کد خبر: 165481
ف
محسن حاجی‌میرزایی

شرایط واستخدام تبدیل وضعیت معلمان حق التدریس اعلام شد

طبق اعلام محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش‌وپرورش، تبدیل وضعیت معلمان حق التدریس آغاز شده است و شیوه نامه استخدام نیز در آموزش و پرورش تنظیم و به ادارات کل آموزش ‌و پرورش استان‌ها ابلاغ شده است.

شرایط واستخدام تبدیل وضعیت معلمان حق التدریس اعلام شد

براساس شیوه‌نامه استخدام، مشمولین قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی فرایند استخدام آنها دارای مراحل ذیل است:
مربیان پیش‌دبستانی افرادی هستند که از سال 79 تا قبل از سال 91 با یکی از مراکز پیش‌دبستانی دولتی یا کلاس‌های پیش‌دبستانی ضمیمه مدارس دولتی همکاری داشته‌اند و برابر اسناد، مدارک ثبت و احراز شده از محل اعتبارات دولتی حق‌الزحمه دریافت کرده‌اند.
حق‌التدریس غیرمستمر: افرادی هستند که از سال 79 تا قبل از سال 91 در مدارس دولتی به عنوان نیروی حق‌التدریس آزاد با وزارت آموزش‌وپرورش همکاری داشته‌ و دارای شناسه حق‌التدریس صادره از سوی آموزش‌وپرورش بوده و حق‌الزحمه خود را از محل اعتباارت دولتی دریافت کرده‌اند.
آموزشیاران نهضت سوادآموزی: افرادی که با رعایت ضواربط و مقررات آموزشی و اداری با مجوز گزینش، گواهی آموزش تدریس بدو خدمت و شناسه تدریس در نهضت سوادآموزی از سال 79 تا قبل از سال 92 با نهضت سوادآموزی همکاری داشتند و حق‌الزحمه خود را از محل اعتبارات دولتی دریافت کرده و همکاری آنان هم‌اکنون ادامه دارد.
آموزش‌دهنده مستمر “دو نفر و بالاتر” نهضت سوادآموزی: آموزش‌دهندگانی که از سال 79 تا قبل از سال 92 حداقل دو دوره به صورت مستقیم با نهضت سوادآموزی همکاری مستمر داشته و در هر دوره حداقل دو نفر سوادآموز را تحت پوشش قرار داده و حق‌الزحمه خود را از محل اعتبارات دولتی دریافت کرده و همکاری آنان هم‌اکنون ادامه دارد.

> شرایط عمومی استخدام

به موجب ماده 3 آئین‌نامه و براساس بند ب ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری و با رعایت قوانین و مقررات گزینش، استخدام مشمولین به صورت پیمانی و مطابق مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی و با رعایت موارد ذیل انجام می‌شود:
1. داشتن تابعیت ایرانی.
2. انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان.
3. عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.
4. نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر.
5. دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز “برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آنها پیش‌بینی شده است.”
6. داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می‌شوند.
7. اعتقاد به دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته‌شده در قانون اساسی.
8. التزام به قانون اساسی.
تبصره: استخدام ایثارگران و خانواده‌های آنها براساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود.

> شرایط اختصاصی استخدام

مربیان پیش‌دبستانی و حق‌التدریسان غیرمستمر پس از شرکت و اخذ نمره قبولی در آزمون پایان دوره آموزشی در دانشگاه فرهنگیان در رشته‌های شغلی آموزگاری، دبیری، هنرآموزی، مربی امور تربیتی مدارس، مراقب سلامت و مشاور تحصیلی با رعایت شرایط احراز طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان و براساس نیاز مناطق آموزش‌وپرورش به رشته و دوره تحصیلی، جنسیت، سنوات خدمت و در سقف ظرفیت تخصیصی “مجوز استخدام سالیانه” اعلامی توسط سازمان اداری و استخدامی و مطابق فرم امتیازبندی و به ترتیب امتیازات فضلی تا پایان برنامه ششم توسعه در مناطق کمتر توسعه یافته استخدام می‌شوند.
سهمیه تخصیصی به هر استان به تناسب سهمیه استخدام ابلاغی از سوی سازمان اداری و استخدامی و براساس وضعیت نیروی انسانی استان‌ مطابق نیاز جاری و میزان بازنشستگی در سال و ورود نیروی انسانی محاسبه خواهد شد.
پایان همکاری با افرادی که نمره قبولی در آزمون را کسب نکنند
تبصره: براساس ماده 6 آئین‌نامه اجرایی افرادی که نمره قبولی در آزمون پایان دوره را کسب نکنند به محض اعلام نتایج، ادارات کل آموزش‌وپرورش مکلفند به همکاری آنها خاتمه دهند.

استخدام آموزشیاران و آموزش‌دهندگان نهضت فقط در رشته آموزگاری
آموزشیاران نهضت سوادآموزی و آموزش‌دهندگان مستمر دو نفر و بالاتر نهضت سوادآموزی پس از شرکت و قبولی در آزمون داخلی “کسب حدنصاب لازم” که توسط وزارت آموزش‌وپرورش برگزار می‌شود و در صورت اخذ نمره قبولی در آزمون پایان دوره آموزشی یکساله در رشته شغلی آموزگاری در دانشگاه و براساس فرم امتیازبندی و ظرفیت استخدام سالانه اعلامی توسط سازمان اداری و استخدامی به ترتیب امتیازت فضلی تا پایان برنامه ششم توسعه در مناطق کمتر توسعه یافته استخدام می‌شوند.
سهمیه تخصیصی به هر استان به تناسب سهمیه استخدام ابلاغی از سوی سازمان اداری و استخدامی و براساس وضعیت نیروی انسانی استان مطابق نیاز جاری و میزان بازنشستگی در سال و ورود نیروی انسانی محاسبه خواهد شد.
تبصره: براساس ماده 6 آئین‌نامه، افرادی که نمره قبولی در آزمون داخلی و پایان دوره آموزشی را کسب نکنند به محض اعلام نتایج، ادارات کل آموزش‌وپرورش مکلفند به همکاری آنان خاتمه دهند.

> احراز نیاز در رشته، دوره تحصیلی و جنسیت

الف: مدیران کل آموزش‌وپرورش استان‌ها می‌توانند به منظور تعدیل نیاز ناشی از بازنشستگی و ورود نیروی انسانی همچنین فرایند نقل‌وانتقالات تا 15 درصد از نیازهای اعلام شده را بین مناطق آموزشی با هماهنگی اداره کل امور اداری وزارت آموزش‌وپرورش بازتوزیع کنند.
ب: نیازهای اعلام‌شده به هیچ عنوان به منزله تعهد استخدام به میزان نیازهای نیست بلکه صرفاً یکی از معیارهای توزیع سهمیه‌های تخصیصی سازمان اداری و استخدامی است.
ج: علاوه بر نیازهای اعلام شده عوامل زیر نیز در توزیع سهمیه تخصیصی سازمان اداری و استخدامی بین مناطق آموزشی مؤثر است:
1. محاسبه تعداد بازنشستگان.
2. محاسبه نیروهای ورودی آموزش و پرورش از محل سهمیه‌های تخصیصی اعم از متعهدین خدمت و ماده 28.
3. نرخ پوشش تحصیلی و اختلاف آن تا نُرم کشوری.
4.تعداد کلاس‌های تحت پوشش خرید خدمات.
5. تعداد سرباز معلمان هر استان.

> کسب حدنصاب نمره آزمون داخلی

پس از برگزاری آزمون داخلی به منظور تعیین حدنصاب، نمرات به تفکیک بخش عمومی و تخصصی محاسبه شده و حدنصاب معادل 50 درصد نمره کل آزمون با ارزش وزنی 40 درصد برای مواد عمومی و 60 درصد برای مواد تخصصی.
تذکر: کسب حدنصاب برای مشمولین ایثارگران 25 درصد و 5 درصد براساس تبصره سه ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، کسب حداقل 80 درصد حدنصاب آزمون علمی آخرین نفر پذیرفته‌شده برای مشمولان متقاضی استخدام در ادارات آموزش‌وپرورش و علوم الزامی است.
تبصره 1: براساس تبصره 1 ماده 5 آئین‌نامه و با توجه به نیاز وزارت آموزش‌وپرورش، آزمون داخلی آموزشیاران نهضت سوادآموزی و آموزش‌دهندگان مستمر دو نفر و بالاتر نهضت سوادآموزی در شغل آموزگاری برگزار می‌شود.
تبصره 2: کسب حدنصاب لازم در آزمون داخلی به منزله استخدام تلقی نشده و استخدام افراد دارای حدنصاب با در نظر گرفتن نیاز و در سقف مجوزهای تخصیص‌یافته “سالیانه” و اعمال امتیازات عوامل امتیازآور “فرم امتیازبندی” انجام می‌شود.

آزمون داخلی فقط یکبار برگزار می‌شود

تبصره 3: با توجه به اینکه قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش‌ وپرورش مصوب 13 شهریور 97 مجلس شورای اسلامی، ابلاغ شده است، آزمون داخلی در طول برنامه ششم توسعه صرفاً یکبار توسط این وزارتخانه برگزار می‌شود بنابراین افرادی که به هر دلیل موفق به شرکت در آزمون نشده یا حدنصاب تعیین شده را کسب نکنند از ادامه فرایند استخدام حذف و به همکاری آنها خاتمه داده می‌شود.

سپردن تعهد

مطابق ماده 2 آئین‌نامه، نقل‌وانتقال مشمولین پذیرفته‌شده برای استخدام قبل از 10 سال امکانپذیر نبوده و آنان موظفند قبل از صدور حکم استخدام نسبت به سپردن تعهد محضری از طریق ادارات کل آموزش‌وپرورش اقدام کنند.

> فرایند شناسایی مشمولین

ادارات کل آموزش‌و پرورش موظفند پرونده مشمولین “مربیان پیش‌دبستانی و حق‌التدریس غیرمستمر” را مورد بررسی قرار داده و در صورت داشتن شرایط نسبت به امتیازبندی افراد مطابق با فرم امتیازبندی اقدام کنند.
سازمان نهضت سوادآموزی موظف است با همکاری اداره کل امور اداری ادارت کل آموزش‌وپرورش استان‌ها نسبت به بررسی پرونده مشمولین “آموزشیاران نهضت سوادآموزی و آموزش‌دهندگان مستمر دو نفر و بالاتر نهضت سوادآموزی قبل از سال 92” اقدام کرده و در صورت داشتن شرایط لازم نسبت به معرفی آنها به اداره کل امور اداری جهت شرکت در آزمون داخلی اقدام شود تا پس از شرکت و کسب حدنصاب آزمون داخلی نسبت به امتیازبندی افراد مطابق با فرم امتیازبندی اقدام شود.
معرفی افراد مشمول به دانشگاه فرهنگیان جهت گذراندن دوره آموزشی در سقف سهمیه تخصیص یافته “مجوز استخدام” صرفاً از طریق امور اداری خواهد بود.
چنانچه پس از معرفی افراد به دانشگاه محرز شود که آنها فاقد شرایط قانونی و آئین‌نامه بوده، اداره کل امور اداری مکلف است از ادامه روند تعیین تکلیف و استخدام جلوگیری به عمل آورد.

> مواد آزمون داخلی ویژه آموزشیاران نهضت سوادآموزی

مواد آزمون داخلی در دو بخش عمومی و تخصصی به شرح زیر است:
مواد آزمون عمومی: فناوری اطلاعات و مهارت‌های هفت‌گانه ICDL، معارف اسلامی، ریاضی و آمار مقدماتی، زبان و ادبیات فارسی، اسلاعات عمومی-هوش و توانمندی‌های ذهنی و زبان انگلیسی عمومی.
آزمون تخصصی: این آزمون به صورت چندگزینه‌ای است و مواد آن عبارتند از: اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، روانشناسی پرورشی، روانشناسی رشد، روش‌ها و فنون تدریس، اندازه‌گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی.

> نحوه ثبت‌نام شرکت در آزمون

افراد مشمولی که در مهلت مقرر پرونده آنها توسط کارگروه منطقه، استان و سازمان نهضت سوادآموزی مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است پس از اعلام سهمیه تخصیصی می‌توانند با ورود به سایت مرکز سنجش وپایش کیفیت آموزشی از نحوه ثبت‌نام، زمان و مکان برگزاری آزمون داخلی مطلع شوند.

منبع : تسنیم
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
 • چرا مذاکره نکردن با آمریکا به نفع ایران است؟
 • عملیات بازار باز برای پیش‌بینی‌پذیر کردن بازار پول
 • واریز سهمیه ترمیمی وانت‌بار، تاکسی و آمبولانس‌ها
 • تحویل ۱۲۰ فروند موشک سامانه اس-400
 • علت احضار ترانه علیدوستی چیست؟
 • بازار خودرو قفل شد
 • آمریکا از نفوذ ایران هراس دارد
 • قدرت اقتصادی بدون قدرت سیاسی امکان پذیر نیست
 • رئیس قوه قضائیه در دیدار اعضای اتاق تعاون ایران
 • دلار پست سر مقاومتی متوقف شد
 • یورو و پوند قافیه را به دلار باختند
 • دنیا شاهد سقوط دلار خواهد بود
 • اخراج آمریکا از عراق، چگونه؟
 • احتمال دریافت مالیات از سود سپرده
 • نفوذ و حضور ما در منطقه ذاتی و معنوی است
 • کشور در آستانه قطعی گاز
 • توییتروریسم دولتی چه کسی را نشانه رفته است؟
 • عمانی‌ها از سن بالای برانکو ایراد گرفتند
 • زندگی ۲۵ ساله آیت الله در کاخ مرمر
 • «شهرزاد» به دادسرا احضار شد
 • ورود سامانه هوای سرد به کشور
 • خواستار توافق «گسترده» با ایران
 • فروش شرافت اروپا هم مانع طمع‌ورزى ترامپ نشد
 • شکوری پاسخ شایعه سازان معاند را داد
 • ۲ خارجی در لیست استقلال
 • انصراف از لیگ قهرمانان آسیا
 • به طلای المپیک توکیو فکر می‌کنم
 • وزیر ورزش روسیه برکنار شد
 • پیرمرد ۷۵ ساله فوتبالیست شد!
 • غیبت سهراب مرادی در رقابت‌های فجرکاپ
 • استقلالی‌ها یزدانی را به دربی می‌رسانند
 • مدافع تیم ملی عراق در تیررس استقلال!
 • استعفای فدراسیون فوتبال عراق
 • پایگاه «برنیس»
 • ادعای عجیب سایت اسکاتلندی
 • گام رو به جلوی اصولگرایان با جوانان
 • ماجرای دانشجوی دستگیرشده
 • تمرین صبحگاهی پرسپولیس در سالن
 • زمان پرداخت یارانه حمایت معیشتی مشمولان
 • پرونده لوایح پالرمو در مجمع نظام بسته شد
 • قیمت طلا/دلار/ سکه وقیمت ارزامروز۹۸/۱۱/۰۲
 • پرسپولیس باید از برانکو شکایت کند!
 • "حاج قاسم" خاری در چشم اینستاگرام
 • از نقد انقلابی تا سیاه نمایی کور
 • «ترانه علیدوستی» به دادسرا احضار شد
 • اعتراف عجیب درباره فساد در لالیگا
 • با احترام به همه، من مخالف انصراف از آسیا هستم
 • درخواست موقت AFC از ایران؛ فعلا کوتاه بیایید!
 • ما پرسپولیسی‌ها مدیون برانکو هستیم
 • ستاره ناپولی نمی‌خواهد جدا شود
 • جاسوس بازی در استقلال ادامه دارد
 • مقایسه دستاورد دو راهبرد متعارض
 • گزینه خارجی تیم ملی ایران لو رفت؟
 • بدهی پرسپولیس هر روز بیشتر می‌شود
 • تدریس مربیگری تکواندو در اروپا توسط خلیفه
 • «قوی شدن» با مجلسی انقلابی و عملگرا
 • گلایه شدید آیت‌الله جنتی از اظهارات رئیس‌جمهور
 • زمان دعوا را هم نمی‌دانیم
 • دایی نزدیک‌تر از همیشه به میراث کی‌روش!
 • مطهری همه‌کاره تمرینات پرسپولیس
 • دستگیری عامل بی‌حرمتی به تصویر سردار سلیمانی
 • پنالتی‌هایی که پس گرفته شد
 • سلیقه وزرا به واعظی نزدیک است تا روحانی!
 • چرا داور معروف دیر عذرخواهی کرد؟
 • لیگ بسکتبال؛رویارویی دوباره هاشمی وشاهین‌طبع
 • جانشین سوارز از والنسیا می‌آید؟!
 • نامزدهای انتخابات سلامت امنیتی داشته باشند
 • صدور پاسپورت بیولوژیک برای ورزشکاران
 • اسرائیل را به رسمیت بشناسید!
 • ورود کمیسیون امنیت ملی به مسئله میزبانی فوتبال
 • فروش میوه قاچاق کیلویی ۳۰۰ هزار تومان!
 • خواب‌هایی که خبر از آینده می‌دهند
 • همه چیز درباره ویروس حیوانی ترسناک
 • آمریکایی‌هادرتلاش برای خروج از عراق
 • چه کسی از وای‌فای‌استفاده می‌کند