن کالای تبلیغی از این طریق فضای گفتمان حاکم در جامعه را معرفی می‌کند و همچنین خودش سازنده گفتمان جدید درباره نقش‌های مختلف است. رسانه با توجه به تاثیری که در شکل گیری افکار عمومی دارد، همواره کلیشه سازی می‌کند.

این فعال فرهنگی گفت: در کلیشه سازی نقش انسان و شخصیتش را به مجموعه‌ای از ویژگی‌های شخصیتی مبالغه آمیز و معمولاً منفی تنزل می‌دهند. در واقع این کلیشه سازی نوعی مرز نمادین میان ما و دیگران به وجود می‌آورد و اصولاً به چند طریق اتفاق می‌افتد. می‌توان گفت که رسانه ها، تصویر غلطی از حضور یا سلطه واقعی گروهی در جامعه را نشان می‌دهند؛ به حضور موثر آن گروه بی توجه هستند و یا اینکه حضور یک گروه در عرصه‌ای خاص در جامعه را پررنگ می‌کنند.

وی افزود: با توجه به این سه مورد فکر می‌کنم همین برای ما کفایت کند که در تبلیغات بازرگانی انواع محیط‌ها، کلیشه سازی درباره نقش زنان اتفاق می‌افتد؛ یعنی رسانه ها و تبلیغات تجاری نسبت به حضور موثر زنان در جامعه بی توجه هستند. همانطور که در برنامه و تبلیغات فراوانی زن ایرانی یک زن کدبانو، خانه دار و همسر است و فقط به همسرداری و بچه داری می‌پردازد. حتی در زمان تبلیغ یک تکنولوژی، از آنان در راستای ایفای نقش همسری و مادری استفاده می‌شود. همچنین در برخی مواقع زن به عنوان ابژه جنسی مورد توجه قرار می‌گیرد. البته این مورد در ایران خیلی کم و در کشور‌های دیگر پررنگ‌تر است.

نیری تصریح کرد: در بعضی از مطالعات، استفاده از زن به عنوان ابزار تبلیغاتی مهم و موثر، نوعی برده داری مطرح شده است؛ منتقدان معتقدند که استفاده ابزاری از زنان در تبلیغات یک نوع برده داری و خشونت علیه آنان است.

وی با اشاره به نقش نهاد‌های نظارتی افزود: لازم است متولیان امر از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازندگان برنامه‌های صدا و سیما به قوانین تبلیغاتی کشور که طبق آن باید زنان با چهره و پوشش مناسب در تبلیغات ظاهر شوند و این تبلیغات به گونه‌ای نباشد که برتری یک جنسیت نسبت به دیگری را نشان دهد، پایبند باشند. متاسفانه ما همیشه در اجرا و نظارت قوانین خلأ داریم که امیدوارم دستگاه‌های مرتبط در این حوزه پررنگ‌تر و موثرتر حضور پیدا کنند.


 

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
 • استقلال مقابل سپاهان 3 رقمی شد
 • شوراها را همکار دستگاه قضایی می دانیم
 • فلاحت‌پیشه: دیگر برای مذاکره دیر است
 • وزارت خارجه سفر ظریف به لبنان را تأیید کرد
 • ایران ثبات کشورهای منطقه را تهدید می‌کند
 • تا گرفتن انتقامِ سخت از پای نخواهیم نشست
 • ۶ وزیر به مجلس فراخوانده شدند
 • پیام ویژه فرمانده ارتش به فرمانده کل قوا
 • انتقام خون حاج قاسم گرفته خواهد شد
 • حفظ جان مردم، اولویت نظام است
 • به‌صف‌شدگان انتخابات ۱۴۰۰؛ از جهانگیری تا فتاح
 • کمیسیون ویژه باشگاه تحریمی‌ها
 • واکنش امیرآبادی به ماجرای عدم حضور روحانی
 • ظریف وارد بیروت شد
 • امارات در آتش صهیونیسم گرفتار می‌شود
 • پیام ظریف از لبنان به سید حسن نصرالله
 • فقط بی غیرت‌ها از پشت خنجر می‌زنند
 • دیدار قاضی‌القضات با رئیس پیشین دستگاه قضا
 • پیش‌بینی واعظی درباره آینده برجام
 • فاطمیون در مقابل دشمن تکفیری ایستادند
 • وداع با پیکرهای شهدای فاطمیون در حرم رضوی
 • بازهم کاهش قیمت نفت
 • عوامل آتش زدن دفتر آیت الله هاشمی را معرفی کنید
 • شلوغی جاده‌ها به طور محسوس زیاد شد
 • تغییرات در عراق فرا می‌رسد
 • تجمع اعتراضی مقابل سفارت ترکیه در بغداد
 • واکنش نائب رئیس مجلس به گشایش اقتصادی دولت
 • درگذشت عصام العریان از رهبران اخوان مسلمین
 • تکمیل حصارکشی مرزهای مشترک با ایران
 • «جرقه فتنه» در راه است
 • دعواهای صوری برای سرقت‌های میلیونی
 • درب مجمع تشخیص مصلحت نظام به روی چه کسانی باز است؟
 • توافق صلح با امارات "روزی تاریخی" است
 • معرفی سرمربی جدید سپاهان
 • درگذشت یک شاعر جوان بر اثر کرونا
 • آغاز روابط رسمی اسرائیل-امارات
 • ستاره‌ای که کاش خداحافظی نمی‌کرد+عکس
 • پیام هشدار آمیز پاریس به آنکارا
 • صحنه ای از کریمی و مجیدی که دیگر تکرار نمی‌شود + عکس
 • اهمیت اتحاد ایران و لبنان +عکس
 • خداحافظی ورزشکار تازه مسلمان از ورزش حرفه ای+عکس
 • خیانت‌های پهلوی به ایران
 • عکس/ فرماندهان ارتش و سپاه در کنار هم
 • پردرآمدترین بازیگر مرد جهان کیست؟
 • تانک‌های جدید نیروهای مسلح را ببینید
 • تخریب ۷۰ هزار خانه در پی انفجار بیروت
 • آتش سوزی یک لنج در بندر گناوه
 • خط اصلی را گم نکنیم
 • ابتلا معاون نخست وزیر روسیه به کرونا
 • برخورد با اراذل و اوباش و عاملان ناامنی
 • پرداخت سرانه ۵۰۰ هزار تومانی به مراکز بهزیستی
 • کاهش قیمت انس جهانی طلا
 • کتابخانه ای به وسعت یک شهر
 • مهاجم دورگه خارجی در راه پرسپولیس!+ عکس
 • تعیین تکلیف ماکرون برای ایران!!!
 • رونالدو هم‌بازی مسی می شود!
 • هنر سپاه قدس تولید قدرت بوده است
 • کرونا جان قهرمان کشورمان را گرفت+عکس
 • تکلیف اسکوچیچ مشخص شد
 • پیش‌بینی وزش باد شدید در استان تهران
 • ظریف فردا عازم بیروت خواهد شد
 • اعلام زمان قطعی شروع سال تحصیلی جدید
 • آزادی «پدر مالی طالبان در افغانستان»
 • زمان نقل و انتقالات فصل جدید لیگ برتر اعلام شد
 • خبر خوش وزیر ارشاد به خبرنگاران
 • سریال‌های محرم و صفر امسال
 • ممنوعیت دسته‌ عزاداری و ایستگاه صلواتی
 • آخرین آمار کرونا تا ۲۳ مرداد
 • مرد۶۸ساله پس از۱۲ روز در کوه پیدا شد
 • تصاویر ماهواره‌ای از فاجعه موریس
 • انفجار نزدیک یک فرودگاه در انگلیس
 • کشف ۸۰ هزار نخ سیگار قاچاق در نقده
 • فرماندهان ارتش و سپاه +عکس
 • هلاکت معاون سرکرده القاعده
 • غزه بار دیگر بمباران شد