کد خبر: 126576
ف
افشاگری عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس:

دولت روحانی برای ۵ دولت بعدی بدهی برجا گذاشت/ ۴ برابر دولت‌های احمدی نژاد درآمد نفتی داشتند/ انتشار اورارق قرضه و مشارکت به اندازه ۲۰۰ سال دولت‌های قبل

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با هشدار نسبت به میزان حجم اوراق مشارکت انتشار یافته از سوی دولت گفت: اورارق قرضه و مشارکت در دولت یازدهم ودوازدهم به اندازه دویست سال دولتهای قبل بوده است و ۵ دولت بعدی باید بدهی هایش را بپردازند.

دولت روحانی برای ۵ دولت بعدی بدهی برجا گذاشت/ ۴ برابر دولت‌های احمدی نژاد درآمد نفتی داشتند/ انتشار اورارق قرضه و مشارکت به اندازه ۲۰۰ سال دولت‌های قبل

رئیس مجلس شورای اسلامی در 17 بهمن ماه سال گذشته اعلام کرد مقام معظم رهبری دستور داده‌اند ظرف چهار ماه آینده، اصلاحات ساختاری در بودجه کشور صورت گیرد بنابراین به‌فرمایش مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی مکلف به اصلاح بودجه شده است؛ در این رابطه تسنیم با موسی الرضا ثروتی عضو  سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کرده است.

وی با تصریح بر اینکه اولین و مهمترین اصلاحی که بودجه نیازمند آن است بحث کاهش وابستگی  آن به درآمدهای نفتی است گفت: علی رغم ضرورت این کار برای اقتصاد کشور اما متأسفانه همواره فقط دولتها وعده تحقق آن را داه اند اما هر گز آن را عملیاتی نکردند.

* وعده بودجه غیر نفتی در عین برداشت 120 درصدی از درآمدهای نفتی
این کارشناس اقتصادی با ابراز اینکه علی رغم گزارشهای هر ساله که بیانگر کاسته شدن از نقش درآمدهای نفتی در بودجه است اما آمار نشاندهنده به عکلس قضیه است گفت: مثلا در بودجه سال 97 باید 48 درصد درآمدهای نفتی را به صند وق توسعه ملی می ریختند ولی رئیس جمهور در سال گذشته با اصرار از مقام معظم رهبری مجوز گرفته که بیست درصد واریز کند یعنی کمتر از نصف آن چیزی که باید به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود در حالی که مبلغ درآمد نفتی بیش از 120 رصد محقق شد.
موسی الرضا ثروتی افزود: متاسفانه هر ساله با وجود محقق شدن کامل درآمدهای نفتی به جای سرمایه گذاری عطش استفاده از درآمدهای نفتی بیشتر می شود

* 4 برابر شدن درآمدهای نفتی دولت یازدهم و دوازدهم نسبت به دولت نهم و دهم
وی با بیان اینکه درآمد نفتی در دولت یازدهم و دوازدهم تا کنون بیش از 4 برابر درآمدهای نفتی دولتهای نهم و دهم بوده است گفت: اما متأسفانه در این دروه نیز گام مؤثر و مثبتی برای عدم اتکا به بودجه نفت برداشته نشد.

نماینده مجلس شورای اسلامی با اظهار تأسف از اینکه علی رغم توصیه هر ساله مقام معظم رهبری نسبت به این موضوع که هشدار می دهند اما به آن توجهی نمی شود گفت: اولین گام برای نگارش بودجه درست پیدا کردن راه حل برای کاهش وابستگی آن به نفت و حذف تدریجی آن در بودجه نویسی سالیانه است.

موسی الرضا ثروتی با بیان اینکه مسأله دومی که در اصلاح ساختار بودجه بایستی به آن توجه شود بودجه نویسی عملیاتی است گفت: ادعای همه دولتها وقتی به مجلس برای ارائه بودجه می آیند این است که بودجه عملیاتی نوشته شده است یعنی پول در مقابل عمل انجام شده است در حالی وقتی بودجه به دقت کارشناسی می شود مشخص می شود که این یک شعاری بیش نیست

وی افزود: مثلا پروژه ای برای اتمامش نیاز به فلان میزان بودجه نیازمند است اما وقتی پروژه کارشناسی می شود مشخص می شود که بودجه مد نطر بر خلاف نظر کارشناسانه و در برخی اوقات حتی سه برابر بیشتر در نظر گرفته شده است.

* اورارق قرضه و مشارکت در دولت یازدهم ودوازدهم به اندازه دویست سال دولتهای قبل
این کارشناس اقتصادی اشکال سوم در بودجه نویسی را واگذاری های مالی دانست و افزود: واگذاری های مالی برای هر دولت باید بر اساس ضابطه و قاعده باشد مثلا دولتهای یازدهم و دوازدهم به اندازه دویست سال دولتهای قبل اوراق مشارکت منتشر کردند و از مردم استقراض کردند اما مجلس به این موضوع حتی اعتراض نکرد و سازو کاری نیز برای ورود مجلس به این موضوع وجود ندارد.

موسی الرضا ثروتی با هشدار نسبت به میزان اوراق استقراضی که دولتهای یازدهم و دوازدهم منتشر کرده است گفت: در این دو دولت به میزانی اوراق استقراضی منتشر شده است که 5 دولت آینده نیز نمی تواند بدهی دولت به مردم را پاک کند بنابراین برای پخش و منتشر کردن چنین اوراقی باید در بودجه اصلاح ساختاری صورت بگیرد و برای هر دولت محدوده ای در نظر گرفته شود.

وی با تصریح بر اینکه اشکال انتشار این اوراق را تنها میزان حجم بالای این اوراق نیست گفت: ای کاش این حجم از اوراق مشارکت بابت امور سرمایه ای در کشور بود اما متأسفانه درآمد حاصل از این اوراق خرج امور جاری کشور شد همانند 95 درصد بودجه که صرف امور جاری کشور می شود.

این کارشناس اقتصادی  با انتقاد از سهمی که بودجه جاری در بودجه دارد گفت:  اکنون حقوق وزرا، هزینه امور جاری نهاد ریاست جمهوری  سه برابر نسبت به دولت  نهم و دهم افزایش  داشته است

موسی الرضا ثروتی اشکال چهارم در نظام بودجه نویسی را عدم تناسب درآمدها با هزینه ها دانست و افزود: مثلا سال گذشته درآمدهای حاصل از نفت 120 درصد بود اما این بیست درصد اضافی به سمت فعالیتهای عمرانی نرفت بلکه صرف امور جاری شد
وی با ابراز اینکه مسأله پنجمی که در بودجه نویسی باید بازنگری شود میزان سهم بودجه عمرانی است گفت: حد اقل باید نسبت مساوی بین بودجه جاری و عمرانی در بودجه باید دیده شود اما اکنون سهم بودجه عمرانی 10 درصد است و هرگاه کسری بودجه به وجود می آید از سهم بودجه عمرانی کاسته می شود که این باید اصلاح شود.

* محال بودن کوچک سازی دولت با روی کار آمدن هر فرد مسئول با  یک اتوبوس از آشنایان  خود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با ابراز اینکه با توجه به برنامه ششم توسعه در سال گذشته باید دولت 13 درصد کوچک می شد گفت: نه تنها کوچک نشده است بلکه 10 درصد نیز بزرگتر شده است چرا که تا وقتی مرسوم. است هر فرد مسئولی با  یک اتوبوس از آشنایان  خود روی کار بیاید امکان کوچک سازی دولت محال است.
موسی الرضا ثروتی با اشاره به مسأله  ششمی که در بودجه باید توجه شود گفت: همواره از دولت الکترونیک صحبت می شود اما هیچگاه اجرائی نمی شود و با وجود اینکه در بودجه سالیانه برای آن ردیفی در نظر گرفته می شود اما هیچگاه ساختار و سازوکار  راه اندازی آن تبیین نشده است و دراقع این ردیف از بودجه بدون حساب و کتاب است.

وی اشکال هفتم بودجه را در واگذاری ها شرکتهای دولتی دانست و افزود: وقتی مجلس برای واگذاری ها حساب و کتابی در بودجه سالیانه در نظر نگرفته است از سویی فرجام آن  یا همچون مثل آلمینیوم اراک، نیشکر هفت تپه و مواردی از این قبیل می شود یا  با مخالفت برخی از  مدیران شرکتهای دولتی و هیئت مدیره آن  مواجه می شود که اجازه واگذاری شرکت زیر مجموعه اشان را نمی دهند که اکنون مشاهده می شود با گذشت 12 سال از ابلاغ دستور اصل 44 قانون اساسی هنوز 400 شرکت دولتی خصوصی نشده اند.

* سیر معکوس اشتغال با وجود ردیف بودجه برای اشتغالزایی
عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس اشکال هشتم در بحث بودجه را که نیازمند اصلاح ساختاری است  مربوط به موضوع اشتغالزایی دانست و افزود: هر ساله بودجه ای برای ایجاد اشتغال در نظر گرفته می شود اما وقتی آمار  اشتغال را در آن سال بررسی می کنیم در برخی موارد همچون سالهای اخیر با وجود اختصاص این ردیف بودجه اما اشتغالزایی منفی بوده است یعنی به جای اینکه به جمعیت شاغلین افزوده شود به جمعیت بیکاران افزوده شده است.

منبع : جهان نیور
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
 • ملت سوریه در حال مبارزه با افراط گرایی است
 • بازگشت ١٨.٧ میلیارد دلار ارز صادراتی
 • فیلم/ خوابیدن ستاره فوتبال کف هواپیما!
 • بسترسازی حقوق‌های نجومی بامصوبه اخیردولت
 • فیلم/ "یوروویژن" در غزه!
 • غرب باز هم در سوریه رسوا شد
 • بشار رسن از پرسپولیس جدا می شود؟
 • ما در آمریکا کودتا و جنگ و ترور راه انداختیم؟
 • ایران شروع کننده جنگ با آمریکا نیست
 • زمان پخش دیدار شعرا با رهبر انقلاب
 • فیلم/ شب پانزدهم ماه رمضان98
 • فهرست مستقل می‌دهیم
 • خودروهای باکیفیت فروردین مشخص شدند
 • اعتراف صهیونیست‌ها به پیشرفت چشمگیر حزب‌الله
 • عکس/ جشن میلاد امام حسن(ع)
 • صوت/"سرمست آقای جوانان بهشتم"
 • انتخاب سرمربی جدید استقلال
 • افشین قطبی از فولاد خوزستان جدا شد
 • فیلم/ حاشیه های دیدار شاعران با رهبر انقلاب
 • فیلم/ چالش عاشقانه‌ترین رابطه عالم
 • صوت کامل بیانات رهبرانقلاب
 • ادعای 20هزار میلیاردی درباره قالیباف دروغ بود
 • زمان اعمال افزایش حقوق کارمندان اعلام شد
 • دو نظرسنجی تکان دهنده برای ترامپ
 • خسارتی که برجام به صنعت نفت و گاز کشور زد
 • قفل «روحانی» بر شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • نقطه قوت سپاهان مقابل پرسپولیس
 • افشین قطبی ازفولادخوزستان جداشد
 • درخواست جلوگیری از رانت‌های اطلاعاتی مسئولان
 • مقصر التهاب در بازار خودرو چه کسی است
 • چین: صلح افغانستان نزدیک است
 • واکنش علی دایی به شایعه حذفش ازفوتبال
 • رفتارتحقیرآمیز ژاوی با ستاره پرسپولیس
 • «دختر ایران» پروانه ساخت گرفت
 • ترامپ پیشنهاد داد پنج دوره رئیس‌جمهور شود!
 • فوایدنصب کنتور‌های هوشمندبرق چیست؟
 • تاکتیک ترامپ به شیوه ملاکان است
 • شوخی داور و مربی عصر جدیدبا ایمان قیاسی
 • حماس خواستارتحریم نشست اقتصادی بحرین شد
 • وام ۲۰ میلیونی در انتظار فرزندان بازنشستگان
 • ناراحتی ستاره عراقی از مدیران پرسپولیس
 • صحبت‌های والدین خانم مجری که ترور شد
 • از عائشه‌ها بنویسید!
 • فیلم/دعایی که خداوندبه پیامبر(ص) تعلیم داد
 • فیلم/حرف‌های ضدونقیض ترامپ
 • کاریکاتور/دیوار ترامپ ترک برداشت
 • ماه رمضان؛ سوزاننده گناهان
 • دو خبر خیلی خطرناک درباره کشور
 • تهدید تکراری ترامپ که عاقبت خوبی ندارد
 • فیلم/ لحظه سرقت از یک جواهرفروشی
 • قیمت سکه و طلا در ۳۱ اردیبهشت ۹۸
 • فیلم/سرمایه‌داران حقیقی عالم چه کسانی‌اند؟
 • درسازمان غذا ودارو پرتقال فروش راپیدا کنید
 • عکس/نمایشگاه مجسمه‌های درخشان درسیدنی
 • افزایش قیمت CNG از امشب
 • دولت سردرگم و بی برنامه
 • رجزخوانی‌های آمریکا از واقعیت به دور است
 • اجازه تأیید مصوبات غیر فارسی را نمی‌دهیم
 • عکس/صعود غیرمجاز از برج ایفل
 • دلیل گرانی خودرو ومسکن ازنگاه مسئولین دولتی!
 • جزئیات حکم حسین هدایتی
 • کریم اهل بیت یعنی این!
 • اینستاگرام حساب‌های ضدترامپ رامسدودمی‌کند
 • توضیحات متهم درباره "اروپاگردی با خانمِ منشی!"
 • مهرتأییدفوق‌ستاره استقلال به جدایی‌ ازاستقلال
 • فیلم/ بازگشایی گردنه"تته" کردستان
 • فیلم/کوه‌خواری برادرزاده آقای وزیر!
 • توضیحات آموزش وپرورش درباره فرهنگیان
 • فیلم/ ترامپ ازجیمی‌کارترهم عقلش کمتراست
 • خبر خوش درباره استخدام معلمان
 • دانشگاه نیازمند توسعه فضای فیزیکی است
 • عکس/انفجار مهیب یک مغازه در تهران
 • مدیران مدارس از الزام به تدریس خارج شدند
 • جزئیاتی از مقرری ماه اول حقوق فرهنگیان
 • فیلم/سرودزیبای ولادت امام حسن(ع)