کد خبر: 188239
ف
زندگی انسانی در باغ وحش؟

بت بزرگتری که مردم غرب باید بشکنند، چیست؟ مفاهیمی که ۱۴۰۰ سال قبل در اسلام حل شده‌اند +تصاویر

هرچند که زندگی حیوانات در جنگل و باغ وحش هم بر اساس یک قواعد از پیش تعریف شده و متأثر از غرایزی است که خداوند به آنها داده است، اما در تمدن غرب حتی بدیهی ترین مفاهیم انسانی و اخلاقی هم زیر تیغ آزادی بی حد و حصر و به اصطلاح توسعه! می توانند ذبح شوند.

بت بزرگتری که مردم غرب باید بشکنند، چیست؟ مفاهیمی که ۱۴۰۰ سال قبل در اسلام حل شده‌اند +تصاویر

در طول زندگی افراد زیادی را دیده ایم که به صورت افراطی مقهور تکنولوژی و پیشرفت های مبتنی بر رفاه مادی شده اند. این عده از آنجایی که نتوانسته اند بین صورت و معنا، ارتباط منطقی برقرار کنند، تمام ساحت های زندگی انسان را از دریچه تکنولوژی دیده و به تعبیری، خواسته یا ناخواسته عقل آنها هم از چهارچوب تکنولوژی فراتر نرفته است. در واقع در نزد آنها، چیزی به عنوان ارزش تلقی می شود که صاحبان فناوری آن را ارزش می دانند. عقلی که مقهور تکنولوژی شده، دقیقاً مانند شخصی است که در فاصله دو سانتیمتری یک تلویزیون ایستاده است. در این صورت تمام دنیای او محصور در چند نقطه از تلویزیون است و نه تنها اشرافی بر بیرون از تلویزیون ندارد، بلکه تمام صفحه تلویزیون را هم نمی تواند با هم ببیند.

شکل به اصطلاح علمی و البته فراگیر و پیچیده تر این نوع نگاه را می توان در متفکران غربی جستجو کرد. مثلاً فرانسیس فوکویاما، نظریه پرداز معروف آمریکایی، نظریه پایان تاریخ را ارائه داد که بر اساس آن لیبرال دموکراسی غربی به عنوان مقصد نهایی و خاتمه تکامل ایدئولوژیک نوع بشر قلمداد می شد.

اما هر چقدر که جلوتر می رویم، با مشاهده وقایع پیرامون خود، بیشتر پی خواهیم برد که لباس لیبرال دموکراسی بیش از آنچه که غربی ها ادعا می کردند به تن دنیا تنگ آمده است تا جایی که خود غربی ها هم امروز به آن اعتراف می کنند.

قصد بر این نیست که پیشرفت های بشری در قرون اخیر نادیده گرفته شود، که البته در هر عصر و دوره ای این پیشرفت ها کم و بیش وجود داشته است، اما قرار هم نیست در برابر ضعف های بنیادین موجود مهر بر لب بزنیم و انگشت در گوش خود فرو کنیم.

تظاهرات روزهای اخیر علیه تبعیض و نژادپرستی در نقاط مختلف دنیا، مخصوصاً آمریکا را باید مشت نمونه خروار دانست. در واقع امروز، ما در دنیای غرب شاهد مسائلی هستیم که 1400 سال پیش در دنیای اسلام  کاملاً حل شده است. اما وقتی دنیای غرب هنوز در بدیهی ترین و ابتدایی ترین مسائل نوع بشر درمانده است، چگونه انتظار داریم که روابط پیچیده حاکم بر زندگی انسان ها را به خوبی درک کند و از آن مهمتر که پاسخی قابل اطمینان برای آنها بیابد؟1. در اسلام، هیچ برتری بین سفیدپوست، سیاهپوست، سرخپوست، زرد پوست، دورگه و ...وجود ندارد. همگی انسان بوده و در آفرینش از یک گوهرند. تاریخ هم گواه خوبی بر این مدعاست. در دنیای غرب ممکن است که هیچ گاه در تریبون های رسمی به خود جرأت ندهند تا علیه سیاهپوستان سخنی بگویند، اما در عمل شاهد بوده ایم که جان آنها بی ارزش تلقی شده و حقوق آنها نیز پایمال می شود. از همه اینها گذشته، چه کسی است که انکار کند آمریکا و متحدان اروپایی و غیر اروپایی آن، جزو وظایف ذاتی خود می دانند که از رژیم نژادپرست صهیونیستی – که ابایی هم از بیان نژاد پرست بودن خود ندارد –  حمایت کنند؟ دقیق تر بپرسیم، آیا رژیم نژاد پرست اسرائیل، مگر از محصولات همان تفکری نیست که قرار بود پایان تاریخ باشد؟

2. نوع نگاه اسلام به موضوع زنان و دختران، نه نگاه زن ستیز قبل از اسلام و عصر جاهلیت است و نه نگاه زن سوز جاهلیت مدرن. مثلا ً قرآن کریم حدود سیزده قرن قبل از اروپا و آمریکا به زن استقلال اقتصادی داده است. اما به تعبیر شهید مطهری «انگیزه ‏ای که سبب شد اسلام به زن استقلال اقتصادی بدهد، جز جنبه‏های انسانی و عدالت‌دوستی و الهی اسلام نبود.

در آنجا مطالبی از قبیل مطامع کارخانه‏ داران انگلستان وجود نداشت که به خاطر پر کردن شکم خود این قانون را گذراندند، بعد با بوق و کرنا دنیا را پر کردند که ما حق زن را به رسمیت‏ شناختیم و حقوق زن و مرد را مساوی دانستیم... »

امروزه برایمان روشن شده است که روحیه افراط و تفریط غرب، در گذشته و حال، در هر صورت غل و زنجیر را از دست و پای زن باز نکرده است، و اتفاقاً با مقولاتی نظیر فمینیسم، غل و زنجیرهای به مراتب بدتری به دست و پای زن آویخته است و او را به سان یک کالای تجاری و جنسی در آورده است.

البته این تفریط ها را باید نتیجه آن افراط های گذشته دنیای غرب دانست که شأن انسانی زن را در ابتدایی ترین مسائل نادیده می گرفت. اما از این نکته نیز نباید غافل ماند که آنچه که اسلام به دنبال آن بوده، نگاه به ظرفیت های زن و مرد به طور جداگانه و رشد و هدایت آنها در یک مسیر مشخص و هدفمند است که به تعالی خانواده و جامعه می انجامد.البته در بعضی مواقع منجر به تشابه حقوق زن و مرد می شود و در بعضی واقع خیر. و ممکن است در برخی مواقع تشابه حقوق این دو، اتفاقاً ظلم به زن باشد. نکته ای که در دنیای غرب به آن توجه نشده است و اثرات آن را در حوزه خانواده و آسیب های فرهنگی و اجتماعی به وفور می بینیم.


 
3. در موضوع کرونا شاهد چهره دیگری از تمدن غرب بودیم که حداقل برای عده ای از مردم داخل باور آن کمی سخت بود. حمله به فروشگاه ها و خالی کردن قفسه ها در روزهایی که مردم به شدت به کمک یکدیگر نیاز داشتند. نزاع مردم در فروشگاه ها، صف کشیدن برای خرید اسلحه و افزایش خرید و فروش اسلحه در ایام کرونا، ادعای دزدیده شدن ماسک و تجهیزات پزشکی یک کشور توسط کشوری دیگر و ... همگی نشان دادند که آرمان شهر ها و مدینه های فاضله ذهنی با عینی، زمین تا آسمان باهم فرق دارند و ما با یک تمدن وحشی روبرو هستیم. اما مردم کشورمان با وجود همه تحریم ها و فشارهای اقتصادی و مشکلات معیشتی، شانه به شانه در کنار یکدیگر بودند. نمی توان از روحیه جهادی، مواسات، ایثار و تلاش شبانه روزی عده ای سخن گفت و نقش باورهای دینی و فرهنگی را نادیده گرفت.  

همچنین در غرب بعضاً شاهد بودیم که برخی از سالمندان به حال خود رها می شدند و یا در روند درمان کرونا بین افراد سرمایه دار و غیر سرمایه دار تفاوت وجود داشت. این در حالی است که از نظر اسلام جان همه انسان های جامعه به یک میزان ارزش دارد، فقیر باشند یا غنی،پیر باشند یا جوان. 
4. در چند روز گذشته تصاویر متعددی از آمریکا و سایر کشورهای جهان منتشر شده است که مردم به نمادهای برده داری و سرمایه داری حمله و مجسمه آنها را در سطح شهرها سرنگون می کنند. اما سؤال اینجاست که چگونه تا امروز، اندیشمندان غربی و مردم عادی، در برابر این قضیه سکوت کردند؟ و سرنگون کردن نمادهای برده داری، تبعیض نژادی و سرمایه داری، بسیار ارزشند است، اما باید دانست که همان افراد از معماران اصلی تمدن وحشی امروز هستند. بنابراین به نظر می رسد آنچه که مهمتر از سرنگونی مجسمه ها باشد، از بین بردن بنیان ها و ایده هایی است که آنها در قرون گذشته بنا نهاده و بر ملت ها تحمیل کرده اند تا مردم را در یک برده داری مدرن و پیچیده تر گرفتار کنند، به گونه ای که هم اکنون بر همه ابعاد زندگی  مردم دنیا سایه افکنده است. با اندکی تحقیق و تأمل می توان  رد پای بعضی از همان صاحبان مجسمه ها را در فرهنگ، اقتصاد، سیاست، علم، آموزش و .... به وضوح مشاهده کرد.


5. تمدن غربی در قرون اخیر به گونه ای خود را معرفی کرد که گویی هر آنچه در قالب این تمدن نگنجد توحش است. نگاه مغرورانه و متکبرانه به سایر جوامع و خود روشنفکرپندار و خود متخصص پنداری، قرن هاست که در اعماق وجود تمدن غرب رسوخ کرده است. اما هر چه که زمان گذشت، بیشتر به این گزاره رسیدیم که دنیای غرب نگاه کاریکاتور گونه به انسان و زندگی او داشته است. امروز آزادی‌های بی‌حدوحصر و خواسته‌های دور از شأن و کرامت انسانی باعث بروز بسیاری از ناهنجاری‌های فرهنگی ــ اجتماعی شده است. اگر امروز پایگاه خبری "christiantoday" گزارش می دهد که حداقل 10 هزار نفر از شهروندان بریتانیا به انسان سگ‌نما" تبدیل شده‌اند و رفتار‌های خود را حتی  در نوع لباس پوشیدن، طبق رفتار یک سگ دنبال می‌کنند، خیلی جای تعجب ندارد. افرادی که حاضرند  قلاده به گردن ببندند و به همراه صاحب خود به خیابان و پیاده رو بروند! اتفاقاً اگر غیر از این باشد باید تعجب کرد. برخی از صاحب نظران معتقدند که این گروه از افراد، سال ها پیش و از دل پدیده ای به نام همجنسگرایی به وجود آمده اند. همجنسگرایی یا سایر رفتارهای خلاف شئون انسانی در غرب نیز، معلول و محصول نگاه ویران کننده تمدن غرب به زن و تباه کردن روحیه انسانی او و به طو کلی آزادی های بی ضابطه جنسی  است. علت آن هم نگاه تک بعدی و ماشینی مطلق به انسان و همچنین پیروی از امیال و شهوات است که به دلیل دور بودن از مفاهیم ناب توحیدی، در یک مسیر مشخص و هدفمند قرار نگرفته است. در واقع ده ها مسئله پیدا و پنهان، دومینو وار بر یکدیگر اثر گذاشته اند و قطعاً عوارض آن ادامه خواهد داشت و چه بسا در آینده بدتر از اینها را هم مشاهده کنیم!  

 
 

 
در واقع تمدن غرب نشان داده است که به زندگی انسان ها در حد یک باغ وحش نگاه می کند. هرچند که زندگی حیوانات در جنگل و باغ وحش هم بر اساس یک قواعد از پیش تعریف شده و متأثر از غرایزی است که خداوند به آنها داده است، اما در تمدن غرب حتی بدیهی ترین مفاهیم انسانی و اخلاقی هم زیر تیغ آزادی بی حد و حصر و به اصطلاح توسعه! می توانند ذبح شوند. زیرا این، زندگی و کرامت انسانی در سایه نعمات خدادادی نیست که اهمیت دارد، بلکه «منم ها» و «خود محور» بودن انسان ها و همچنین «مد» است که تعیین می کند چه چیزی خوب و چه چیزی بد است؟

اما در لایه پنهان تر، این سرمایه داران و برده داران مدرن بودند که از زندگی جنگلی و باغ وحشی انسان ها سود بردند و به مقاصد اقتصادی و سیاسی خود رسیدند. بنابراین در مقیاس وسیع تر، برده داران و سرمایه داران رشد یافته در مکتب غرب، سال هاست که به گردن بسیاری از مردم دنیا قلاده بردگی انداخته اند، اما هیچ گاه دوست ندارند که این بردگی ها در حوزه های مختلف برای مردم آشکار و شناخته شوند.

منبع : جهان
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
 • تعلیق دانشجویان متخلف در آزمون‌های مجازی
 • اقامه نماز جماعت در مساجد1‌هفته لغو شد
 • کرونایی‌های استقلال مجوز تمرین نگرفتند!
 • پیام احساسی امیری برای بیرانوند
 • 3اسطوره استقلال علیه مجیدی!
 • قهرمان شدیم، جشن نگیرید!
 • ایران رکورددار بیشترین کاهش نرخ باروری در طول تاریخ بشریت
 • بازداشت 4فعال کارگری هفت‌تپه
 • خبر تازه جانشین سپاه قدس درباره ترور حاج قاسم
 • مشاهده بزمجه غول‌پیکر در پرند
 • بررسی ابعاد یک «دروغ بزرگ»
 • ادامه درگیری‌ها در مرز آذربایجان و ارمنستان
 • اشک بیمارانی کرونایی باعث گسترش بیماری می‌شود
 • پست و تصاویر معنادار سایت رهبر انقلاب
 • نرخ جدید سود بانکی تصویب شد
 • اقدام خداپسندانه محکوم قتل غیر عمد پس از آزادی از زندان
 • تروریست‌های ادلب عامل حمله به گشتی روس
 • نخستین اعدام در آمریکا پس از 17 سال
 • تعطیلی ۵ پایگاه آمریکا در افغانستان
 • تحریم‌های آمریکا مانع مشارکت در پروژه چابهار
 • مرگ فجیع در بزرگراه همت
 • پای شهریار به جمع پرسپولیسی‌ها باز می‌شود+ عکس
 • جایگزینی مناسب برای بیرانوند
 • حمله خرس خشمگین به مرد رهگذر
 • پرسپولیس تیم نخست ایران و پنجم آسیا
 • احتمال دعوت مدافعی ۲ رگه به تیم ملی
 • شیوع یک ویروس ناشناخته جدید
 • حمله وحشیانه به رستوران در سرخرود + فیلم
 • مقابله با شعله‌های آتش چند روز طول میکشد
 • حادثه ناو پاسخی به جنایتهای آمریکاست
 • توییت ظریف به مناسب پنج سالگی برجام
 • پدر شنا و واترپلوی ایران در گذشت
 • تعطیلی یک‌هفته‌ای برخی اماکن در تهران
 • فرضیه‌های مفقودی دختر کوهنورد گلستانی
 • عرضه‌های اولیه فردا کدامند؟
 • «کد ملی شما واجد شرایط نیست!»
 • دانشگاه‌ها و مدارس تعطیل نیستند
 • طراحی دستگاه ضدعفونی‌کننده پاششی هوشمند
 • کاهش ۵۰ درصدی ظرفیت پذیرش سرباز
 • انفجار بمب در کابل
 • کتابخانه ملی ۱۰ روز تعطیل شد
 • عروسی خونبار در شب‌های کرونایی!
 • منزوی شدن مرد شماره 1 مبارزه با کرونا
 • آغازمرحله دوم پویش «ایران همدل»
 • احسان خواجه امیری مبتلا به کرونا شد
 • پرداخت غرامت اپل به سامسونگ
 • مرز سومار هنوز فعال نشده.
 • محمدرضا گلزار اولین عکس نیمه برهنه اش را منتشر کرد
 • تست کرونا پرسپولیسی‌ها منفی شد
 • سرمربی استقلال همچنان جزو محرومان لیگ برتر
 • ۲۵ استان در وضعیت قرمز کرونایی
 • شادی کاربران ازخبرمرگ مریم قجر عضدانلو ،مریم رجوی (ملکه ترور)
 • یمت‌ها در بازار مسکن دل‌بخواهی شده است
 • ۱۹۵ میلیون واحد از ساعت کار کم شد
 • بیکارترین استان های کشور کدام است؟
 • بازار اجاره مسکن به ثبات رسید
 • امیدوارم بیرانوند زود برنگردد!
 • آخرین آمارکرونادرایران
 • اظهارات ترامپ در میزگردِ کاخ سفید
 • طلاق مخفیانه شاخ‌های اینستاگرام
 • آمریکا از افغانستان هم ناامن‌تر است!
 • «سروان اعدامی» چگونه «سرلشکر شهید» شد؟
 • دختر تهرانی خواستگارش را دزدید
 • ارتش هکری کره شمالی
 • او تولد یافت تا رهبر شود
 • ترامپ آتش بیار معرکه پلیس و دموکرات‌ها شد
 • ترامپ آتش بیار معرکه پلیس و دموکرات‌ها شد
 • کرونا در جهان هم رکورد زد
 • اقتصاد چین درحال بهبود است
 • تجمعات بیش از ۴ نفر در هنگ کنگ ممنوع می‌شود
 • توافق ناکام آمریکا و طالبان در کاهش خشونت‌ها
 • گنجشک ‌آمریکایی در مکزیک سقوط کرد
 • شکایت ۱۷ ایالت آمریکا از دولت ترامپ
 • کرونا در آمریکا؛ ۶۰ هزار مبتلا در یک‌ روز
 • شرمندگی بایدن به خاطر ترامپ!