کد خبر: 15464
ف
پایگاه خبری حامیان ولایت/یادداشت

متن سند رسمی بازطراحی رآکتور اراک

براساس سند رسمی بازطراحی رآکتور یک مشارکت بین‌المللی متشکل از ایران و گروه کاری، پروژه مدرن‌سازی رآکتور اراک را انجام خواهد داد.

متن سند رسمی بازطراحی رآکتور اراک

روز پنجشنبه 28 آبان ماه بود که اعلام شد فرآیند امضای سند بازطراحی راکتور اراک تکمیل و این سند به امضای وزرای خارجه ایران، 1+5 و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا رسید.

علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان نیز پس از تکمیل امضای ای سند گفت: این سند، رسمی است اما منتظریم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 15 دسامبر گزارش نهایی‌اش را درباره فعالیت‌های هسته‌ای گذشته کشورمان (PMD) ارائه کند و این پرونده بسته شود تا دیگر اقدامات لازم را در خصوص انجام تعهدات آغاز کنیم.

براساس اعلام‌های قبلی قرار بود عصر دوشنبه 25 آبان سند رسمی بازطراحی راکتور اراک پس از کامل شدن فرآیند امضای وزرای خارجه ایران، 1+5 و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، منتشر شود، ولی به دلیل مشغله‌های لوران فابیوس (اینجا را بخوانید) وزیر خارجه فرانسه در پی حوادث تروریستی پاریس این روند به درازا کشید.

سند رسمی فیمابین چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا همراه با نماینده عالی اتحادیه اروپایی در امور خارجه و سیاست امنیتی و جمهوری اسلامی ایران برای همکاری جهت پیشبرد پروژه مدرن سازی رآکتور اراک

چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا همراه با نماینده عالی اتحادیه اروپایی در امور خارجه و سیاست امنیتی، من بعد «1+5»، و جمهوری اسلامی ایران که از این پس در مجموع با عنوان «طرفین» از آنان یاد می‌شود، با یادآوری، تعهد قوی 1+5 و ایران، مطابق با برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، برای بازطراحی و بازسازی رآکتور مدرن شده تحقیقاتی آب سنگین اراک (پروژه مدرن سازی اراک)، همچنین با یادآوری، تعهد ایران مطابق با برجام، که بر اساس آن مسئولیت کلی اجرای پروژه مدرن سازی اراک را بر عهده دارد و مسئولیت های برعهده گرفته شده توسط 1+5 مطابق با برجام، مرتبط با پروژه مدرن سازی و ارائه مساعدت‌های لازم به ایران در جهت بازطراحی و بازسازی این رآکتور،با استقبال از بیانیه مشترک چین، ایران و ایالات متحده آمریکا در مورخ 26 مهر 1394 (18 اکتبر 2015)، با ابراز تمایل نسبت به ایجاد چارچوبی که منعکس کننده تعهد قوی آنان پیرامون پروژه مدرن سازی باشد، با تأکید مجدد بر هدف مشترک آنان در جهت فراهم کردن مسیری مطمئن برای پروژه مدرن سازی، که نتیجه آن حصول اطمینان از شروع بدون تأخیر پروژه مدرن سازی باشد، تعهدات ذیل را مورد تأیید قرار می‌دهند:

ایران به عنوان مالک و مدیر پروژه، نقش رهبری را (در آن) خواهد داشت و مسئولیت ارائه برنامه زمان بندی شده و اجرای کلی پروژه مدرن سازی اراک را بر عهده دارد. پروژه مدرن سازی اراک دربرگیرنده طیف وسیعی از فعالیت‌ها شامل، و نه محدود به، اجرای کلیه اقدامات، طراحی رآکتور مدرن و آزمایشگاه‌های فرعی، تولید و کیفیت سنجی سوخت، درخواست و صدور مجوزها، و همچنین ساخت و عملیاتی کردن رآکتور و آزمایشگاه‌های فرعی آن می‌باشد.

 5+1 در راستای حمایت از پروژه مدرن سازی اراک، در مجموعه فعالیت‌هایی مبتنی بر همکاری مشارکت خواهد کرد و در چارچوب یک گروه کاری، که بر مبنای یادداشت تفاهم فی مابین 1+5 تشکیل می شود، پروژه مدرن سازی اراک را متعاقب مشورت با ایران مورد حمایت قرار خواهد داد. این گونه فعالیت های مبتنی بر همکاری، از جمله شامل طراحی رآکتور، تولید و ارتقاء سوخت، ایمنی، تهیه و تولید اجزاء رآکتور و مدیریت مصرف سوخت، به شکلی که در سند یادداشت تفاهم آمده است، خواهد بود.

شرکت کنندگان در گروه کاری، در مطابقت با قوانین داخلی خود، متعهد به ارائه کمک برای بازطراحی و بازسازی رآکتور اراک و آزمایشگاه‌های فرعی آن به شرح ذیل می‌باشند:

الف: چین در طراحی و ساخت رآکتور مدرن شده مشارکت می‌کند، که مشتمل بر حوزه‌هایی همچون مهندسی طراحی رآکتور، خدمات فنآوری مهندسی، تأمین تجهیزات، و ساخت سوخت برای بارگذاری اولیه هسته مرکزی، بر مبنای ترتیبات تجاری، خواهد بود. چین رئیس مشترک گروه کاری 1+5 می‌باشد.

ب: ایالات متحده آمریکا، پشتیبانی فنی و بازنگری در طراحی رآکتور مدرن شده، همراه با تحلیل طراحی سوخت و استانداردهای ایمنی جهت تضمین سازگاری با شرایط و مشخصات کلیدی رآکتور مدرن شده را، به گونه‌ای که در برجام درج شده، ارائه خواهد کرد. آمریکا رئیس مشترک گروه کاری 1+5 می‌باشد.

پ: فرانسه در بازبینی طراحی رآکتور، ارائه تجهیزات، بر مبنای ترتیبات تجاری و دریافت و مدیریت سوخت مصرفی، بر مبنای ترتیبات تجاری، مشارکت می‌کند.

ت: انگلستان در بازبینی در طراحی رآکتور، آموزش ایمنی و امنیت و تأمین تجهیزات، بر مبنای ترتیبات تجاری، مشارکت می‌کند.

ث: آلمان در بازبینی طراحی، مطالعات امکان سنجی تأمین تجهیزات، بر مبنای ترتیبات تجاری، مشارکت می‌کند.

ج: روسیه خدمات مشاوره ای و دسترسی به متخصصان را بر اساس اعلام نیاز رؤسای مشترک گروه کاری 1+5 فراهم خواهد کرد.

چ: نماینده عالی اتحادیه اروپایی، به عنوان هماهنگ کننده کمیته مشترک، فرآیند تأیید طراحی‌های مربوطه و در صورت نیاز، صادرات تجهیزات لازم برای پروژه مدرن کردن را، تسهیل می‌کند.

یک مشارکت بین‌المللی متشکل از ایران و گروه کاری، پروژه مدرن سازی رآکتور اراک را انجام خواهد داد. چین و آمریکا به عنوان رؤسای مشترک گروه کاری 1+5، مسئولیت هماهنگی گروه کاری، تسهیل ارائه پاسخ سریع توسط گروه کاری به درخواست مساعدت از سوی ایران، مشتمل بر پاسخ های منسجم در زمینه بازبینی طراحی و عمل به عنوان رابط به نیابت از گروه کاری با کمیسیون مشترک و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌باشند. چین به عنوان رابط اولیه بین گروه کاری 1+5 و ایران، ارتباط بین ایران و گروه کاری را در طول اجرای پروژه مدرن سازی اراک تسهیل خواهد کرد.

ایران، در سریع‌ترین زمان ممکن، برنامه زمان بندی پنج ساله خود، شامل مراحل اصلی را، تدوین و با گروه کاری 1+5 در میان خواهد گذارد. گروه کاری سریعاً برنامه زمان‌بندی ارائه شده توسط ایران را بازبینی و نقطه نظرات خود را به ایران ارائه خواهد کرد.

گروه 1+5 و ایران تعهد جدی خود را برای همکاری به منظور تدوین طراحی نهایی رآکتور مدرن شده و متعاقباً طراحی نهایی آزمایشگاه های فرعی اعلام می دارند، (این اعلام تعهد) در راستای آمادگی برای ارسال طراحی نهایی رآکتور مدرن شده و طراحی نهایی آزمایشگاه های فرعی برای بررسی و تأیید توسط کمیسیون مشترک، پیش از ساخت آن ها می باشد. کمیسیون مشترک قصد دارد ظرف مدت سه ماه بعد از دریافت طراحی کامل و نهایی، آن را بازبینی و تأیید خود را اعلام دارد.

در همین راستا، گروه 1+5 و ایران قصد دارند تمامی همت خود به کار گیرند تا اطمینان حاصل شود که طراحی نهایی رآکتور مدرن شده و آزمایشگاه های کمکی به شکلی که به کمیسیون مشترک ارائه گردیده، به وضوح معیارهای تعیین شده در برجام را مراعات کرده است. هدف از این کار تسهیل بازبینی و اعلام تأیید توسط کمیسیون مشترک منطبق با برجام است.

اختلافات و نگرانی‌ها در خصوص اجرای این سند رسمی، از جمله ادعاهای مرتبط با عدم اجراء یا تأخیرهای بی مورد توسط هر یک از طرفین در ارتباط با تعهداتشان را می‌توان برای بحث و حل و فصل مطابق با برجام به کمیسیون مشترک ارجاع داد.

هیچ چیز در این سند رسمی به هیچ وجه تغییر یا اصلاحی در برنامه جامع اقدام مشترک ایجاد نمی کند. در صورت تعارض بین این سند رسمی و برنامه جامع اقدام مشترک، برنامه جامع اقدام مشترک برتری دارد.

این سند رسمی پس از امضای همه مشارکت کنندگان اجرایی خواهد شد.

از طرف جمهوری خلق چین                                    

وانگ ای وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین

پکن 13 نوامبر 2015 (22 آبان 1394)

از طرف جمهوری فرانسه

لوران فابیوس وزیر امور خارجه و توسعه بین‌المللی

پاریس 13 نوامبر 2015 (22 آبان 1394)

از طرف جمهوری فدرال آلمان                                              

فرانک والتر اشتاین مایر  وزیر امور خارجه فدرال                                                       

برلین، آلمان 18 نوامبر 2015 (27 آبان 1394)

از طرف فدراسیون روسیه

سرگئی لاورف وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه

مسکو، فدراسیون روسیه 17 نوامبر 2015 (26 آبان 1394)

از طرف پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی   

فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه و مشترک المنافع

لندن 17 نوامبر 2015 (26 آبان 1394)

از طرف ایالات متحده آمریکا

جان کری وزیر امور خارجه

واشنگتن، دی سی 13 نوامبر 2015 (22 آبان 1394)

نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی

فدریکا موگرینی    

بروکسل 13 نوامبر 2015 (22 آبان 1394)

از طرف جمهوری اسلامی ایران

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه

تهران، جمهوری اسلامی ایران

منبع : فارس
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
 • تیراندازی منجر به قتل در آزادشهر
 • واکنش ظریف به نمایش تبلیغاتی هیلی
 • هرکول ایرانی و وعده بازگرداندن سلیمی به تخته
 • تصویب طرح اخلال در فروش هواپیما به ایران
 • برای صبحانه سراغ این ماده لبنی نروید
 • نشست امنیتی ۳ جانبه ترکیه، آمریکا و عراق در آنکارا
 • عاملان ایجاد وحشت در فرودگاه امام دستگیر شدند
 • مرور شاه‌‌ماهی‌های نقل‌وانتقالات لیگ برتر
 • ترکیب طوفانی پرسپولیس مقابل بادران رونمایی شد
 • دفاع عون از مبارزه حزب‌الله با تروریست‌ها
 • 2 تفاوت جالب زنان و مردان در زندگی مشترک
 • گزارش پزشکان بدون مرز
 • حمله به سفارت عربستان در یونان به دلیل جنایت در یمن
 • تاکید الجعفری بر ناکارآمد بودن بیانیه ریاض ۲
 • سلاح‌های آمریکا در دست تروریست‌های داعش
 • به این دلایل به سرعت لاغر نمی شوید!
 • پیشنهاد چند برابری استقلال به ستاره پرسپولیس
 • فیلم/ اهدای پیراهن فیلیپ لام به زلزله‌زدگان
 • تیم‌ برانکو چند برابر استقلال صدرنشین بوده است؟
 • فیلم/گل های بازی منتخب کرمانشاه ۲-۴ منتخب ۹۸
 • حمایت الجبیر از طرح اسراییلی ترامپ
 • حمل تلفن همراه توسط یک بسکتبالیست در زمان مسابقه!
 • فیلم/ برخورد عجیب افسر روس با بشار اسد
 • نماهنگ/ جشن سی سالگی حماس
 • داعش بار دیگر آمریکا را تهدید کرد
 • دولت به تعهدات مالی خود در قبال شهرداری عمل نکرده است
 • علائمی که نشان می‌دهد بدنتان به فیبر بیشتری نیاز دارد
 • قرارداد خرید سامانه موشکی S-۴۰۰
 • گزاری کمسیون‌های ۱۰۷، ۱۰۹
 • بنده هیچ اختلاف نظری با مصباحی‌مقدم ندارم
 • به جام جهانی نمی‌رفتم ضربه روحی می‌خوردم
 • پای رو حانی و اردوغان به پرسپولیس کشیده شد
 • واکنش هافبک قرمزها به قرار گرفتن در لیست مازاد
 • شهادت ۱۱ شهروند یمنی در پی حملات جنگنده‌های سعودی
 • نیمکت‌نشینی ستاره های پرسپولیس برابر بادران
 • درخواست مالزی برای تحریم کالا‌های صهیونیست‌ها
 • فوت پدر و کودک ۷ ماهه اش بر اثر یک حادثه تلخ
 • پیگیرى تمرین آبى پوشان زیر نظر شفر
 • افراد با اعتماد به نفس بالا چه خصوصیاتی دارند؟
 • عکس/ پدر و مادر شهید عماد مغنیه
 • آغاز موج سرما و یخبندان در سیستان و بلوچستان
 • فیلم/ وداع شیخ زکزاکی با سه پسرش
 • فیلم/ درد دِل زلزله‌زدگان با خداداد عزیزی
 • ابراز نگرانی مردم از بازسازی مناطق زلزله‌زده
 • شرط بغداد برای گفت‌وگو با اربیل
 • پشت پرده پرسپولیسی نشدن قاتل قرمزپوشان
 • ادعای عجیب نقل و انتقالاتی ستاره فوتبالیست
 • آخرین وضعیت بازار نقل و انتقالات استقلال تهران
 • جدایی ستاره جنجالی سرخ پوش قطعی شد
 • برخورد قاطع شهرداری با معبربانان متخلف
 • آتش افروزی میان زن وشوهر نان خورش سینماگران
 • عکس/ تشییع پیکر جانباختگان اردوی دانش‌آموزی
 • سنتور زنی شهره سلطانی
 • بی توجهی مسوولین به امر پژوهش در سینما
 • رژیم‌صهیونیستی دو گذرگاه غزه را بست
 • تصمیم ترامپ درباره بیت المقدس اشتباه است
 • انتقال 5900 داعشی به افغانستان توسط آمریکا
 • عکس/سفر وزیر بهداشت به مناطق زلزله زده
 • فیلم/ رفتار عجیب افسر روسی با بشار اسد
 • جدایی شاه ماهی ازاردوگاه ابی پوشان قطعی شد
 • عکس جالب مجری تلویزیون و دخترش
 • عکس/ تصاویر زیبای برداشت مرکبات
 • عکس/ نشست خبری پوتین با 1600خبرنگار
 • طریق قرارگیری رهبر در جریان مسائل کشور
 • برگزاری جلسات کمیسیون‌ مجلس خبرگان رهبری
 • رایزنی برای ایجاد سفارت در فلسطین
 • ارتش سوریه پیروز بر داعش است
 • توهین اصلاح طلبان به ساحت علمای عظام
 • دستمزد میلیونی برای مشاوره‌ دفتر جهانگیری+ جدول
 • عکس/ سالروز اتحاد بولیواری مردم آمریکا در تهران
 • عدم تخصیص 400 میلیارد از بودجه دستگاه قضا
 • ادامه ی شکنجه زندانیان گوانتانامو توسط امریکا
 • عکس/ استفاده خلاقانه از پله‌برقی‌ برای تزئین مترو
 • اروپا به سیاست امنیتی و کارآمد نیاز دارد
 • توییت امیر عبداللهیان درباره صلح در سوریه