کد خبر: 165353
ف
متن کامل طرح مجلس

جزئیات پوست اندازی قانون بانکداری

روز گذشته متن کامل طرح مجلس برای اصلاح قانون بانکداری منتشر شد تا جزئیات برنامه طراحی شده برای پوست اندازی قانون بانکداری مشخص شود.به گزارش فارس، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در سه قسمت بانک مرکزی، بانکداری و بانک توسعه جمهوری اسلامی منتشر شد که برخی از محورهای مهم آن به شرح زیر است:

جزئیات پوست اندازی قانون بانکداری

ارتقای جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی
مروری بر جزئیات این طرح در بخش بانک مرکزی نشان می دهد که جایگاه شورای فقهی در بانک مرکزی ارتقا یافته و تصمیماتش لازم الاجراست.در این طرح، هیئتی با عنوان هیئت عالی، بالاترین مرجع سیاست گذاری است که علاوه بر سه مقام ارشد بانک مرکزی، شش عضو غیراجرایی، شامل سه اقتصاددان و سه متخصص بانکی برای یک بازه شش ساله منصوب می شوند. طبق این طرح، رئیس کل بانک مرکزی توسط رئیس جمهور و پس از مشورت با اعضای غیراجرایی هیئت عالی تعیین و منصوب می‌شود و عزل وی در شرایط خاصی امکان پذیر است.

ترکیب جدید سپرده های بانکی
در طرح بانکداری مجلس، جزئیات عملیات بانکداری بدون ربا در نظام بانکی تشریح شده است. بر این اساس، بانک ها مجازند که در چهار قالب سپرده جاری، سپرده قرض الحسنه، سپرده سرمایه گذاری عام و سپرده سرمایه گذاری خاص جذب سپرده کنند.در سپرده گذاری عام، مؤسسه اعتباری از طرف سپرده گذاران وکیل می شود تا سپرده آنان را برای ارائه تسهیلات به متقاضیان به کار گرفته و سود حاصله را پس از کسر حق الوکاله خود، که به تأیید شورای فقهی رسیده است، بین آنان توزیع کند. در این نوع سپرده گذاری سود قطعی هیچ گونه نرخ سود قطعیِ از پیش تعیین شده به سپرده گذار اعلام نمی شود. سود قطعی این سپرده ها در پایان دوره و پس از انجام محاسبات لازم تعیین خواهد شد. با این حال، بانک مرکزی موظف است در ابتدای هر فصل، «نرخ سود مورد انتظار سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام» برای سه ماه آینده را برآورد و اعلام کند. مؤسسات اعتباری مجازند حداکثر معادل 70 درصد «سود مورد انتظار سپرده‌های سرمایه گذاری عام» را به صورت علی‌الحساب به سپرده‌گذاران پرداخت کنند. چنان چه سود علی الحساب یا قطعی بیشتر از حد مجاز به سپرده‌گذار پرداخت شود، مؤسسات اعتباری موظفند مبالغی را که به صورت غیرمجاز به سپرده‌گذار پرداخت شده، از حساب های وی در شبکه بانکی کسر و به صندوق ضمانت سپرده ها واریز کنند. اما سپرده گذاری خاص، مربوط به جذب منابع برای بنگاه های اقتصادی است که به منظور تامین مالی پروژه های خود، از طریق موسسات اعتباری اقدام می کنند. بر این اساس، جذب سپرده سرمایه گذاری خاص، در قالب فروش «گواهی سپرده سرمایه گذاری خاص» توسط مؤسسه اعتباری به مشتریان انجام می‌شود. گواهی مزبور نشان دهنده میزان مشارکت دارنده آن، در پروژه مدنظر بوده و قابل خرید و فروش در بازار سرمایه است. مؤسسه اعتباری موظف است وجوه جمع آوری شده را مطابق قرارداد منعقد شده با متقاضی، در قالب عقود با نرخ سود نامعین در اختیار وی قرار داده و به عنوان وکیل صاحبان گواهی سپرده سرمایه گذاری خاص، در تصمیم‌گیری‌های مربوط به پروژه، مشارکت کند. در این مدل سپرده گذاری نیز پرداخت سود به سپرده های سرمایه گذاری تضمین نمی شود.

تسهیلات قرض الحسنه هدفمند می شود
در طرح بانکداری مجلس، تسهیلات در قالب سه نوع قرض الحسنه، با نرخ سود معین و با نرخ سود نامعین تعریف شده است. تسهیلات با نرخ سود نامعین در قالب تامین مالی پروژه های اقتصادی که کلیت آن در بالا اشاره شد، قابل پرداخت است. با این حال، نکته قابل توجه در خصوص تسهیلات قرض الحسنه با نظارت بانک مرکزی، صرفاً برای ازدواج، تولد فرزند، فوت، هزینه های بستری شدن در بیمارستان، آزادی زندانیان جرایم غیرعمد نیازمند و تأمین معیشت خانواده های آن ها و تأمین مسکن و اشتغال مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی و زنان سرپرست خانوار مجاز است.

جریمه در انتظار «مشتریان بدحساب»
تأخیر در پرداخت بدهی سررسیدشده، از نظر این قانون «تخلف» محسوب شده و تأخیرکننده به تنبیهات غیرمالی و پرداخت جریمه محکوم می‌شود. البته اگر به تشخیص دادگاه، اعسار بدهکار ثابت شود، موسسه اعتباری موظف است تا زمان برطرف شدن اعسار، به بدهکار مهلت دهد. همچنین در دوران اعسار، هیچ گونه تنبیه غیرمالی و مالی متوجه بدهکار معسر نمی شود.
تنبیهات غیر مالی: مشتریانی که بدهی (قسط) سررسیدشده و پرداخت نشده داشته باشند، در «سامانه متمرکز تسهیلات و تعهدات (سمات)» به عنوان «مشتری بدحساب» شناخته می شوند و مشمول تمام یا برخی از محدودیت های زیر خواهند شد:

الف- پس از درج نام مشتری به عنوان «مشتری بدحساب» در «سامانه متمرکز تسهیلات و تعهدات (سمات)»: 1- کاهش تدریجی سقف مبلغ قابل برداشت از حساب های بانکی از طریق کارت بانکی یا سایر روش های برداشت 2- کاهش تدریجی سقف مبلغ قابل انتقال از حساب های بانکی از طریق کارت بانکی و سایر روش‌ های انتقال (نظیر استفاده از سامانه های شتاب، ساتنا و ...) 3- ممنوعیت دریافت تسهیلات جدید 4- ممنوعیت دریافت ضمانت‌نامه بانکی و گشایش اعتبار اسنادی

ب- درصورتی که نام مشتری بیشتر از چهار ماه پیوسته در فهرست مشتریان بدحساب باقی مانده باشد، علاوه بر موارد فوق، تنبیهات زیر در باره او اعمال می‌شود: 1- ممنوعیت انتقال وجه از طریق سامانه‌های انتقال پول، مگر به حساب مؤسسه اعتباری طلبکار، بابت پرداخت اقساط سررسیدشده 2- ممنوعیت افتتاح هرگونه حساب بانکی 3- ممنوعیت دریافت دسته چک جدید.

پ- در صورتی که نام مشتری حداقل به مدت شش ماه پیوسته در فهرست مشتریان بدحساب باقی مانده باشد، علاوه بر تنبیهات مذکور در بندهای (الف) و (ب)، تنبیهات زیر در باره وی اعمال خواهد شد: 1- ممنوعیت نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار، 2- ممنوعیت نقل و انتقال هرگونه اموال منقول و غیرمنقول که این دو مورد با موافقت مؤسسه اعتباری طلبکار یا به‌موجب حکم دادگاه می تواند نقض شود.

دریافت جریمه تاخیر، فقط از اصل وام نه سود آن
سوای تنبیهات غیر مالی، جریمه های مالی نیز به بدحساب های بانکی تعلق می گیرد که البته با روال کنونی تفاوت های قابل توجهی خواهد داشت. بر اساس ماده 118 طرح، نرخ جریمه تأخیر درباره انواع قراردادها توسط شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی تعیین می‌شود. با این حال، این جریمه تنها نسبت به مانده اصل بدهی مشتری قابل محاسبه و دریافت است. منظور از اصل بدهی مشتری در قراردادهای تسهیلات با سود معین، اصل تسهیلات دریافتی مشتری به علاوه سود مندرج در قرارداد تا سررسید است. سود و جرایم مربوط به بعد از سررسید، جزو اصل بدهی مشتری نیست. در این زمینه، وجوه پرداختی توسط مشتری، مادامی که اصل بدهی وی تسویه نشده باشد، بابت تسویه اصل بدهی منظور می‌شود و تماماً متعلق به مؤسسه اعتباری است. پس از تسویه اصل بدهی، در صورتی که به مشتری جریمه تعلق گرفته باشد، وجوه پرداختی توسط وی، به حسابی با عنوان «حساب ویژه جرایم» واریز می شود. در این مرحله، جریمه جدیدی به مشتری تعلق نمی‌گیرد، ولی تنبیهات غیرمالی تا زمان پرداخت کل جرایم متعلقه و خروج از فهرست مشتریان بدحساب برقرار خواهد بود.

منبع : خراسان
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
 • کنایه گوینده زن به توییت‌های فارسی ترامپ
 • انتقام سخت ادامه دارد
 • علی دیواندری بازداشت شد
 • سود سهام عدالت اسفند ۹۸ واریز می شود
 • انتقاد تند مداح معروف از مسئولان
 • مادر مگه چند سالته/ آرزوی مردن نکن
 • گزارشی مستند درباره اظهارات اخیر رئیس‌جمهور
 • قیمت خودروهای داخلی و وارداتی
 • چگونه یارانه آب می‌رود؟
 • طراح ترور شهید قاسم سلیمانی کشته شد
 • نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
 • حسن روحانی واقعی را بدون روتوش ببینید!
 • دعوا در استقلال بالا گرفت
 • آن‌سوی عملیات فریب اصلاح‌طلبان
 • «تتلو» بازداشت شد
 • قیمت انواع سکه در بازار امروز
 • اختلافی در مورد علی دایی نداریم
 • میزان مصرف بنزین از آغاز طرح سهمیه‌بندی
 • سه شرط اصلی برای ثبت‌نام مسکن ملی
 • غوغای سیاسی رد صلاحیت ها
 • عرضه عمده‌‌ای که لغو شد!
 • توییت عجیب روحانی با هشتگ انتخابات تشریفاتی
 • بازگشت به عقب از نوع یارانه ای
 • تولیدی‌ها تسهیلات اعتباری می‌گیرند
 • دیکته نرخ ارز به بانک مرکزی از سوی دولت
 • افتتاح فاز دوم تصفیه‌خانه هفتم آب تهران
 • روحانی و تکرار انتساب دروغ به رهبر انقلاب درباره FATF
 • دلیل حذف یارانه معیشتی برخی خانوارها
 • احتمال دستگیری استوکس به صفر رسید
 • مهاجم لیگ برتری راهی سری آ ایتالیا می‌شود
 • واگذاری ۲۰ هزار خودرو با داخلی سازی قطعات
 • «اوسک» به صادرات زعفران رونق می‌دهد
 • خطرناک‌ترین بازیکن استقلال
 • ترکیب احتمالی استقلال و شهرخودرو
 • شوک AFC به رقیب استقلال ایران
 • آرایش و لباس‌های آنچنانی خانم‌ها جلوی دوربین!
 • در هیچ شرایطی تن به ذلت مذاکره نمی‌دهیم
 • زلزله ۴.۳ ریشتری "سومار" کرمانشاه را لرزاند
 • حضور مهاجم جدید پرسپولیس در ایفمارک
 • بیماری‌هایی که در آشپزخانه کمین شما را می‌کشند
 • نگاه روحانی و لاریجانی در برجام یکی بود
 • نفوذ بهائیان در آموزش و پرورش پهلوی
 • تیم ملی صاحب سرمربی ایرانی می‌شود
 • تراکتور فسخ قراردادم را نمی‌دهد
 • حباب قیمت در بازار سکه و طلا وجود ندارد
 • واکنش عجیب محسن تنابنده
 • کم‌ و کیف ساز ناکوک مذاکره
 • استعفای گرشاسبی
 • راهکار‌های فوق العاده موثر برای کاهش وزن
 • حریف بعدی استقلال شارژ مالی شد
 • دسیسه قرن ترامپ امروز رونمایی می‌ ‌شود
 • سومین دوره یارانه معیشتی امشب واریز می شود
 • حمله به سفارت آمریکا
 • جزئیات جدید از حادثه مرگبار اتوبوس اصفهان
 • حذف دو تیم از رقابت‌ها به دلیل مالکیت مشترک
 • قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی
 • طرح خروج ایران از NPT اعلام وصول شد
 • امیدواریم همه مردم پای صندوق بیایند
 • نتانیاهو درخواست مصونیت خود را پس گرفت
 • چیزی از اوساگونا ندیدم
 • مدیرعامل سابق استقلال در آستانه گرفتن پست
 • بهتری رئیس فدراسیون ورزش‌های رزمی شد
 • روایت حضوررهبرباحاج قاسم درمنزل شهیدعظیم‌پور
 • تضعیف مجلس، ظلم به مردم سالاری است
 • سخنان تند روحانی کمکی به اصلاحات نمی‌کند
 • سخنان تند روحانی کمکی به اصلاحات نمی‌کند
 • انحصار پرتاب ماهواره را شکستیم
 • به خاطر عظمت انقلاب از سیاه‌نمایی پرهیز شود
 • واکنش ظریف به رونمایی از معامله قرن
 • ادعای جدید صادقی
 • دومین شب مراسم عزاداری حضرت فاطمه‌زهرا (س)
 • جزئیات دیدار ترامپ و نتانیاهو
 • جوانان باید محکم به میدان بیایند
 • دخترسردارسلیمانی
 • پمپئومدعی نقش ایران و روسیه