کد خبر: 113128
ف
اصلاح‌طلبان

پیشنهاد حزب کارگزاران در مورداصلاحات

حزب کارگزاران پیشنهادی با عنوان «پیش‌نویس طرح تأسیس مجمع ملی اصلاح‌طلبان (پارلمان اصلاحات)» را به کمیته سیاسی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات ارسال کرد.

پیشنهاد حزب کارگزاران در مورداصلاحات

 شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در خصوص طرح پارلمان اصلاحات از احزاب عضو خواسته بود که پیشنهادات خود در این خصوص را به کمیته سیاسی این شورا ارسال کنند.

حزب کارگزاران سازندگی پیشنهاد خود در این زمینه را با عنوان «پیش‌نویس طرح تأسیس مجمع ملی اصلاح‌طلبان (پارلمان اصلاحات)» را به کمیته سیاسی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات ارسال کرد.

متن پیشنهاد حزب کارگزاران در مورد پارلمان اصلاحات به شرح زیر است:

«ماده۱: تعریف

«مجمع ملی اصلا‌طلبان» عالی‌ترین نهاد هماهنگی، همفکری، همکاری، سیاستگذاری و رایزنی برای ائتلاف سیاسی و انتخاباتی اصلاح‌طلبانه در نظام جمهوری اسلامی ایران است که به صورت نهادهای دائمی از سوی احزاب سیاسی و نهادهای دائمی از سوی احزاب سیاسی و نهادهای مدنی اصلاح‌طلب تشکیل می‌شود و در این اساسنامه اختصار «مجمع» نامیده می‌شود.

ماده ۲. تحدید:

«مجمع» یک حزب سیاسی نیست و جایگزین هیچ حزب سیاسی نخواهد شد. «مجمع» جبهه‌ای از نهادهای اصلاح‌طلب است که برمبنای کلیت گفتمان اصلاحات از هیچ ایدئولوژی سیاسی خاصی در درون این گفتمان جانبداری نخواهد کرد.

ماده ۳. گفتمان:

«مجمع» گفتمان اصلاحات را «فعالیت سیایسی و اجتماعی مسالمت‌آمیز و قانومند برای توسعه و بهبود شرایط سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ایران» می‌داند و بنا به دو اصل:‌۱. تحول‌خواهی و توسعه‌گرایی و ۲. صلح‌طلبی و قانون‌گرایی خود را ملتزم به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین عادی کشور می‌داند و با هر گونه رفتار محافظه‌کارانه و بنیادگرایانه از یکسو و رفتار براندازانه و خشونت‌طلبانه از دیگر سو مرزبندی دارد.

این «تعریف حداقلی» معیار پذیرش گروه‌ها و اشخاص اصلاح‌طلب به عضویت مجمع است که نهاد ضابطه آن را این اساسنامه روشن می‌کند.

ماده ۲. تأسیس:

شورای عالی سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان متشکل از دبیران کل احزاب اصلاح‌طلب هیأت مؤسس مجمع خواهند بود.

این هیأت مؤسس وظایف قانونی ثبت و اداره مجمع تا برگزاری اولین اجلاسیه برای انتخاب و شروع به کار ارکان قانونی مجمع را برعهده خواهند داشت.

ماده ۵. تشکیل:

مجمع هر چهار سال یک بار یک ماه پس از آغاز به کار دوره جدید مجلس شورای اسلامی دوره جدید فعالیت خود را آغاز خواهد کرد و هر سال دو اجلاسیه برگزار خواهد کرد. هر اجلاسیه با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد.

ماده ۶. وظایف:

وظایف مجمع عبارت است از:

۱. تدوین و تصویب راهبردهای مجمع

۲. تعیین و تصویب ارکان مجمع

۳. انتخاب نامزدهای مورد حمایت اصلاح‌طلبان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر و روستا، مجلس خبرگان رهبری و ریاست جمهوری و دیگر انتخابات کشور.

تعداد اعضای مجمع دو برابر تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هر دوره‌ای است که به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف. نیمی از میان نمایندگان اصلاح‌طلب ادوار مجلس شورای اسلامی که در «مجامع استانی نمایندگان اصلاح‌طلب» انتخاب و به دفتر مجمع ملی اصلاح‌طلبان معرفی می‌شوند.

ب. نیمی از میان شخصیت‌های ملی اصلاح طلب به این شرح انتخاب می‌شوند:

۱. بیست کرسی از میان اعضای هیأت دولت به انتخاب «مجمع وزیران اصلاح‌طلب»

تبصره‌: معاونان رئیس جمهور و دیگر اعضای هیأت دولت در این بخش مشارکت خواهند داشت.

۲. بیست کرسی از میان معاونان وزیران به انتخاب مجمع «معاونان وزیران اصلاح‌طلب»

۳. بیست کرسی از میان استانداران به انتخاب مجمع استان‌داران اصلاح‌طلب

۴. یکصد و پنجاه کرسی به انتخاب احزاب سیاسی اصلاح‌طلب براساس شرحی که در این اساسنامه خواهد آمد.

۵. سی کرسی از شخصیت‌های اجتماعی، فرهنگی، صنفی و مدنی اصلاح‌طلب به شرحی که در این اساسنامه خواهد آمد.

۶. پنجاه کرسی از میان چهره‌های ملی که هیچ‌گونه وابستگی حزب نداشته باشند، با رأی اکثریت نسبی مجمع ملی اصلاح‌طلبان

تبصره: در هر یک از ارکان، مذکور حداقل ۳۰ درصد منتخبان باید از میان زنان باشند و در صورت عدم تحقق در برخی ارکان مجمع باید انتخاب نهایی را به گونه‌ای انجام دهد که در کل ۳۰ درصد اعضای مجمع از میان زنان باشد.

ماده ۸. ساختار انتخاب:

الف. اساسنامه تشکیل و نحوه انتخاب نمایندگان

۱. مجامع محلی نمایندگان اصلاح‌طلب ادوار مجلس

۲. مجمع ملی وزیران اصلاح‌طلب

۳. مجمع ملی معاونان وزیران اصلاح‌طلب

۴. مجمع ملی استانداران اصلاح‌طلب

باید به تصویب مجمع ملی اصلاح‌طلبان برسد.

ب. انتخاب نمایندگان احزاب سیاسی و نهادهای مدنی باید برمبنای رتبه‌بندی احزاب سیاسی و نهادهای مدنی باشد.

معیارهای این رتبه‌بندی به شرح زیر است:

۱. تعداد دفاتر و شعب در سطح کشور

۲. تعداد کرسی‌های نمایندگان مجلس در ادوار گذشته

۳. سابقه عضویت مقامات عالی اعم از رؤسای قوا، وزیران و استانداران

۴. انتشارات اعم از کتاب، نشریات و شبکه‌های اطلاع‌رسانی

۵. صدور بیانیه و اطلاعیه و موضع‌گیری فعال و مکتوب در برابر رویدادهای سیاسی و اجتماعی

۶. برگزاری اجلاس، گردهمایی و نشست‌های سیاسی و اجتماعی

۷. درصد مشارکت جوانان و زنان در ارکان تشکیلات

ج. برای تشخیص رتبه احزاب سیاسی و نهادهای مدنی در این نظام رتبه‌بندی کمیته‌ای زیر نظر هیأت رئیسه مجمع تشکیل می‌شود و هر دوره به صورت مکتوب گزارش خود را به هیأت رئیسه ارائه می‌کند تا براساس آن سهمیه احزاب سیاسی و نهادهای مدنی تعیین شود. امکان کم یا زیاد شدن سهمیه هر حزب یا نهاد مدنی در هر دوره وجود دارد.

تبصره ۱. در دوره اول تشخیص این رتبه‌بندی برعهده کمیته منصوب هیأت مؤسس خواهد بود.

تبصره ۲. عضویت هر فرد اصلاح‌طلب تنها و تنها در یک حزب سیاسی و یک نهاد مدنی از نظر مجمع رسمیت دارد. در غیر این صورت عضویت آن فرد در مجمع ملغی خواهد بود.

ماده ۹. اداره مجمع:

مجمع هر سال در نخستین اجلاسیه خود هیأت رئیسه‌ای مرکب از رئیس، نایب رئیس، دو کارپرداز و یک سخنگو برای مدت یک سال بر می‌گزیند که وظیفه اداره جلسات در آن سال را برعهده دارند.

تبصره ۱. در نخستین اجلاسیه برای برگزاری انتخابات، هیأت رئیسه سنی شامل مسن‌ترین عضو به عنوان رئیس، جوان‌ترین فرد به عنوان نایب رئیس و جوان‌ترین زن به عنوان کارپرداز تا زمان استقرار هیأت رئیسه دائمی در جایگاه مستقر می‌شوند. زمان برگزاری انتخابات و تحویل کار به هیأت رئیسه دائمی نباید بیش از نیم‌روز طول بکشد.

تبصره ۲. هیأت رئیسه می‌تواند به درخواست هیأت اجرائیه مجمع یا یک سوم اعضای مجمع یا تشخیص خود هیأت رئیسه در هر سال یک اجلاسیه فوق‌العاده برگزار کند.

ماده ۱۰. اجرائیات:

در پایان اجلاسیه اول هر دوره هیأتی مرکب از یک نفر دبیر اول، یک نفر دبیر دوم، دو نفر کارپرداز و یک نفر سخنگو با عنوان «هیأت اجرائیه»‌برای پیگیری و اجرای مصوبات مجمع با رأی اکثریت مطلق اعضا برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. انتخابات توسط هیأت رئیسه برگزار می‌شود.

تبصره ۱. عضویت در هیأت اجرائیه فقط برای دو دوره پیاپی چهار ساله ممکن است.

تبصره ۲. استیضاح و درخواست برای برکناری هیأت اجرائیه باید به امضای یک سوم مجمع برسد. عزل هیأت رئیسه شامل عزل همه اعضا و با اکثریت مطلق اعضای مجمع می‌باشد.

تبصره ۳. آیین‌نامه هیأت اجرائیه براساس این اساسنامه باید به تصویب مجمع برسد. تصویب آن در هر دوره لازم نیست اما در صورت درخواست یک سوم اعضا می‌تواند مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

تبصره ۴. مجمع حق هیچ‌گونه فعالیت تجاری و اقتصادی ندارد و اداره آن از طریق حق عضویت تشکیلات اعم از احزاب و نهادهای مدنی صورت خواهد گرفت.

تبصره ۵. انحلال مجمع با درخواست چهار پنجم اعضا در اجلاسیه فوق‌العاده ممکن خواهد بود. در صورت انحلال کلیه اموال مجمع در اختیار خانه احزاب جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت.»

منبع : فارس
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
 • دستور آملی‌لاریجانی به دادستان‌ها
 • رازگشایی از رابطه‌ عمیق آمریکا و اسرائیل
 • علت بلایایی که بر سر ما می‌آید چیست؟
 • سیدجواد رضویان به استقبال زمستان رفت +عکس
 • جهنم پهلوی به روایت تاریخ
 • عاقبت فاجعه منا چه شد؟
 • اسطوره‌سازی از ظریف تا کجا ادامه دارد؟
 • مسئولان چه پدرکشتگی با انقلاب دارند؟
 • پای دین هم به توجیه FATF باز کردند
 • سیستم بانکی چرا به درمنی وام داد؟
 • اقتصاد خصولتی، پله رشد چه کسانی است؟
 • انتقاد سردار جلالی از ضعف‌های زیرساختی شهرها
 • چرا باقری درمنی مفسد فی الارض شناخته شد؟
 • ابتذال و عبور از خطوط قرمز به بهانه فروش بیشتر
 • مغایرت لوایح FATF با قانون اساسی
 • قتل؛ به خاطر شرط عجیب برای ازدواج
 • موافقت دولت برای افزایش تعرفه برق پرمصرف‌ها
 • آی‌گپ «تماس تصویری» ارائه کرد
 • فرانسه تلاش می کند در فضا از رقبای خود عقب نماند
 • ماجراجویی جدید آنکارا علیه دمشق
 • (اف ای تی اف ) خوب یا بد/3 جایگزین FATF
 • قیمت مرغ در بازار چقدر شد؟
 • رقابت استقلال و پرسپولیس
 • سرانجام قیمت بنزین و سناریوهای مختلف
 • مرگ‌ومیر ناشی از شلیک گلوله در آمریکا رکورد زد
 • رحمتی بهتر از بیرانوند
 • فروکش کردن تب قیمت‌ها در بازار مسکن
 • فرصت دوباره به بازماندگان آزمون ارشد
 • اظهارات میلوتینوویچ درباره کی‌روش
 • اولین بمب نقل و انتقالاتی پرسپولیس منفجرشد
 • آزادی پدر زیباترین هدیه تولد به دخترک
 • صفحه اول روزنامه های صبح امروز / دوشنبه 26 آذر
 • فیلم/ انفجار خودروی بمب‌گذاری شده
 • احتمال اخراج فتح الله گولن از آمریکا
 • شزط همکاری ترکیه باسوریه
 • سناریوهای کاهش نرخ دلار در بانک مرکزی
 • فیلم/ لحظه انفجار خانه مادر شهید فلسطینی
 • واکنش بهرام قاسمی به مذاکرات صلح یمن
 • پیش تولید سریال موسی (ع) آغاز شد
 • امسال چقدر درآمد نفتی داشتیم؟
 • بدهی دولت به بانک ها چقدر است؟
 • فیلم/ هدیه کریسمس ماکرون!
 • سالانه ۱۸۰ هزار ایرانی دچار سوختگی می‌شوند
 • جزئیات شیوه بخشودگی جرایم برخی وام ها
 • عکس/جشن میلاد امام حسن عسکری (ع)
 • جنبش جلیقه‌ زردها به کانادا رسید
 • احتمال اخراج فتح الله گولن از آمریکا قوت گرفت
 • ابلاغ دستورالعمل خرید و فروش ارز
 • قدیمی‌ترین عکس از خیابان پاسداران تهران
 • بشاراسدپیروز شودبااو همکاری می‌کنیم
 • بازگشت محمد طلایی به تیم ملی کشتی
 • همسر «مهدی بازرگان» درگذشت +عکس
 • مسئول کاهش ارزش پول ملی کیست؟
 • علت وقوع سانحه برای سردار منصوری اعلام شد
 • بمب نقل و انتقالاتی استقلال منفجر شد
 • جزئیات شیوه بخشودگی جرایم برخی وام ها
 • جنبش جلیقه‌ زردها به کانادا رسید
 • راز دست‌بندهای قرمز ولی‌عهدهای عربستان
 • روابط عمومی نیروی زمینی سپاه
 • طارمی به پرسپولیس بر می گردد؟
 • یمن ؛ توافقی مهم اما شکننده!!
 • دستور روحانی برای ابطال حکم دامادش
 • انتقاد تند و تیز ترکیه از اروپا در قضیه خاشقجی
 • ۵ سؤال از ظریف اعلام وصول شد
 • تذکر پور ابراهیمی به رئیس جمهور
 • جزئیات تخصیص لاستیک به رانندگان
 • ثبت نام کارت سوخت المثنی تمدید شد
 • سریال رمضانی شبکه 3 مشخص شد
 • توضیحات وزیر ارشاد درباره اقدامات دولت
 • استیضاح ظریف منتفی شد
 • خبر خوش وزیر نیرو درمورد بارورسازی ابرها
 • ادامه دیپورت ایرانی‌ها در مبادی گرجستان
 • سومین خروجی استقلال کیست؟
 • عدم پاسخگویی دولت به اتاق بازرگانی
 • بیستمین دوره آئین تنفیذ احکام شهرداران مدارس