جانی میلر، عکاس و بنیانگذار عکاسی از پروژه‌های صحنه‌های نامنظم، تصاویر هوایی جالب از قرار گرفتن محله‌های فقیر نشین در کنار محله های اعیان‌نشین در شهرهای مختلف جهان منتشر کرده است.

در ادامه تصاویر این عکاس از قرار گرفتن فقر و ثروت در فاصله کمی از یکدیگر را مشاهده می‌کنید:

منطقه ایکستاپالوکا، مکزیکو سیتی؛ مکزیک

مرزبندی فقر و ثروت در یک نگاه+تصاویر

مرزبندی فقر و ثروت در یک نگاه+تصاویر

منطقه سانتافه، مکزیکو سیتی؛ مکزیک

مرزبندی فقر و ثروت در یک نگاه+تصاویر

 

منطقه کیبرا، نایروبی؛ کنیا

مرزبندی فقر و ثروت در یک نگاه+تصاویر

منطقه اویستر بی، ماساسانی، دارالسلام، تانزانیا

مرزبندی فقر و ثروت در یک نگاه+تصاویر

منطقه اوتوزبلاف، پیترماریتسبرگ، آفریقای جنوبی

مرزبندی فقر و ثروت در یک نگاه+تصاویر

منطقه لیک میشل، ماسیفومه له له،کیپ تاون، آفریقای جنوبی

مرزبندی فقر و ثروت در یک نگاه+تصاویر

بمبئی، هند

مرزبندی فقر و ثروت در یک نگاه+تصاویر

مرزبندی فقر و ثروت در یک نگاه+تصاویر

منطقه دانون، کیپ تاون، آفریقای جنوبی

مرزبندی فقر و ثروت در یک نگاه+تصاویر

منطقه سوئیت هوم، کیپ تاون، آفریقای جنوبی

مرزبندی فقر و ثروت در یک نگاه+تصاویر

منطقه هوت بی، کیپ تاون، آفریقای جنوبی

مرزبندی فقر و ثروت در یک نگاه+تصاویر

منطقه کیسی پارک، ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی

مرزبندی فقر و ثروت در یک نگاه+تصاویر

در منطقه لورشو، نایروبی، کنیا

مرزبندی فقر و ثروت در یک نگاه+تصاویر

ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی

مرزبندی فقر و ثروت در یک نگاه+تصاویر

منطقه تمبیسا، ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی

مرزبندی فقر و ثروت در یک نگاه+تصاویر

منطقه پریمورس، ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی

مرزبندی فقر و ثروت در یک نگاه+تصاویر

منطقه ووزی موزی، ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی

مرزبندی فقر و ثروت در یک نگاه+تصاویر

منطقه دوربان، آفریقای جنوبی

مرزبندی فقر و ثروت در یک نگاه+تصاویر

منطقه سائو پائولو، برزیل

مرزبندی فقر و ثروت در یک نگاه+تصاویر