کد خبر: 163718
ف
یک فعال رسانه ای نوشت

آقای روحانی! بنزین دو نرخی فسادآور است؟

یک فعال رسانه ای طی پیامی در صفحه شخصی خود درباره اظهارات روحانی درمورد دو نرخی بنزین، نوشت:

آقای روحانی! بنزین دو نرخی فسادآور است؟