کد خبر: 142055
ف
فعالان بازار ارز می‌گویند

فراز و فرودهای ارز دلالان را غافلگیر کرد/مدیریت ارزی چگونه نبض بازار را به دست گرفت؟

فعالان بازار ارز می‌گویند که بانک مرکزی این روزها بیشتر خریدار ارز است تا فروشنده و اگر هم تزریقی در بازار انجام دهد،به طور قطع رقمش بسیار ناچیز است و این مدیریت، دلالان را غافلگیر کرده است.

 فراز و فرودهای ارز دلالان را غافلگیر کرد/مدیریت ارزی چگونه نبض بازار را به دست گرفت؟

بازار ارز این روزها علیرغم فضای پرتنش سیاسی، ثبات و آرامش را تجربه می‌کند و این درست خلاف آن چیزی است که دشمنان با اعمال سخت‌ترین تحریم‌ها قصد داشتند در بازار ارز ایران رخ دهد. در این میان، مدتها است که علیرغم آنکه دلالان بسیاری از روزها با طرح مسائل سیاسی، خیز برمی‌دارند تا مجدد قیمت‌ها را در بازار بالا ببرند، اما مدیریت درست و به جای بازارساز، بازی آنها را بر هم می‌ریزد و داستان را به نحو دیگری پیش می‌برد.

مدیریت ارزی چگونه نبض بازار را به دست گرفت؟ 

بر این اساس است که صرافی‌های بانکی اعلام می‌کنند که بانک مرکزی این روزها بیشتر خریدار ارز است تا فروشنده و اگر هم تزریقی در بازار انجام دهد، به طور قطع، رقمش بسیار ناچیز است؛ اما همین مدیریت، دلالان را غافلگیر کرده است. البته علاوه بر منابعی که بانک مرکزی این روزها با مدیریت خود از بازار جمع می‌کند، منابع ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی نیز به کمک آمده و بسیاری از نیازهای ارزی کشور را تأمین کرده است، به خصوص اینکه واردات در مقابل صادرات نیز یکی از روش‌های رفع تعهد ارزی است که این روزها اتفاقاً با استقبال بسیاری مواجه شده است.

مدیران نظام بانکی بر این باورند که اگر حتی فروش نفت هم به صفر برسد، صادرات غیرنفتی و ارزهای حاصل از طریق آن می‌تواند به خوبی نیازهای ارزی کشور را پاسخگو باشد و البته اثبات این ادعا هم در روند تأمین ارز مورد نیاز واردات ظرف ماه های گذشته است. بر اساس آمارهای رسمی، میزان بازگشت ارز صادرات نیز ظرف ماه های گذشته سرعت گرفته و این یعنی بانک مرکزی توان کمتری را برای تأمین مالی بخش وارداتی کشور قرار داده و بیشتر متمرکز بر تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی شده است، چراکه صادرکننده و واردکننده راه خود را پیدا کرده و ارز را با قیمت‌های متعادل و مورد توافق، تأمین می‌کنند.

نمایه آماری از معاملات ارزی ۹۸

آنگونه که آمارهای رسمی از مبادلات ارز از ابتدای سال ۹۸ تا نیمه تیرماه نشان می‌دهد، بالغ بر ۵ میلیارد یورو خرید ارز از سوی واردکنندگان بابت واردات صورت گرفته و در مقابل، صادرکنندگان بالغ بر ۵ میلیارد و ۲۳۸ میلیون یورو ارز برای فروش عرضه کرده‌اند؛ این در شرایطی است که میانگین نرخ خرید یورو در سامانه نیما ظرف این مدت، ده هزار و ۸۴۱ تومان بوده که این رقم در بازار ثانویه به چیزی حدود ۱۰ هزار و ۵۹۷ تومان رسیده است.

از سوی دیگر، میانگین قیمت موزون سنا برای ارزهای مختلف بر اساس اسکناس و حواله ارزی نیز نشانگر آن است که بین دو نرخ میانگین موزون سنا -اسکناس و میانگین موزون سنا-حواله ارزی و همچنین بازار ثانویه سامانه نیما، تفاوت‌هایی وجود دارد، به این معنا که از ابتدای تیرماه تا یازدهم این ماه، میانگین نرخ فروش یورو بر اساس میانگین موزون سنا (اسکناس) برابر ۱۴ هزار و ۸۴۷ تومان، بر اساس میانگین موزون سنا (حواله ارزی) برابر با ۱۲ هزار و ۶۷۶ تومان و بر اساس بازار ثانویه سامانه نیما، برابر با ۱۰ هزار و ۵۹۷ تومان بوده است.

نرخ فروش ارزهای منتخب بر اساس میانگین موزون سنا (اسکناس و حواله) - ریال
ارز فروردین ۹۸ اردیبهشت ۹۸ خرداد ۹۸ تیر ۹۸
یورو اسکناس ۱۵۳۱۰۰ ۱۶۳۱۴۲ ۱۵۲۴۵۶ ۱۴۸۴۷۲
حواله ارزی ۱۱۰۱۰۱ ۱۱۳۵۵۵ ۱۲۳۹۶۸ ۱۲۶۷۵۸
دلار اسکناس ۱۳۴۷۷۸ ۱۴۴۷۸۱ ۱۳۳۸۰۹ ۱۲۹۰۹۷
حواله ارزی ۹۳۵۱۷ ۹۹۱۰۶ ۱۱۰۱۰۳ ۱۱۳۱۱۴
درهم اسکناس ۳۷۰۴۰ ۳۹۰۵۵ ۳۶۸۲۷ ۳۵۶۰۲
حواله ارزی ۲۶۰۸۳ ۲۷۸۰۵ ۳۰۲۵۹ ۳۱۰۹۵
یوان اسکناس ۲۰۹۴۰ ۲۱۵۹۳ ۲۰۳۸۴ ۱۹۶۰۱
حواله ارزی ۱۳۲۵۸ ۱۴۸۱۰ ۱۵۹۳۵ ۱۵۸۳۸
روپیه اسکناس ۲۰۰۵ ۲۱۰۵ ۱۹۸۵ ۱۹۴۲
حواله ارزی ۱۲۱۲ ۱۳۶۴ ۱۵۰۲ ۱۵۳۲
لیر اسکناس ۲۵۲۱۵ ۲۵۱۲۷ ۲۳۹۳۸ ۲۳۵۱۶
حواله ارزی ۱۶۵۲۷ ۱۷۶۶۹ ۱۷۶۳۹ ۱۷۲۳۹

آمار نشان می‌دهد که روند اختلاف بین میانگین فروش یورو در بازار ثانویه سامانه نیما و میانگین موزون سنا (اسکناس) مبنی بر این است که در فروردین ۹۸ تفاوت دو نرخ مذکور نزدیک به ۶ هزار تومان در هر یورو یعنی حدود ۶۲ درصد بوده که در خردادماه به ۴ هزار تومان یعنی ۳۶ درصد کاهش یافته است؛ ضمن اینکه طی یازده روز تیرماه نیز تفاوت مزبور به حداقل خود از ابتدای سال جاری رسیده است که دو هزار تومان را نشان می‌دهد.

در این میان آنگونه که گزارش رسمی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران هم نشان می‌دهد، اگرچه روند کاهشی تفاوت دو نرخ در جهت نزدیک سازی آنها، اقدامی مثبت بوده ولی لازم است توجه شود که اولاً طی دوره از ابتدای سال تا یازده تیر ۹۸، تقریباً نرخ اسکناس بازار سنا تغییری نداشته و تفاوت ۱۶ درصدی دو نرخ در شرایط فعلی، همچنان بالا و قابل توجه است که می‌تواند زمینه ساز استمرار تقاضای کاذب برای ارز و غیرشفاف شدن درآمدهای ارزی کشور باشد؛ لذا ضرورت دارد کاهش واقعی دو نرخ و یکسان سازی آن مورد توجه و پیگیری مسئولان ارزی کشور باشد.

اختلاف میانگین نرخ فروش یورو در سامانه نیما و موزون سنا (اسکناس) - بانک مرکزی
  فروردین ۹۸ اردیبهشت ۹۸ خرداد ۹۸ تیر ۹۸
اختلاف نرخ سنا و نیما (ریال) ۵۸۲۷۹ ۶۰۴۶۶ ۳۹۹۴۶ ۲۰۲۴۷
درصد اختلاف ۶۱.۵ ۵۸.۹ ۳۵.۵ ۱۵.۸

کارنامه ارزی سامانه نیما هم البته نشان می‌دهد که از ابتدای سال ۹۸ تاکنون، بیشترین میزان معاملات خرید ارز بابت واردات و بیشترین مجموع معاملات فروش ارز صادرتی مربوط به ماه اردیبهشت بوده که به ترتیب معادل ۲ میلیارد و ۲۹ میلیون یورو و ۲ میلیارد و ۱۵۶ میلیون یورو بوده است. این در شرایطی است که در خردادماه سال ۹۸، بر اساس آمارهای رسمی نسبت به اردیبهشت ماه مجموع معاملات خرید ارز بابت واردات با کاهش ۲۷ درصدی و مجموع معاملات فروش ارز صادراتی نیز با کاهش ۴۲ درصدی مواجه بوده است.

جدول میزان فروش ارز در سامانه نیما (منبع: سامانه نیما)
  فروردین ۹۸ اردیبهشت ۹۸ خرداد ۹۸ تا ۱۱ تیرماه ۹۸ مجموع
مجموع معاملات خرید ارز بابت واردات (میلیون یورو) ۹۹۱۶۴ ۲۰۲۹.۲۶ ۱۴۷۹.۵۴ ۵۲۱.۱۷ ۵۰۲۱.۶۱
مجموع معاملات فروش ارز صادراتی (میلیون یورو) ۱۲۷۲.۶۷ ۲۱۵۵.۶۴ ۱۲۵۳.۵۶ ۵۵۶.۴۴ ۵۲۳۸.۳۱
میانگین نرخ خرید یورو در بازار ثانویه (ریال) ۹۴۱۲۸ ۱۰۵۹۱۷ ۱۱۸۰۰۱ ۱۲۸۶۳۷ ۱۰۸۴۰۸
میانگین نرخ فروش یورو در بازار ثانویه (ریال)  

 

منبع : مهر
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
 • چرا خاتمی برای گاردین انگلیسی سرمقاله نوشت؟
 • چرا از تاریخ عبرت نمی‌گیریم!؟
 • فیلم/سرقت ناشیانه ازخودپرداز درخرم‌آباد!
 • آمریکا یک شرکت چینی را تحریم کرد
 • بابت فشارهای اقتصادی شرمنده مردم هستیم
 • فیلم/نظکارشناس BBC درباره نفتکش انگلیس
 • حمله ترامپ به نمایندگان زن کنگره آمریکا
 • فیلم/ماموریت‌ پهپادهای ایرانی
 • هانت: دنبال تقابل با ایران نیستیم
 • اتحادیه اروپا هم اسرائیل را محکوم کرد
 • جانشین موقت آمانو مشخص شد
 • واکنش ترامپ به توافق با ایران
 • درخواست دنیزلی از تراکتوری‌ها
 • سپاه مقتدرتر از هر زمانی است
 • عمان میانجی ایران و انگلیس می‌شود
 • هرگزبرای پرسپولیس کم نگذاشته ام
 • کاهش نرخ دلارلوازم خانگی را ارزان نمی‌کند
 • وزیر کشور: بیت کوین فعلا غیرقانونی است
 • مشکل این روزهااستقلال ستاره نیست
 • تحریم یک شرکت چینی
 • هیولا پرسپولیس در آستانه انتقال به سری آ؟!
 • کاهش رشد اقتصادی عربستان
 • اما و اگرهای طرح مسکن قسطی کارمندان
 • چریک های کت‌و‌شلواری آمریکا
 • بمب های نقل و انتقالات استقلال تمامی ندارد
 • قاضی پور عصبانی شد
 • رمزگشایی از ماجراجویی انگلیس
 • پارلمان اصلاحات به شورای هماهنگی برمی‌گردد
 • چگونه اشتباهات همسرمان را به او بگوییم؟
 • بازیکن آینده دار پرسپولیس جدا می شود
 • قاچاق دام از سر گرفته شد
 • تغییرات جدید در قوانین فوتبال
 • ترفندهایی برای خنک‌ترکردن کولرماشین!
 • تسلیت عمیق عراقچی برای درگذشت آمانو
 • گران تمام شدن قدرت ایران برای غرب
 • افزایش طول عمر با مصرف این غذاها
 • رایزنی بولتون با ژاپن درباره ایران
 • بهشت زمین‌خواران کجاست؟
 • دانه‌های مفید برای سلامت قلب
 • تحلیل سلوکی از روزهای پیش رو...تا انتخابات
 • رقیبی برای نفت ایران نیست
 • عواقب عملکرد جزیره‌ای آموزش و پرورش
 • اتحادیه اروپاهم اسرائیل رامحکوم کرد
 • پیشنهادنماینده مجلس درمورد معاون آموزش وپرورش
 • نوشیدنی که زود پیرتان می‌کند
 • واکنش به عدم اعمال مدرک تحصیلی بالاتر معلمان
 • اعلام زمان آغاز رتبه‌بندی معلمان
 • حلقه کیان و نئولیبرالیسم
 • یک زن سکاندار وزارت آموزش و پرورش می‌شود؟
 • طلبه و آخوند سکولار برای اسلام مضر است
 • اسامی معرفی‌شدگان رشته‌های خاص ارشداعلام شد
 • پیشنهادرسمی یک تیم ایتالیایی برای گلرپرسپولیس
 • پایان مهلت ترخیص خودروهای دپو شده
 • اعلام جزییات شرکت در آزمون اصلح دانشگاه فرهنگیان
 • آمریکامعافیت های تحریمی ایران را تمدیدمی کند؟
 • تیرخلاص بر پیکره پرسپولیس
 • شغل جدید شاهزادگان سعودی در لبنان!
 • بیمار روانی سرهمسرش بیخ تا بیخ برید
 • بازداشت یک شاهزاده سعودی دیگر در لبنان
 • دانمارک به دنبال پیوستن به اینستکس
 • همسرم خیانت کرد، اما ...!
 • حریف ذوب آهن لیدزیونایتد را شکست داد
 • با این گیاهان مغزتان را تقویت کنید
 • اولین بازیگر فیلم جدید حاتمی‌کیا معرفی شد
 • کاهش آمار مهاجرت کشور در سال های اخیر
 • بازداشت یک شاهزاده سعودی دیگر در لبنان
 • شیر یا خرگوش بودن ترامپ
 • قتل مردگرگانی به طرزدلخراش مقابل چشمان فرزندش
 • ترفند ساده‌ای که آلزایمر را دور می‌کند
 • واکنش حزب‌الله به تخریب منازل فلسطینیان
 • جک! تو خودت هم روباه هستی!
 • بیرانوند به تیم ایتالیایی پیشنهاد شد
 • ردپای رانت در توزیع و واردات کاغذ
 • عاشقانه‌های یک جنایتکار آمریکایی
 • لرزش‌هاسرانجام مرکل رابه مرخصی فرستاد