امام سجاد (ع) می‌فرمایند:

انّ الکریمَ یَبتَهِجُ بفَضلِهِ، و اللَّئیمَ یَفتَخِرُ بمُلکِهِ.

انسان بزرگوار به بخشش خود می‌بالد، و انسان پست به دارایی خویش می‌نازد.

الدّره الباهره، ص۲