کد خبر: 114298
ف
محسن رضایی در جمع دانشجویان:

مغایرت لوایح FATF با قانون اساسی و سیاست‌های کلی/ توضیح در خصوص وضعیت جسمانی آیت‌الله شاهرودی

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بررسی لوایح مربوط به FATF گفت: درباره این بحث که گفته شده این لوایح برای ارجاع به مجمع تشخیص در مجلس رأی گیری نشده، مورد بحث قرار خواهد گرفت و مجمع در این زمینه تصمیم می گیرد.

مغایرت لوایح FATF با قانون اساسی و سیاست‌های کلی/ توضیح در خصوص وضعیت جسمانی آیت‌الله شاهرودی

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مجمع آذرماه اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: ما امروز در 40 سالگی انقلاب اسلامی با انقلابی روبه روییم که عصاره مبارزات ١٠٠ ساله ماست.
 
اولا عصاره انقلاب‌های گذشته است، یعنی وقتی در سیمای انقلاب نگاه می‌کنیم، نهضت مشروطه، ملی‌شدن نفت و 15 خرداد را هم می‌بینیم چون 3 شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، هر کدام به تنهایی یکی از مهمترین شعارهای نهضت‌ صد ساله ایران بوده که در انقلاب اسلامی متراکم شدند.
 
وی ادامه داد: این انقلاب در عین برخورداری از سرمایه و پشتوانه نهضت های مشروطه، ملی شدن صنعت نفت و 15 خرداد ، ظرفیت افزونتری هم دارد و آن جمهوری اسلامی است. تا قبل از 22 بهمن سال ۵٧ در هیچ کدام از انقلاب‌ها از جمهوری اسلامی صحبت نمی‌شد، ولی ما یک گام جلوتر رفتیم و مفهوم جمهوری اسلامی را مطرح کردیم.
 
رضایی تاکید کرد: امروز بعد از گذشت 40 سال از انقلاب اسلامی، ما باید ارزیابی صادقانه ای کرده و ببینیم در کجا پیشرفت و در کجا کمبود داشته‌ایم. این ارزیابی‌ صادقانه به ما کمک می‌کند کاستی ها و نارسایی هایی را هم که تا کنون داشته یم، حل کنیم. از طرفی اگر با ناامیدی و بدون منطق دستاوردها را انکار کنیم، به یأس و ناامیدی دامن زده ایم. پس باید با واقع‌بینی و انصاف، عملکرد انقلاب اسلامی را ارزیابی کنیم.
 
وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی، حاصل ابتکار حضرت حضرت امام (ره) است که از دل مطالعات عمیق اسلامی، رویدادهای تاریخی و تاریخ شناسی دقیق به ظهور رسیده است.
 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نظام جمهوری اسلامی به حاکمیت، حقوق ملت، توزیع قدرت، استقلال ملی، اعتقادات دینی، جمعیت و تمامیت ارضی، نگاهی جامع دارد. جمهوری اسلامی توانسته است حاکمیتی به وجود آورد که با جمعیت، خواست ها و الگوهای اعتقادی و هنجارهای ملتش تناسب دارد. توانسته است قانون اساسی جامعی تدوین کند و در سطح جامعه نیز یکپارچگی ایجاد و مرزهایش را حفظ کند.
 
رضایی ادامه داد: جمهوری اسلامی متعلق به ملت ماست. الگوبرداری از جای دیگر نیست. ملت خودمان یک نظام سیاسی نو و متناسب با اخلاق، دین، مذهب و تاریخ خود به وجود آورده و طی 40 سال از آن حفاظت کرده اند. انقلاب اسلامی، انقلابی است که 40 سال در مقابل سخت‌ترین تهاجمات امتحان پس داده و به استحکام درونی رسیده است.
 
وی با اشاره به فشارهای اقتصادی دشمنان علیه مردم و نظام یادآور شد: این فشارهای اقتصادی آخرین تست دشمن است، چون چیز دیگری نمانده است که امتحان نکرده باشند. دشمنان احساس کرده‌اند می‌توانند از طریق فشار اقتصادی ایران را زمینگیرکنند،اما جمهوری اسلامی 40 سال پایداری کرده و این بهترین گواه برای تضمین استمرار و بالندگی انقلاب و شکنندگی دشمنی ها علیه آن است.
 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم مفهوم آزادی را در یابیم، باید آزادی های 40 سال انقلاب را با ۴٠ساله قبل از انقلاب مقایسه کنیم.
 
رضایی در ادامه در خصوص استقلال گفت: استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی سه شعار جداگانه نیست بلکه هر سه با هم معنا دارد . استقلال فوق‌العاده مهم است که اگر نباشد، آزادی به دست نمی‌آید و جمهوری اسلامی هم معنا ندارد.
 
وی خاطرنشان کرد: استقلال بسیار مهم است اما اثر و نتیجه استقلال فقط این نیست که آزادی را تامین می‌کند، بلکه استقلال، اساس پیشرفت کشور ماست. استقلال موجب می‌شود ما اعتماد به نفس داشته باشیم، همان طور که در ساحت فردی نیز آدم‌های مستقل خودباوری دارند ولی آدم‌های وابسته به خودباوری نمی‌رسند.
 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: کشورها و ملت‌های مستقل هویت دارند و زنده اند، ما اگر مستقل باشیم، هویت و معنا خواهیم داشت . استقلال در مسأله پیشرفت هم نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای دارد. در پرتو استقلال است که ما می توانیم اقتدار دفاعی داشته باشیم و موشک بسازیم، اما بدون استقلال، آزادی معنا ندارد و از منظر تاریخی هم هر کشوری برای برخورداری از موهیت آزادی ابتدا باید مستقل باشد. مثلث ایران بر بالای قله منطقه قرار دارد که در دامنه این کوه 15 کشور است. لذاست که قدرت‌های بزرگ همیشه گفته‌اند اگر می‌خواهیم بر این منطقه تسلط داشته باشیم، باید به بالای کوه برویم.
 
رضایی تاکید کرد: استقلال باعث خلاقیت و نوآوری و وابستگی موجب دنباله‌روی می‌شود. استقلال و موشک می‌سازد وابستگی پیکان درست می‌کند.
 
وی گفت: وابستگی به منزله تزریق داروی بی حسی و بی حس کردن هویت و فرهنگ است. وابستگی، ترجیح اشرافیگری به مجاهدت، از یادبردن ارزش های خود، پیوستن به صف دشمن، عبور از منافع مردم خود و نوکری بیگانه است و ما زنده به آنیم که مستقل باشیم. اگر مستقل باشیم، پیشرفت خواهیم کرد و اگر وابسته باشیم، عقب خواهیم ماند. عقب ماندگی، در جازدن و جدایی از صف آحاد ملت، در 100 سال اخیر همیشه مربوط به وفاداران غرب و اندیشه‌های غربی بوده است.
 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: برخی استقلال را به انزوا تعبیر می‌کنند، در حالی که استقلال باعث پیشرفت می‌شود و پیشرفت دست ما را در مذاکرات پر می‌کند.
 
وی ادامه داد: ما دو نوع مذاکره در موضوع هسته‌ای داریم، یکی در دوران موسوم به اصلاحات با مدیریت آقای روحانی و یکی هم در دوران آقای روحانی با مدیریت آقای ظریف. البته با این تفاوت که وقتی آقای روحانی مذاکره می کرد، تعداد سانتریفیوژهای غنی سازی ما بسیار کم بود و غرب به آن چندان اهمیتی نمی‌داد اما وقتی داشته‌های هسته‌ای ما زیاد و دست ما پر شد، آمریکایی‌ها اصرار کردند که سر میز مذاکره حاضر شوند بنابراین پشتوانه حضور در صحنه بین‌الملل، استقلال است، نه وابستگی. اگر وابسته باشیم کسی در مذاکرات میز و صندلی هم به ما نمی‌دهدو زمانی در کنار قدرت‌های بزرگ صندلی پیدا می‌کنیم که مستقل باشیم.
 
رضایی گفت: ما در بخشی از ابعاد کشورداری و زندگی جامعه کاملا مستقل شدیم و پیشرفت ها در این حوزه فوق‌العاده است. در سیاست، امنیت، دفاع مستقل هستیم ولی در فرهنگ و اقتصاد استقلال نداریم.
 
وی یادآور شد: ما در اقتصاد و فرهنگ عقب هستیم شما وضع خودروسازی و بانکداری ما را ببینید. این عقب ماندگی است که ما نتوانسته‌ایم هواداران آمریکا و اندیشه‌های سرمایه‌داری غرب را از اقتصاد و فرهنگ بیرون برانیم. لذا مانع بزرگ ما ترامپ نیست، بلکه وابستگان اندیشه‌های آمریکایی در فرهنگ و اقتصاد بزرگترین موانع ما هستند که ما نمی‌گذارند فرهنگ و اقتصاد ما مستقل شود. هم خود اندیشه‌های آمریکایی و انگاره های غرب زدگی و هم هواداران آمریکا مانع پیشرفت ما به شمار می آیند.
 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: من گفته بودم که در کشور نفوذ وجود دارد و توضیح هم دادم. این نفوذ که حتی مهمتر از نفوذ به معنی جاسوسی است، نفوذ فرهنگی، فکری و هویتی است. این آقایان گفتند شما اسناد نفوذتان را بدهید. البته درخواستشان خنده‌آور بود، چرا که در هیچ جای دنیا کسی پیدا نمی‌شود که بگوید در مجموعه ما نفوذ وجود ندارد.
 
رضایی افزود: هواداران آمریکا و اندیشه‌های آمریکایی همواره چوب لای چرخ پیشرفت کشور ما گذاشته اند. دشمن وقتی دارد اقتصاد ما را از بین می‌برد، اما آنها بی تفاوت هستند، در حالی که باید مثل یک سرباز پشت میز کارشان بجنگد و نگذارند به مردم فشار اقتصادی وارد شود.
 
وی تاکید کرد: عده‌ای در کشور هستند که کار را معطل می گذارند و می‌گویند زودتر از دست جمهوری اسلامی خلاص شویم. آیا رفتار اینها کمتر از تحریم اثر دارد؟ هواداران اندیشه های آمریکایی از زمان بنی‌صدر تا کنون، امروز و فردا می‌کنند و تردید آنها باعث می‌شود که نتوانیم برای خودمان تصمیم‌ بگیریم. ما در آنجایی که معطل دیگران نبودیم، تانک و موشک ساخته‌ایم، ولی هر جا دچار تردید و معطلی شده ایم، از پیشرفت بازمانده ایم.
 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: تحریم‌های اقتصادی و وابستگی از داخل سرعت پیشرفت ما را کاهش داده است. البته ما با همه این وابستگی‌ها و تحریم‌ ها در اقتصاد و فرهنگ پیشرفت کرده‌ایم، ولی اگر اینها نبودند، پیشرفت ما ده‌ها برابر بود.
 
 
رضایی اضافه کرد: ما باید در 40 سالگی انقلاب نگاهی به افتخارات پشت سرمان بیندازیم و تصمیمی هم برای آینده بگیریم تا بتوانیم اقتصاد و فرهنگ را به صورت معجزه آسا سامان دهیم و به عقب ماندگی‌هایی که ناشی از وابستگی و تردید بوده است، پایان دهیم.
 
وی ادامه داد: اگر می‌بینید رهبر فرزانه انقلاب این قدر روی مسئله عدم وابستگی به آمریکا تأکید می‌کنند برای این است که آنها هم از بیرون ما را تحریم کرده‌اند و هم هواداران اندیشه هایشان در داخل، کارشکنی کرده و تردید و بی عملی را ترویج می کنند. امروز در فرهنگ و اقتصاد باید یک جنبش راه بیفتد و نهضتی برپا شود تا به استقلال کامل اقتصادی و فرهنگی دست پیدا کنیم . برای این کار چه جمعی بهتر از دانشجویان و جنبش دانشجویی است ؟
 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: فساد در کشور وجود دارد، ولی منشأ اصلی آن، اندیشه‌های آمریکایی، سبک زندگی آمریکایی و هواداران آمریکایی اند. ناکارآمدی هم هست، ولی اغلیب زیر سر همین هاست لذا باید جنبشی آغاز کرد که انگشت اتهام را به سمت آمریکا و هواداران اندیشه‌های آمریکایی بگیرد و مشکل را از ریشه درمان کند.
 
رضایی گفت: تبیین شرایط امروز کشور به عهده جنبش دانشجویی است.
 
وی درباره سؤالی در خصوص بررسی FATF نیز گفت: ما در قبال کشور و منافع ملی مسئول هستیم و باید پاسخگو باشیم. البته بحث FATF به طور مستقل مطرح نیست و در مجمع روی اینکه ما به FATF بپیوندیم یا نپیوندیم.
 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت : 3 لایحه یا مصوبه مجلس به ما ارجاع شده است، یکی قانون مبارزه با پولشویی است، یکی مصوبه مقابله با جرائم سازمان یافته و دیگری مصوبه مقابله با تأمین منابع مالی تروریسم است. این سه لایحه با قانون اساسی مغایرت پیدا کرده است.در قانون پولشویی و پالرمو مغایرت ها مربوط به سیاست‌های کلی است. یک سلسله ایراد دیگر هم شورای نگهبان بنا بر اصول دیگر قانون اساسی داشت که ظاهرا قانع شده است. در موارد مغایرت با سیاست های کلی، شورای نگهبان از مجلس خواسته است که مصوبات را اصلاح کند و مجلس هم گفته است که ما اصلاح نمی‌کنیم و آن را به مجمع می‌فرستیم.
 
رضایی ادامه داد: یک لایحه دیگر CFT است که به این لایحه هم اشکال داریم، چرا که همه ایرادات شورای نگهبان را مجلس نتوانست اصلاح کند. پس ما سه لایحه داریم که در هر سه، مغایرت هایی با قانون اساسی یا سیاست‌های کلی وجود دارد.
 
وی گفت: ما از شنبه 24 آذر بحث‌ها را شروع کرده ایم. همین بحث هم که گفته شد، برای ارجاع به مجمع در مجلس رأی گیری نشده، مورد بحث قرار خواهد گرفت و مجمع در این زمینه تصمیم می گیرد.
 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: ما از روز شنبه از لایحه پولشویی شروع کرده ایم و بعد دیگر مباحث مطرح خواهد شد.
 
رضایی با اشاره به نظرات مختلف حقوقدانان در خصوص روند ارسال این لوایح به مجمع گفت: ما باید ببینیم مصلحت جامعه و نظام چیست. در ارتباط با لایحه مقابله با پولشویی، کار راحت‌تر است چون قانون داخلی خود ماست.
 
مرحله دوم پالرمو و بعد CFT خواهد بود که یک مقدار سخت‌تر است. من الان پرهیز دارم نظر خودم را بدهم، چون ممکن است در بررسی‌ها تأثیر بگذارد. ما سعی داریم آنچه را منافع نظام و مردم است، در بحث بررسی لوایح دنبال کنیم.
 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان با بیان اینکه نیروهای انقلابی در کشور مظلومند، گفت: مطمئن باشید کوچکترین تخلفی از مصالح نظام و مردم نخواهیم داشت و حداکثر تلاش‌مان را به کار خواهیم بست تا آنچه مصلحت جامعه و نظام است اتفاق بیفتد.
 
رضایی در پاسخ به سؤالی دیگر اضافه کرد: ما می‌گوییم همه مشکلات زیر سر آمریکا و هواداران و اندیشه‌های آنهاست. البته ناکارآمدی برخی مدیران هم مانعی جدی به حساب می آید .
 
وی گفت: امسال نسبت به سال‌های گذشته، مجمع فعال‌تر شده و علت هجمه‌های هم که وجود داشت، این بود که ما داریم به وظایف‌مان عمل می کنیم. سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای سیاست‌ ها، دو وظیفه مهمی است که به عهده مجمع گذاشته شده است. بنا بر دستور مقام معظم رهبری مجمع فعال‌تر شده است و در آینده نظارت بر دستگاه‌های اجرایی هم افزایش خواهد یافت.
 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: یک نگرانی هم که برخی دستگاه‌ها پیدا کرده‌اند، این است که ما برای نظارت به سراغ آنها برویم. ما به رغم این موضوع به وظیفه خودمان عمل می‌کنیم و نمی‌گذاریم سیاست‌های کلی ابلاغ شود، ولی مثل گذشته به آن عمل نشود.
 
رضایی گفت: مقام معظم رهبری از ما خواسته اند تحولی ساختاری و محتوایی در مجمع صورت دهیم و بنا بر همین اصل، مجمع در سال‌های آینده با نگاهی تحول گرا و در ابعادی گسترده تر به وظایف خود عمل خواهد کرد.
 
وی در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص وضعیت جسمانی آیت‌الله شاهرودی گفت:‌آقای شاهرودی تحت مداوا هستند و دعا می‌کنیم ان شاالله خدای متعال زودتر به ایشان شفا بدهد.
 
وی گفت: تقریبا 6 ماه است فشار زیادی علیه مجمع وجود دارد و ما هم تا امروز سکوت کرده‌ایم ولی چون فکر می‌کنیم این حاشیه سازی‌ها برای تحت الشعاع قرار دادن مسائل اصلی است، معتقدیم باید توجهمان را به اولویت ها معطوف کنیم و ببینیم دولتمردان چگونه می‌خواهند مشکلات را حل و کشور را اداره کنند.

منبع : فارس
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
 • همکاری ایران و عراق در فناوری فضایی
 • 6 ملاقات جانانه ایران با چین در جام ملتها
 • ده دستاورد علمی ایران پس از انقلاب اسلامی
 • امسال فهمیدم فاطمیه، یعنی چی!
 • دستاوردهای علمی 40 سالگی انقلاب اسلامی
 • شوخی لاریجانی با یک نماینده مجلس!
 • همکاری مشترک ایران و عراق در فناوری فضایی
 • کشف ۱.۵ تن مرغ زنده در بار گچ
 • اردن درخواست آمریکا رارد کرد
 • میزان اقبال عمومی به مرحوم رفسنجانی
 • نتیجه دولت روحانی کاهش ارزش پول ملی شد
 • ماجرای حمله سگ به دختری در لواسان
 • انتشار تصاویر کاربران در تلگرام برای سرگرمی
 • مداح معروف بر سر مزار خادمه‌ی حضرت زهرا(س)
 • احتمال سفر وزیر خارجه لبنان به سوریه
 • کشف ۱.۵ تن مرغ زنده در بار گچ
 • حمله به مامور اورژانس با بیل +عکس
 • شبکه ورزشی سعودی محکوم شد
 • ژاپن رکورد خشونت در فوتبال آسیا را شکست
 • قهرمانی ایرانِ در تحریم دیدن دارد
 • استقلال از فردا تمرین می‌کند
 • اسراییل سامانه پدافندی پیکان 3 را آزمایش کرد
 • ترس چینی ها از بازیکنان شوت زن ایران
 • راننده زورگیر تاکسی اینترنتی دستگیر شد
 • برگزیدگان جشنواره نقد کتاب معرفی شدند
 • فواید مصرف کاسنی برای بدن
 • چوپان دروغگو را بردارید، بیرانوند را بگذارید!
 • تلفات شبکه توزیع برق به ۱۰ درصد رسید
 • آزمون: می دانم از کجا علیه من خط می دهند
 • ناتوی عربی؛ چالش‌ها و احتمالات فرارو
 • سواستفاده از شماره تلفن‌های سیم کارت دایی
 • چهارمین تیرخلاص به استقلال و هوادران
 • ستاره بدشانس کی‌روش یک ماه خانه نشین شد
 • علی تنها مونده محمودکریمی/صوت
 • عکس/مدرسه‌ متفاوت ؛ معلم متفاوت
 • اردوغان فردا در روسیه
 • صادرات نفت عربستان رکورد زد
 • عکس/رخت سپید بر تن خراسان شمالی
 • توزیع گل نرگس در مجلس شورای اسلامی
 • نتانیاهو: ایران قدرتمندترین نیروی اسلامی است
 • عکس/تشییع پیکر شهدای بوئینگ 707
 • ۳عامل موثر در موشک پرانی‌های نتانیاهو
 • جنگ یمن چه تاثیری بر آینده جهان خواهد داشت
 • آقای پمپئو تاریخ‌ کشورتان را بخوانید
 • مرتضی نبوی :دولت موسوی تحمل نقد نداشت
 • ممنوع‌الخروجی برای من مجازات نیست
 • فیلم/مداحی بی نظیر حاج مهدی رسولی
 • اژه‌ای: موافق دادگاه علنی هستم
 • فیلم/زمینه بسیار زیبا سید مجید بنی فاطمه
 • فیلم/مداحی شهادت حضرت فاطمه(س)
 • مردم می‌خواهند در زندگی خود ارزانی را ببینند
 • صوت بنی فاطمه/ با این دل مجنونم
 • سردار فضائلی مرید آخرت و در مسیر ولایت بود
 • ملاک سازمان تأمین اجتماعی برای بسته حمایتی
 • جلسه نوبت صبح مجلس به پایان رسید
 • صوت/ مداحی میرداماد باغبانی مثل من شرمنده
 • نقاط ضعف و قوت لایحه بودجه سال ۹۸ بررسی شد
 • تهیه‌کننده "ترمیناتور" درگذشت
 • انیمیشن "بختک" تولید شد
 • رهگیری موشک ایرانی با گنبد آهنین اسرائیل
 • دیدار با مردی که خواب را از چشم ساواک ربود
 • پول ۳۰ فیلم جشنواره فجر از کجا آمده؟
 • یونس محمود: قطر عراق را حذف می‌کند
 • قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز امروز ۹۷/۱۱/۰۲
 • داور دیدار ایران با چین مشخص شد
 • دایی: بهتر از کی‌روش در ایران نداریم
 • فیلم/ عاقبت مرگبار کورس در اتوبان!
 • زمان برای استقلال در حال از دست رفتن است
 • فیلم/چندکشوربه فناوری سوخت هسته‌ای رسیدند؟
 • زمان برگزاری فینال جام حذفی اعلام شد
 • فیلم/ سرم را بشکن ولی قیمت را نشکن!
 • حرف شما درست بود کاپیتان مسعود
 • فیلم/ نظر استاد دانشگاه هاوارددرباره هاشمی
 • علت پلاک نشدن سمند EF7 چیست؟
 • فیلم/ زمانی که امضای جان کری تضمین بود!