از زمانی که دولت وهابی سعودی یه یمن حمله کرد تاکنون روزی نیست که این کشور با سابقه تمدنی کهن شاهد جنایت های فجیع نباشد. نیروهای سعودی و اماراتی در سایه سکوت همه از جمله مسلمانان منطقه با کشتار و قحطی که محصول بمباران و محاصره همه جانبه است سعی در اثبات این نکته دارند که انسان های فقیر حق انتخاب سرنوشت خود را ندارند.

همه تلاش حکومت سعودی در این نکته نهفته است که برای انسان ها ارزش نباید قائل بود و هر کس قدرت و ثروت در اخیتار دارد حق برتری و فرمانروایی دارد.

این ادعای فرعونی در جهان توسط امریکا و در جزیره العرب توسط آل سعود اجرا می شود؛ اما مگر مردم یمن چه خطری می توانند برای دستگاه ستمگر آل سعود داشته باشند یا دستکم اکنون که کشورشان به دست وهابیان سعودی ویران شده چه می توانند علیه سعودی انجام دهند؟

واقعیت این است که از سعودی تا امریکا؛ همه ظالمان زمین تلاش دارند تا حرف حقی اثبات نشود. اگر مردم یمن حق تعیین سرنوشت داشته باشند و با راهپیمایی و برگ رای بر اساس استدلال منطقی و اکثریت، حکومتی برای خود تعریف کنند و در زندگی موفق باشند همین خواسته بسیاری از اعراب دیگر از جمله مردم عربستانی خواهد شد که در اسارت آل سعود و آل شیخ قرار دارند.

اگر دقت کنید حکومت هایی در حال کشتار مردم یمن هستند یا از آن حمایت می کنند که خود سابقه سرکوب گری وحشتناک در جهان دارند مانند امریکا و رژیم صهیونستی پادشاهی های آل خلیفه، آل نهیان و آل سعود که بدون پشتوانه مردمی بر ملتی مسلط شده و کشوری را غصب کرده اند.

از این روست که موفقیت مردم یمن در دفع تجاوز می تواند دارای اهمیت بالایی باشد. اگر یمنی ها در برابر تجاوز سعودی ایستادگی کنند می توان امید داشت که سایر مردمی که زیر ستم پادشاهی هستند نیز به مبارزه برای کسب ازادی و حقوق بشر خود امیدوار شوند.

به همین دلیل است که ابوظبی ، لندن و ریاض در یک جبهه قرار دارند و الا مردم یمن با سلاح هایی که در اختیار دارند تهدیدی برای امارات و امریکا و ... نیستند.

اگر سعودی و امارات بیش از هشت ماه است مردم یک استان را قتل عام می کنند تا بتوانند تنها و تنها بر یک بندر به نام الحدیده مسلط شوند و نتوانستند، اگر 4 سال است که نتوانسته اند به صنعا برسند، اگر در ایجاد اختلاف داخلی میان قبایل یمن که از کشورشان دفاع می کنند موفق نیستند و اگر به معنای واقعی کلمه در یمن شکست خوردند همه و همه به این دلیل است که مردم یمن می خواهند از خودشان و جان مال و ناموس شان دفاع کنند.

اینجاست که می توان دریافت که سعودی و امریکا در برابر یک ملت قرار دارند و الا خانواده حوثی که هیچ کل زیدی های یمن مگر چه تعداد هستند که بتوانند در جای جای یمن از کوه و صحرا و ساحل و حتی مرزهای استان های جدا شده یمن با سعودی متجاوز بجنگند.

این درست است که عربستان سه استان بزرگ و نفتخیز یمن به نام های نجران ، عسیر و جازان را سال ها قبل اشغال کرده و ضمیمه حکومت خود کرده است و تنگه باب المندب دارای ارزش راهبردی است و صدها اهمیت دیگر که یمن دارد اما توسعه طلبی هایی از این دست هم نمی تواند توجیه کننده چنین هزینه های سنگین مالی ونظامی برای سعودی باشد.

چه آنکه سعودی ها بیش از یک قرن است که حاکمان یمن مانند علی عبدالله صالح را در صنعا تعیین می کردند و آنها باید برنامه های خود را با سعودی هماهنگ می کردند.

اما دیگر از این خبرها نیست. اگرچه جنگ یمن به این زودی ها پایان نمی یابد و زخمی که دولت های متجاوز و پادشاهی سعودی ، امارات ، اردن ، مغرب و بحرین در یمن ایجاد کرده اند به کشورهای شان خواهد رسید اما بازهم مردم یمن باید مقاومت کنند.

این استمرار مقاومت در برابر تجاوز می تواند پادشاهی های متجاوز به یمن را نه با قدرت موشک یا پهپاد که با خیزش مردمی ملت های همان کشورها به زیر بکشد. این هزینه ای است که مردم یمن می پردازند. قیمتی برابر با تک تک دردها و ضجه ها و اشک ها و خون هایی که یمنی ها برای داشتن ازادی و استقلال باید بپردازند.

به همان دلیل که سودان، سعودی ، رژیم صهیونیستی ، آمریکا و امارات در یک جبهه هستند به همان دلیل هم به یک سرنوشت خواهند رسید؛ خیزش مردمی در بلند مدت و سقوط ستمگران.
به قیام آرام مردم سودان دقت کنید.