چهارشنبه 05 آبان 1395
تماس با ما درباره ما پیوندها نسخه موبایل

کشتار بی رحمانه شیعیان نیجریه
<span style='color:;background-color:;font-family:tahoma;font-size:12px;font-weight:normal;'>نسخه چاپی</span>


گرافیک

کشتار بی رحمانه شیعیان نیجریهمنبع : فارس
گرافیک     کشتار     شیعیان     نیجریه                            


chapta