عبدالرحمن شهنوازی افزود: این زمین لرزه ساعت ۲ و ۲۸ دقیقه و ۳۴ثانیه بامداد امروز در عمق ۱۰ کیلومتری زمین در منطقه سرجنگل واقع در محدوده شهرستان زاهدان رخ داد.

وی گفت: تیم های ارزیاب به منطقه اعزام شده اند.